----------------------- Fotoarchief ---------------------------

<=== GENIET ALVAST VAN DE FOTO'S OP ONDERWERP

 

Auteursrechten

Wij hebben ernaar gestreefd de wettelijke bepalingen in verband met de intellectuele eigendom van de beelden te respecteren. De auteursrechten op en het eigendom van het merendeel van de beelden liggen bij diverse auteurs. Andere beelden werden opgenomen met toestemming van diegene die de auteursrechten bezit. Van somige beelden konden de auteursrechten niet bepaald worden. Indien U toch meent dat wij ongewild het auteursrecht van een filmer of diens erfgenamen of het portretrecht zou hebben geschonden, neem dan contact op met ons dagelijks bestuur, zodat we de situatie kunnen rechtzetten.