Begranfenis Maria Van Lusteren 1957

 

 

Begrafenis van Maria Van Lusteren, echtgenote van Franciscus Vansantvoort op 18/2/1957. 
Franciscus : geboren 25/03/1886 te Machelen - schrijnwerker 
Maria : geboren 4/3/1886 te Machelen - fabriekwerkster

Commentaren: 0

Kapel 1970

 

 

Met dank aan René Hernalsteen.
Machelen (1970)
Dit kapelletje dat vastgemaakt is aan een houten balk, was gelegen op de hoek van de Heirbaan en de Melsbroekse weg aan de Spoelberghplaats.
In de jaren '60 hingen er in Machelen vele kleine kapelletjes. Ze waren bijna allemaal vastgehecht boven de ingang van een voordeur. Op dit ogenblik zijn er nog een paar te zien, maar de meeste zijn verdwenen.
In Machelen staat maar één grote kapel op het kerkhof. De mooiste is voor mij deze uit 1954 op de hoek van de Raedemaekersstraat en de Oudstrijdersstraat.

Commentaren: 0

Processie 1963

 

 

Processie in juni 1963 aan de Weldoenersstraat/Raedemaeckersstraat met mijzelf links, in 't midden Miel Vercruysse (?), naast mij Louis Baes en schuin naast hem Felix Cornand. In de achtergrond achter mij Louis Van den Eede (?). Wij declameerden de acht zaligheden

 

Foto : Roel Lauwaert

Commentaren: 0

Lourdes 1933

 

 

Foto van Jan Vanden Eynde.

Wie herkent deze Machelaars op reis in en rond Lourdes in juni 1933?

Commentaren: 0

Kajotters

De Kajotters te Scherpenheuvel.

V.l.n.r.: Gilbert Van Roy, Francois Peerlinckx, Freddy De Wandeleer, Romain De Kempeneer, De Wilder Georges, Rik De Wandeleer, Guy Verspecht en Romain Peels

Commentaren: 0

Eerste kommunie 1960

Dit is een beeld van meer dan 40 jaar geleden uit de jaren '60, foto genomen aan de uitgang van de Sint-Gertrudiskerk te Machelen.
Het waren de grote dagen in de maand mei ter gelegenheid van de Eerste Kommunie.
Na al die lange voorbereidingen, het van buiten leren van de catechismus, de wekelijkse mis, het lof en het aanleren van latijnse gezangen, was eindelijk de dag aangekomen waar de kinderen en hun ouders, evenals hun peters en meters, ‘s morgens wat zenuwachtig liepen, in de hoop dat deze dag naar wens zou verlopen.
De dag van de Eerste Kommunie in Machelen bracht toenertijd massa’s volk op de been, voornamelijk langsheen de kerk en aan het zusterschool.
Om de Heilige Mis te kunnen bijwonen, moest men al minstens 15 min. op voorhand in de kerk zijn, anders was er geen plaatsje meer vrij.
Er stonden veel mensen recht, achteraan in de kerk en langs de zijkanten.
Bij mooi weer werden de kerkdeuren achteraan open gesmeten en kon men de H. Mis van buiten volgen.
Toen de H. Mis nog niet ten einde was, verlieten stilaan al velen de kerk om buiten een goeie plaats te hebben voor de uittocht van de Kommunikanten.
Toen de eerste tientallen kommunikanten buiten kwamen, gingen ze nog allemaal mooi in rij naar beneden toe, maar dit duurde niet lang want de mensen begonnen te duwen en te wringen, zodat er haast geen rij meer was.
Iedereen wil zo dicht mogelijk bij de kinderen zijn.
Opvallend was dat de meeste mensen naar de witte kommuniekleedjes van de meisjes keken. Ieder meisje was verschillend gekleed, haast om ter mooist.
Op de foto ziet U dat er in dat jaar wat verandering is gekomen in de « outfit « van de meisjes. Ieder meisje kreeg namelijk een klein wit kroontje op haar hoofd.
Bij de jongens ging de aandacht meestal naar de kerkboeken die ze in hun linker hand onder een wit doekje vasthielden. Het waren allemaal verschillende boeken, grote, kleine, dunne, maar voornamelijk de dikke kerkboeken vielen het snelste op.
Tot slot werden dan de kommuniebeeldjes uitgewisseld, de kommunikanten onder elkaar maar ook buiten aan de kerk en in familiekring, dit als herdenking aan deze speciale dag.
Vroeger, enkele dagen na de oorlog, werd het Heilig Vormsel de volgende dag op maandag toegediend.

Tekst en foto : René Hernalsteen
Redactie : Luc De Wilder


Opmerking van Jan Wybouw :

Ik herken Josée Appeltants (overleden vrouw van Louis De Gendt) en in de achtergrond Elise De Block.

Commentaren: 0

Beeld Zinsen 1970

1970 – Beeld Zinsen op Machels Kerkhof

Dit is een mooi beeld van een treurende vrouw met een bloemenkrans op haar knie. Een werk van een onbekend gebleven beeldhouwer, daterend uit de periode 1900 – 1930.
Dit beeldhouwwerk heeft een grootte van ongeveer 1,10 meter, geplaatst op een verhoogd steunblok, en is intussen meer dan 80 jaar oud. Het staat op het Machelse kerkhof op het graf van de echtgenoten Théodore ZINSEN ( 1838 – 1910 ) en Marie Macquoi ( 1854 – 1930 ).

Met dank aan René Hernalsteen

Commentaren: 0

Processie 1955

1955 - Processie in de Kerklaan

Dit beeld dateert van 1955, waarbij acht Machelse landbouwers zijn samengekomen aan de Kerklaan, gezeten op hun fiere Brabanders, en waar ze zullen deelnemen aan de Sint-Gertrudisprocessie.
De Brabanders waren mooi versierd met bloemen en een witte band om hun hals.
Opvallend was de klederdracht van de landbouwers, witte hemden met een kleurrijke das. De Kerklaan was toen nog smaller en voorzien van kasseien, de witte lijn links op het voetpad is de veldlijn van het vroegere kaatsveld van Pelote Onder den Toren.

Met dank aan René Hernalsteen

Commentaren: 0

Hulpkerk 1965

In 1965 werd begonnen met de bouw van de "Hulpkerk" of het "Wijkcentrum" in de Jan Veldmansstraat, op initiatief van een aantal buurtbewoners van de wijk Carré.
Deze wilden een misviering korter bij huis, de afstand naar de Sint-Gertrudiskerk in het centrum was te ver.
In 1967 werd de kerk ingewijd, gedurende enkele decennia vonden er wekelijk misvieringen plaats, dit tot juni 2010.
Wegens de terugloop van het aantal kerkgangers, het te kort aan priesters en de centralisatie van de misvieringen werd een einde gesteld aan het gebruik van de Hulpkerk voor misvieringen.
Op foto 1, de bouw van de Hulpkerk ( 1967 ), op foto 2 een aantal van de pioniers die er van in den beginne in 1965 bij waren ( 2010 ).

Luc De Wilder

Commentaren: 0

Kerkhof monument oud-strijders

Deze foto dateert van 1987. Op het eerste zicht lijkt het op de torens van het " World Trade Center " in New York. Het is evenwel het herdenkingsmonument " Aan Onze Helden " op het kerkhof van Machelen. Het monument werd ontworpen door Hendrik Tesseur. Op de vier gedenkblokken staan de namen gegraveerd van meer dan honderd Machelse oudstrijders.
Met dank aan René Hernalsteen

Commentaren: 0

Communie 1966

Myriam Michiels : deze foto van mijn eerste communie op het Dorpsplein. Dit was 1966. Mijn ouders en zus staan er ook op.
De persoon in de deuropening noemde ik meneerke piano. Hij had er een staan in zijn living en als mijn moeder er ging kuisen op donderdag, tokkelde ik er op los.

Commentaren: 0

Lourdes

Commentaren: 0
Commentaren: 0

Sint-Gertrudiskerk +/- 1950

 

 

Dit is een beeld van het huwelijk rond 1950 van Jaak en Emma Marcelis – Verhelpen, na de kerkplechtigheid naar de uitgang geleid door de kerkbaljuw of beter gekend als ‘ de suisse ‘. Deze plechtigheid had toen uitzonderlijk plaats  na de middag om 15.00 u. en werd slechts door één enkele vrouw bijgewoond. De mis duurde tot ongeveer 16.00 u. Uitzonderlijk omdat toen begin jaren 1950 de huwelijksplechtigheden altijd ’s morgens doorgingen.

Op de foto nog de oude kerkstoelen, rechts de gewone stoelen ( gedraaid zodat er op de knieën gezeten werd kijkend richting altaar ), en links de stoelen met ingebouwde kussens. Verder nog een aantal beelden op sokkel tegen de pilaren waaronder St. Thérésia, de preekstoel rechts vooraan , de communiebank en één van de twee grote schilderijen links vooraan naast het altaar. En natuurlijk dus ook de suisse met zijn stok, en rond zijn buik het lint met daarop op de voorzijde vermeld ‘ GODSDIENST ‘.

Al de personen op de foto zijn heden ten dage, anno 2016 of 66 jaar later, overleden.

 

Met dank aan René Hernalsteen

 

PS Nog wat informatie  :

  1. De suisse op de foto is Jan Baptist Van den Berghe, vader van Gilain ( uitbater van den Arend geweest, actief in het Machelse wierermilieu ) en de grootvader van Roland en Igor.
  2. De suisse kwam rond in de kerk, wie praatte kreeg een tik van zijne stok. Hij zorgde voor orde en tucht tijdens de viering. Andere tijden….
  3. De volledige tekst op de band die de suisse droeg was : “ Eerbied aan de Godsdienst”.

 

Commentaren: 0

Aanstelling E.H. Cosijns 1948

Commentaren: 0

Inspeling nieuw orgel 1953

Commentaren: 0

11 november 1953

Commentaren: 0

Maria-Kapelleke 1954

Commentaren: 0

Jubilaris E.H. Cosijns 1956

Commentaren: 0