Fanfare 1950-1951

Fanfare in 1950-1951, waarschijnlijk op het oud voetbalveld aan de Strijtemstraat toen er nog kermismolens op het voetbalveld stonden.
Van links naar rechts :
Wingelinckx Henri - Stengele Antoine - Van de Voorde Richard - De Beul Francois - Moons Francois - Simons Georges - Van Tilborgh Gaston - Moons Gust - De Schouwer Jean - Van Doren Pierre - Rampelbergh Jozef - Pasteels Staf - Van Eeckhout Etienne - Lutain Frans - ??? - Van Der Perren Jean - Vervloet Francois - Spruyt Gustin

Commentaren: 0

1959 Groepsfoto Fanfare

Originele foto

Ingekleurde versie

1) Jef RAMPELBERG (bijgenaamd "de Wapper" - stichter Rampelberg-Somers)

2) René VANKERCKHOVEN (bijgenaamd ..."van Jan Palak")

3) Omer PASTEELS

4) Pierre DURIEUX (schoolmeester)

5) Jean VANDER PERREN

6) Henri WINGELINCKX

7) Raymond VAN GRIMBERGEN ? (kapper in de Nieuwbrugstraat)

8) Pierre VERBESSELT

9) Corneel MULS (Robusta)

10) Gaston VAN TILBORGH

11) Jean JESPERS

12) J.B. SPRUYT (Sjang)

13) ..... DE SMEDT ?

14) Edmond WATZEELS

15) Edward STERCKX

16) ..... KENNIS ?

17) E.H. DE GENDT ("Pikke")

18) Frans DE SCHOUWER (bijgenaamd..."van Langen Tist")

19) Michel HANSOUL (vader van Emiel)

20) Henri STERCKX (Ree den Brail - kapper)

21) Jean UYTERHOEVEN

22) Leon VANDE VOORDE

23) Etienne VAN EECKHOUT

24) Jan VERVLOET (bijgenaamd "Kezze") TOE TE VOEGEN AAN FOTO 2 !!

25) Jan-Baptist VANKERCKHOVEN

26) Elisabeth PEETERS wwe Felix MULS Sr. (Robusta) -

      erevoorzitster - Bijgenaamd "Lis Pelul"

27) Frank JESPERS

28) Roland DE LEY

29) Pierre STERCKX

30) niet toegekend

31) Victor DEWANDELEER

32) François MOONS (bakker Boikes)

33) Albert DESLOOVERE

34) Jos DESLOOVERE

35) Gustaaf PASTEELS

36) Georges MULS

37) Felix MULS

38) Jean DE SCHOUWER

39) Pierre VANDOREN

40) ….. QUAKKELS

41) Jean MULS (Robusta)

42) Rie van Victorreke ?

43) Emiel DEWANDELEER (dirigent - componist)

44) Antoine STENGELE

45) Frans PASTEELS

46) Roger VANDE VOORDE

47) Gustin SPRUYT (bakker)

48) Maurice MOMMENS (Mommaerts ?)

49) Marcel STENGELE

50) Arthur VANKERCKHOVEN (kistenmaker)

51) Emiel DE BEUL

52) ..... KENNIS

53) Albert VAN LYSEBETTEN

54) Emiel HANSOUL

55) Adolf BERGHMANS (vaandeldrager)

56) Pierre .....

57) Richard VANDE VOORDE

58) Georges SIMONS (schepen - Agma)

59) ….. VANDER SCHELDE (bierhandel)

60) Willy SIMONS

61) Willem DEBULPAEP (Nova)

 

 

1) Jef RAMPELBERG (bijgenaamd "de Wapper" - stichter Rampelberg-Somers)

2) René VANKERCKHOVEN (bijgenaamd ..."van Jan Palak")

3) Omer PASTEELS

4) Pierre DURIEUX (schoolmeester)

5) Jean VANDER PERREN

6) Henri WINGELINCKX

7) Raymond VAN GRIMBERGEN ? (kapper in de Nieuwbrugstraat)

8) Pierre VERBESSELT

9) Corneel MULS (Robusta)

10) Gaston VAN TILBORGH

11) Jean Jespers

12) J.B. Spruyt (Sjang)

13) .....De Smedt ?

14) Edmond Watzeels

15) Edward Sterckx

16) ..... Kennis ?

17) E.H. De Gendt ("Pikke")

18) Frans De Schouwer (bijgenaamd..."van Langen Tist")

19) Michel Hansoul (vader van Emiel)

20) Henri Sterckx (Ree den Brail - kapper)

21) Jean Uyterhoeven

22) Leon Vande Voorde

23) Etienne Van Eeckhout

 

 

24) Jan Vervloet (bijgenaamd "Kezze") TOE TE VOEGEN AAN FOTO 2 !!

25) Jan-Baptist Vankerckhoven

26) Elisabeth Peeters wwe Felix Muls Sr. (Robusta) -

      erevoorzitster - Bijgenaamd "Lis Pelul"

27) Frank Jespers

28) Roland De Ley

29) Pierre Sterckx

30) niet toegekend

31) Victor Dewandeleer

32) François Moons (bakker Boikes)

33) Albert Desloovere

34) Jos Desloovere

35) Gustaaf Pasteels

36) Georges Muls

37) Felix Muls

38) Jean De Schouwer

39) Pierre Vandoren

40) Quakkels

 

 

41) Jean Muls (Robusta)

42) Rie van Victorreke ??

43) Emiel Dewandeleer (dirigent - componist)

44) Antoine Stengele

45) Frans Pasteels

46) Roger Vande Voorde

47) Gustin Spruyt (bakker)

48) Maurice Mommens (Mommaerts ?)

49) Marcel Stengele

 

50) Arthur Vankerckhoven (kistenmaker)

51) Emiel De Beul

52) .....Kennis

53) Albert Van Lysebetten

54) Emiel Hansoul

55) Adolf Berghmans (vaandeldrager)

56) Pierre .....

57) Richard Vande Voorde

58) Georges Simons (schepen - Agma)

59) Vander Schelden (bierhandel)

60) Willy Simons

 

61) Willem Debulpaep (Nova)

Commentaren: 0