S.I.C.E.R


De Independent Society of Construction and Radioelectric Exploitation of Société anonyme SICER werd op 12 februari 1927 opgericht door de heer Robert Goldschmidt.

Het hoofdkantoor, de kantoren, het laboratorium en de fabriek bevonden zich op de Rittwegerlaan nr. 2 in Machelen.

Deze naamloze vennootschap, gevestigd in de Avenue Ritweger te Machelen-lez-Bruxelles, werd gesticht op

12 februari 1927 op initiatief van Robert Goldschmidt (1877 - 1935) voor notaris Camille Hauchamps te Ixelles.

De showroom bevond zich in de Avenue de la Toison d’Or te Brussel. Naast Goldschmidt, doctor in de wetenschappen en pionier

op het gebied van de radiofonie en telecommunicatie, waren tal van hooggeplaatste personaliteiten betrokken: beheerder van

maatschappijen Georges Callens (Rue Général Caupiaumont 22, Antwerpen), doctor in de medicijnen Edourd Van den Abeele

(Chaussée de Capellen, Mariabourg-lez-Anvers), constructeur en beheerder van maatschappijen Robert De Man (Longue Allée

26, Antwerpen), handelaar Léon Buytaert (Rue du Presbytère 49, Antwerpen), wisselagent Louis De Walsche (Marché-aux-Oeufs 7,

Antwerpen), doctor in de rechten Max Gottschalk (Avenue de Tervuren 120, St. -Pieters-Woluwe), doctor in de medicijnen Léon Bertrand

(Rue Kiliaen 9, Antwerpen), ingenieur Pierre Guerlais (Avenue de Suffren 131, Parijs), beheerder van maatschappijen François Bezerie

(Rue Eeckelaars 55, Sint-Joost-Ten-Noode), maatschappijbeheerder Edouard Steinert (Rue Coquilhat 14, Antwerpen), Marguerite

Gillion (weduwe van Alfred Evrard, Chaussée de Charleroi 89, Brussel) en Albert François (Avenue Ernestine 2, Ixelles).

 

Het doel van de maatschappij luidde: [...la construction et l’exploitation en tous pays de tous appareils mécaniques et

électriques et plus particulièremen t toutes applications de la télégraphie et de la téléphonie avec ou sans fil, ainsi que

la télémécani-que » [...]

 

Het startkapitaal bedroeg ruim 2.500.000 frank, vertegenwoordigd door 2 .500 aandelen van 1.000 frank. Daarnaast werden

2.500 stichtersaandelen zonder waardebepaling uitgegeven. Robert Goldschmidt was de initiatiefnemer en bracht de bedrijfsgebouwen,

machines en uitrusting in. Waarde: 840.000 frank. Bovendien had hij uitgebreide contacten in de radio-elektrische industrie

dankzij opdrachten voor de staat in België en Congo. Zo was Goldschmidt eigenaar van de machines en de apparaten

van radiotelegrafische stations waaronder dat van Machelen en Stanleyville (Sololo, kortegolf) in Belgisch Congo.

In ruil voor de inbreng werd hem 1.250 kapitaalsaandelen, 1.250 stichtersaandelen en 646.458.75 frank toegekend.

De overige 1.250 aandelen werden onderschreven door: R. Golschmidt (825), G. Callens (10), E. Vandenabeele (10),

R. De Man (25), L. Buytaert (10), L. De Walsche (10), M. Gottschalk (50), L. Bertrand (25), P. Guerlais (50), F. Bezerie (50),

E. Steinert (125), M. Gillion (50) en A. François (10). De stichtersaandelen werden op de-zelfde basis verdeeld 

Eind jaren twintig was het naast de S.B.R. de grootste radio-elektrische producent van het land. Men produceerde

radiotelegrafisch en radiotelefonisch materiaal, zenders, ontvangers en omroeptoestellen.

Begin jaren dertig ging het S.I.C.E.R., ondanks de crisis, alleszins voor de wind.

De onderneming ging toen over tot een gevoelige kapitaalsverhoging wat een uitbreiding van de werkzaamheden impliceert

 

 «augmentation du capital à concurrence de 3,500,000 francs pour le porter de 2,500,000 francs à 6,000,000 francs

par la création de 3,500 actions de capital nouvelles de 1,000 francs chacun e, conférant les mêmes droits et

avantages que les anciennes et portant jouissance à partir du 1er janvier 1930»

 

Wie reeds aandeelhouder was, kreeg voorrang.

S.I.C.E.R vervaardigde moderne ontvangers op een moderne manier , d.w.z. naar Amerikaans voorbeeld

 

Vanaf 1931 bracht SICER een maandblad uit onder de naam: SICER radiomagazine.

Uit onderzoek, onder advertenties en advertenties in vakbladen van die tijd, moeten we concluderen dat de sluiting van de fabriek tegen het einde van de jaren dertig plaatsvond.

Maar in het Radiotijdschrift van juli 1935 verscheen opnieuw een gezamenlijke advertentie van Sicer en Cer(-Si). Deze toestellen waren te koop via de groothandel MEGA.

 

Let op: in de biografie van Robert Goldschmidt vinden we de volgende informatie: faillissement in 1932, er is sprake van vervroegde ontbinding en er wordt een vereffenaar aangesteld om een ​​voorlopig faillissement aan te vragen. Het is dit concordaat dat verklaart waarom we tot 1935 nog steeds SICER-apparaten vinden. .

 

In het Radiomagazine van september 1935 werd de laatste creatie van SICER, de CER aangekondigd aan het publiek.

In de MEGA review van 1937 (review voor professionals) werden de types Aiglon 371 en 372, Aigle 373 en 374 voorgesteld, plus de Maestrocer 376. In 1938 waren de types Aiglon 831 en 832, Aigle 833 en Maestro 834 aan de beurt. Dit type advertentie werd in 1935 ook door SICER gebruikt (zie advertentie).

 

SICER.

 

SICER is het grootste radiobouwbedrijf in België. Het is de voortzetting van de radiobouwbedrijven van de heer R. Goldschmidt, die voor de Eerste Wereldoorlog in Europa bekend was. De naam van Robert Goldschmidt is verbonden aan de constructie van de eerste hoogfrequente dynamo's. Hij installeerde ook een radiotelegrafienetwerk in Belgisch Congo.

 

Onder deze activiteiten vindt men sinds 1913 de bouw van zenders en ontvangers volgens de toen geldende technieken. Deze faciliteiten zijn vandaag nog steeds operationeel en zorgen voor intensief verkeer binnen Congo.

Deze toestellen zullen worden vervangen door een reeks modernere telegraaf- en telefoontoestellen die door SICER in opdracht van het Ministerie van Koloniën worden gebouwd.

SICER heeft al drie moderne zenders voor kortegolftelegrafie geïnstalleerd (een 500W-zender in Stanleyville die operationeel is sinds begin 1926, twee 5 KW-zenders in Elisabethville en Coquilhatville die operationeel zijn sinds 1928). Het is bekend dat gedurende twee jaar (1 september 1926 - 1 september 1928) het kortegolfstation Machelen, gebouwd en geëxploiteerd door SICER , voor een perfecte verbinding met Congo zorgde.

Hierdoor kunnen particulieren en administraties forse besparingen realiseren in afwachting van de oplevering van het door de administratie gebouwde station Ruysselede.

 

SICER heeft verschillende series kortegolfontvangers geleverd aan het Ministerie van Koloniën die momenteel alle radiostations van de Koloniën uitrusten.  SICER   bouwt ook radioapparatuur voor boten; ontvangers, zenders voor gemoduleerde en niet-gemoduleerde golven, richtingzoekers en radiogeleidingsapparatuur. Deze apparatuur wordt vooral gewaardeerd door Belgische en buitenlandse radioamateurs. SICER bouwt ook zenders en ontvangers voor het leger, voor het leger en voor de luchtmacht.  SICER heeft ook ongekend succes bij auditors met zijn beroemde SICER 4 en SICER 7. Dit resultaat kan alleen worden bereikt door een perfecte organisatie en de implementatie van veel middelen. Vanuit technisch oogpunt bouwt SICER state-of-the-art professionele apparatuur. De ingenieurs staan ​​in contact met onderzoekslaboratoria over de hele wereld.

 

 Laten we eens kijken naar de verschillende SICER-services.

 

Externe diensten omvatten verkoop en technische diensten.

De belangrijkste rol van de verkoopafdeling is om te bepalen welke apparaten de meeste voldoening geven aan klanten sinds hun ontwikkeling in de laboratoria. De organisatie van de verkoopafdeling kon sterk vereenvoudigd worden door alle unieke kwaliteiten van de SICER toestellen , waarvan de verkoop geen enkel probleem was.

 

Dit heeft een dubbel economisch resultaat, namelijk:

 

Geen oneerlijke reclame, die uiteindelijk betaald wordt door de klant en niet door een legertje verkopers.

 In verschillende landen zijn distributiecentra geïnstalleerd, waardoor potentiële kopers snel een demonstratie aan huis kunnen krijgen en eigenaren van SICER- apparaten technische ondersteuning vanuit de fabriek kunnen krijgen.

De externe technische dienst of facilitaire dienst is beschikbaar voor klanten om hen op de hoogte te houden van technieken om maximale prestaties uit de faciliteiten te halen. Deze activiteiten zijn beperkt dankzij de simplistische bediening van de SICER- apparaten . Elke niet-ingewijde kan, na een paar minuten te zijn geïnformeerd, de toetsen met evenveel succes manipuleren als een professional. De technische dienst heeft ook de taak om op verzoek van de klant de periodieke keuring van de installaties uit te voeren. Deze service wordt uitgevoerd door technici die ervaring hebben met het installeren van radio's. Ze lopen regelmatig stage in de onderzoeks- en controlelaboratoria van de fabriek.

 

Interieur diensten:

 

Er is een dienst voor het registreren en verzenden van bestellingen. Bijzondere zorg wordt besteed aan de verpakking, zorg die heel normaal is voor een bedrijf met een lange geschiedenis van maritieme en koloniale expedities.

Technische diensten bestaan ​​uit:

Onderzoekslaboratoria: wiens rol essentieel is in de organisatie van SICER . In deze perfect uitgeruste laboratoria lossen de radiotechnici en hun technici de problemen op die hen door de verkoopafdeling worden voorgelegd. Met unieke documentatie bestuderen ze de verschillende aanpassingen van radio-elektriciteit.

De modelwerkplaats: Deze werkplaats, verbonden aan het laboratorium, bouwt modellen volgens de bestudeerde apparaten. Wanneer een model is geaccepteerd en moet worden vervaardigd, wordt het ter productiegoedkeuring ingediend. De nauwe samenwerking tussen onderzoek en productie maakt het mogelijk om in de goede richting te blijven en apparaten te maken die up-to-date zijn. De teamgeest die heerst onder de SICER- medewerkers verklaart de perfecte realisatie van alles wat de fabriek verlaat.

 

Productie omvat:

 

  1. Een dienst voor het ontvangen van basismaterialen.Deze afdeling voert een strenge controle uit op alle materialen die de fabriek binnenkomen.
  2. De mechanische werkplaats: Is uitgerust om de meest nauwkeurige werkzaamheden te kunnen uitvoeren (bij 1/100 m/m).De afdeling bestaat uit een afdeling metaal snijden en stampen.
  3. De montagewerkplaats: waar de onderstations worden gemonteerd door gespecialiseerd personeel.
  4. Timmerwerk met zijn vier secties: bomen zagen, planken, montage en polijsten, uitgerust met de meest geavanceerde gereedschappen, waar de kasten en meubels die deel uitmaken van SICER-apparaten worden gebouwd .

De elementen, reserveonderdelen, chassis of afgewerkte apparaten worden in elk stadium van hun fabricage geleverd aan:

  1. Controlelaboratorium: dat de mechanische en elektrische onderdelen controleert.Elementen en componenten worden onderzocht in een speciaal laboratorium.Chassis en apparaten worden getest in een ander laboratorium, waar kalibratie plaatsvindt. Om een ​​idee te krijgen van de zorgvuldigheid die bij deze controle is betracht, moet worden opgemerkt dat het SICER 4-controleblad 74 paragrafen bevat, die elk een manipulatie bevatten die de verificateur moet uitvoeren. De productiecyclus is nu voltooid, de apparaten zijn klaar om te worden afgeleverd. Ze worden opgeslagen in het magazijn voor afgewerkte producten voordat ze aan de klant worden geleverd.

 

* Bron: Radio-belge de Construction (R.B.C.), (1934-)

* Bron: www.radiopassion.be/SICERA