JOSEPEHINA ELISABETH STREULENSIn de Kreupelstraat 11, nu de Vilvoordelaan, komt Liza in het aardse tranendal terecht op 27 november 1904. Haar grootmoeder gaat, nog dezelfde dag, de gemeenschap hiervan in kennis stellen op het gemeentehuis.

Haar ouders zijn Hendrik Struelens, beter gekend onder de naam "Pait Stroeit" en Paulina Ferré.

Hendrik is afkomstig uit Vilvoorde en "ijzerschaver" of in 't Machels "ajusteur" van beroep.

Paulina Ferré, als dochter van Jan Baptist Ferré en Anna Maria Roelants is in Machelen geboren. De familie Ferré, hoofdzakelijk als schaliedekkers gekend, is niet honkvast. Zo zal Jan Baptist, terwijl zijn gezin hier blijft huizen, verongelukken in de koolmijn van Sart Longchamps en overlijden op 28-07-1899 te La Louvière.

Liza krijgt er nog twee zusters, Anna Maria (1907) en Maria Magdalena Struelens (1913), bij.

Zoals ieder jong meisje voelt Josephina op een bepaald ogenblik de kriebeling in haar buik en gaat ze op zoek naar een partner. Ze vindt die, raadt eens,… in Vilvoorde ! De verkorene heet Jan Baptist Van Eeckhout, ijzerdraaier van beroep. Hij werd geboren op 24-09-1904 en het koppel trouwt op 03-01-1925 en vestigt zich in de Laan naar Vilvoorden 31. Naast zijn huwelijk houdt Jan Baptist zich ook met dorpspolitiek bezig en is gemeenteraadslid voor de BSP van 1933 tot 1958. Hij verlaat onze wereld op 12 maart 1964.

Hun huwelijk levert één zoon op, Etienne Jan ofte "den Tjenne van Iekaat", die zijn neus laat zien op 06 augustus 1927.

Liza oefent ondertussen haar beroep van korsettenmaakster met veel succes uit. Haar beide zusters zijn inmiddels ook getrouwd, allebei met een elektrieker. Maria Magdalena en Jerome Vanderhoeven baten een electrowinkel uit. Liza hertrouwt met Gustaaf Ringoir (Aalst 1898-Oostende 1976). De drie zussen wonen naast elkaar in de Van Obberghenstraat (Nrs 23-27-29).

Nu komt de tijd dat Liza moet denken als grootmoeder. Inderdaad zoonlief huwt Joanna Binst en schenkt haar een kleindochter, Rita Jeannine, op 06 augustus 1950. Zij krijgt er nog twee bij, gesproten uit het tweede huwelijk van Etienne met Liliane Avau, nl. Willy Henri (1961) en Edith Paula (1966). En nu is ze overgrootmoeder van Kenneth Van Eeckhout.

De heemkundekring was erbij ! Op 27 november 2004 werd Josephina Elisabeth Struelens in de bloemetjes gezet. Dank zij de inzet van enkele leden van de kring konden we de honderdjarige verrassen met een prachtige voorstelling van haar stamboom. We wensen haar nog vele gezonde jaren toe.

We betreuren het overlijden van Lisa Streulens op 10.03.2005. Via deze weg wensen wij de familie ons medeleven te betuigen