DE MACHELSE BURGEMEESTERSMICHEL JOSEPH DE MEURS

Maire de Machelen - département de la Dyle. 

Den 29ste der maand Floréal - jaar elf der Frans (1803) Républiek

Bron: stamboek van Dirk Deroover - pag.66

 


....na de val van Bonaparte (Waterloo 1815)


P. VAN BINST

Meyer-officier van den civielen staet der gemeente Machelen - Canton Vilvoorden.

De 9de september 1818. Getekend P. Van Binst - Mayeur

Bron: boek Dirk Deroover - pag. 73


EM. VANDERCRUYCE

Burgemeester van 1828 tot 1835


PETRUS TURCKSIN 

Burgemeester van 1836 tot 1871


ANATOLE d'ALCANTARA

Burgemeester van 1872 tot 1884


CORNEEL PEETERS

Burgemeester van 1885 tot 1911


HENDRIK DE BLOCK

Burgemeester van 1912 tot 1932


GEORGE MEERT

Burgemeester van 1933 tot 1942


JAN VERHELPEN

Burgemeester van 1942 tot 01/09/44


GEORGE MEERT

Burgemeester van 02/09/44 tot  21/01/46


ANDRE SPELTINCKX

Burgemeester van 22/01/46 tot 31/12/46


JAN DEROOVER

Burgemeester van 1947 tot 1970


LODE VANDENEEDE

Schepenen:

 • Van Lierde Pierre
 • Simons Georges
 • Deblock Henri

Gemeenteraadsleden:

 • Coosemans Victor
 • Puelinckx Jan
 • Wyns Louise
 • Hansoul Emiel
 • Moons Adolf
 • De Cree Frans
 • Devroe Jaak
 • De Gendt Maria
 • Mertens Roger

Gemeentesecretaris

 • Geerts Frans

Burgemeester van 1971 tot 1982


ROGER DE WULF

Burgemeester van 1983 tot 2000

Hij werd geboren te Vilvoorde, maar verhuisde op tienjarige leeftijd naar Machelen. Aldaar was hij lid van de socialistische jeugdbeweging.

Na zijn jeugd ging hij aan de slag als ambtenaar bij het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV). Deze job voerde hij uit tot 1974. Zijn politieke carrière begon in 1958 als gemeenteraadslid voor de BSP te Machelen. Vanaf 1961 combineerde hij dit met de functie van provincieraadslid van Brabant. In 1971 gaf hij zijn mandaat als gemeenteraadslid door en werd hij gedeputeerde voor de provincie Brabant, een functie die hij uitoefende tot 1974. Bij de verkiezingen van 1974 werd hij voor de kieskring Brussel verkozen in de Kamer van volksvertegenwoordigers. Hij bleef er zetelen tot in 1985.

Hij was van 1977 tot 1979 Staatssecretaris voor Economische en Sociale Zaken in de regeringen Tindemans IV en Vanden Boeynants II. Van 1979 tot 1981 was hij Minister van Tewerkstelling en Arbeid. Zijn belangrijkste verwezenlijking in deze functie was de aanpassing aan het systeem van de sociale uitkeringen. Zo creëerde hij naast de twee oorspronkelijke categorieën van uitkeringsgerechtigden (met gezinslast en zonder gezinslast) een derde categorie (die van de alleenstaanden). In 1985 maakte hij de overstap naar de Senaat, waar hij tot in 1995 zetelde als rechtstreeks gekozen senator.

In de periode april 1974-oktober 1980 zetelde hij als gevolg van het toen bestaande dubbelmandaat ook in de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap, die op 7 december 1971 werd geïnstalleerd. Vanaf 21 oktober 1980 tot mei 1995 was hij lid van de Vlaamse Raad, de opvolger van de Cultuurraad en de voorloper van het huidige Vlaams Parlement. In de Vlaamse regeringen Geens I en Geens IV, was hij respectievelijk van 1981 tot 1985 minister van Gezondheidsbeleid en van 1988 tot 1992 minister van Tewerkstelling. In deze hoedanigheid realiseerde hij de modernisering van de psychiatrie, die - naar zijn mening - tot dan in de Middeleeuwen vertoefde.

In 1976 werd hij opnieuw gemeenteraadslid van Machelen en vanaf 1982 was hij burgemeester van de gemeente. In 2000 besloot de toen 71-jarige De Wulf geen nieuw mandaat als burgemeester van Machelen op te nemen.

Hij overleed in 2016 op 87-jarige leeftijd

Bron: wikipedia


JEAN-PIERRE DE GROEF

Burgemeester van 2000 tot 2018 

De Groef was OCMW-voorzitter van 1987 tot 2000 en zetelt in de gemeenteraad sedert 1995. Vanaf de gemeenteraadsverkiezingen van 2000 tot aan de verkiezingen van 2018 was hij burgemeester van Machelen. In 2006 en 2012 bundelde hij de linkse krachten met Groen en Spirit.[5] Van 2006 tot 2012 bestuurde hij Machelen met Open Vld en vanaf 2013 met CD&V. In 2012 cumuleerde hij 10 mandaten, waarvan 9 bezoldigde.[6] Naast zijn mandaat als burgemeester was De Groef onder andere professioneel verbonden aan de 'dienst Wonen' van de provincie Vlaams-Brabant.[7]

Bron: Wikipedia


MARC GROOTJANS

Burgemeester van 2019 tot 2020

Verrassing in de politiek in Machelen. Huidig burgemeester Marc Grootjans (CD&V), die op 1 januari wordt opgevolgd door huidig schepen van Sociale Zaken Karina Rombauts (CD&V), past daarna voor een schepenzitje. Hij gaat de komende vier jaar gewoon als gemeenteraadslid zetelen.

*******

De Vlaams-Brabantse gemeente Machelen moet iets meer dan twee jaar na de verkiezingen op zoek naar een nieuwe meerderheid. Dinsdag werd de gemeente immers onbestuurbaar verklaard. Het gevolg van interne strubbelingen binnen CD&V – onder meer om de sjerp. Coalitiepartner N-VA was de “kleutertuin” beu en stemde mee met de oppositie, die de onbestuurbaarheid op de agenda zette. Maar wat nu?

Bron: HLN & HN


STEVE CLAEYS

Burgemeester van 2020 tot 2021

Nadat Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Somers woensdag de onbestuurbaarheid van Machelen bevestigde, kwam er gisteren al coalitienieuws. Meerderheidspartij N-VA wisselt CD&V en Open VLD in voor het kartel sp.a/Spirit/Groen van oud-burgemeester Jean-Pierre De Groef. Over de mandaten moest nog gepraat worden, klonk het gisteren in het nieuws op RINGtv, maar intussen zijn er dus toch al beslissingen genomen.

Burgemeester
Huidig eerste schepen Steve Claeys neemt tot eind dit jaar de burgemeestersjerp over van waarnemend burgemeester Marc Grootjans (CD&V). “Hij kent de lopende dossiers als de beste en heeft Grootjans de voorbije periode ook een paar keer vervangen. Om de continuïteit te waarborgen leek ons dit de beste oplossing voor de gemeente,” licht De Groef toe die zich intussen zoveel mogelijk zal inwerken om vanaf januari opnieuw burgervader van zijn gemeente zijn.

Bron: RingTv


Burgemeester van 01.01.2022 tot heden