CAFE'S IN MACHELEN

met dank aan wijlen bestuurslid M. Stengele

bron: Machelen mijn dorp - op kroegentocht 1996"CAFE NORMANDIE"


Gelegen in de Kerklaan en hoek C. Peetersstraat

Vooreerst  (1940) was er een ruime kruidenierszaak en juist op de hoek, op het voetpad, stond er eens een naftepomp, rood-wit geschilderd van het merk Shell. 

Op het einde van het jaar 1942 kwam Jefke Sterckx (van Tinne Menne) er zich vestigen als caféhouder en toen werd het "café Normandie".

Jef maakte de bevrijding mee (sept 1944) en kende nogal wat "troebels" met die Engelsen en Canadezen die mekaar niet konden luchten.

De tijd van de soldatenliedjes "Roll me over in the clover" 

 

en "This a long way to "fickel" Mary ...(Picadelly)?

In het jaar 1951 kwam daar een zekere Marcel Vanhaelen "Majoub", de zaak een nieuw impuls geven. Hij verbleef er tot 1966.

Vooraleer de A.S.L.K. (latere Fortis BNP Paribas) het gebouw kocht had daar nog een Pol de Luxemburger gewoond en daarna ook nog Paul Denayer met Mady

Momenteel is het "Medisch Centrum Machelen" er in gevestigd

 
 

 

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.


"DE LAITERIE"


Gelegen in de Kerklaan 84

Sinds de naoorlogse jaren (1918) woonden daar Paul Corbeels (1900-1967) en zijn vrouw Maria Demonceau (1901-1993).

In die tijd druk bezocht door de dorpelingen. Er was daar een kegelbaan die nogal wat liefhebbers lokte. De "grote mensen" speelden in ploegen en wij "snotters" vochten om de kegels te mogen rechtzetten. Na de kamp mochten we dan met ons muts eens rondgaan. Tien cent of soms al eens een stuk van 25 cent BEF

waren zeer welkom. In een daar achter gelegen weide was er een hondendressage . Velen kwamen daar met hun dieren, want het was een gunstig gekende inrichting.

De zaak ging over in handen van Aimé Frodure (1901-1975) en van zijn vrouw Yvonne Van de Hende (1906-1991). Dit gebeurde in 1946 en zij verbleven er samen met hun dochter Esther tot het jaar 1984, zijnde gedurende 38 jaren.

Tijdens hun verblijf aldaar liep de hondendressage nog jaren door.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst."CAFE DERBY"Gelegen in de Dorpstraat 23

Uitbaters: André Beyens (1904- 1990) & Marthe Verlinden (1910 - 1980)

De uitbaters verbleven in café Derby van 1954 tot 1963

De voorgeschiedenis van deze herberg gaat tot bij de genoemde "Dore Muis", kort na de 1ste WO

 • Jozef Degroef (1876 - 1945) & Maria Poppé (1879 - 1950)
 • J.B. Spruyt (1890 - 1962) - Anna De Lellio (1891 - 1968)
 • Kamile Maes & Vikske 
 • Bekkerke

Werd afgebroken rond 1988

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.


"DE SCHAAPENKOP" CAFE & COIFFEUR


Gelegen in de St.Gertrudisstraat 15 - 1926

Uitbaters: J.B. Degroef en M.J. Spruyt van 1923 tot 1926

Na deze periode bouwden ze hun eigen herberg op de Kerklaan 6 "in de witte roos".

Vanaf 12 juni 1926 namen de brusselaars G. Plehiers & Hens. Zoals te zien op het beeld, gaven zij nogal een vreemde naam aan hun café voor de machelaars, nm. "de schaapenkop"

 

 

"DE GANZENHOEK"

Gelegen in de St. Gertrudisstraat 15 - 1987

Voor de 1ste wereldoorlog 14-18 zou daar een dorpsherberg geweest zijn, genaamd "in 't rolleken-af" bij een zekere Dewandeleer "Pacha", wat toen nog in de Kerkstraat was.

Naderhand heeft Jean Vanbever "Mastok" daar gewoon en het cafeé werd "ganzenhoek"

De laatste uitbater was Jozef van Rompaey "Jef Luit" en Simonne Billiet.

Tenslotte nam Sjaloom nog een paar jaar bezit van de lokalen tot het in mei 1988 afgebroken werd voor de verruiming van het dorpsplein.

Waar de 2 auto's staan was een gangske want langs de straat stond er een hoekhuis van haarkapper Clément Elly.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.


TAVERNE "Nova"


Gelegen in de Kerklaan 19

Uitbaters: Jos Schoebben en Lizette

Van bij de oprichting van het Sociaal Nova-Complex (1955) was er ook een cafétaria voorzien.

Voor de bediening zorgden daar achtereenvolgens Jef & Gusta, Willem & Jeanneke, Paul & Myriam, Willy & Anneke en Wille & Tinneke.

Sedert december 1993 zijn het Jos en Lizette die voor de zelfstandige uitbating zorgen.

Rom V.D.Auwera vertoefde daar eertijds  vele jaren met zijn Milacploeg. Nu is "Ziekenzorg" er thuis en taverne Nova is tevens Bridger's home en ook het trefpunt van de Machelse muziekmaatschappijen "harmonie Ste. Cecilia" en de fanfare Gevaertskring.

Reactie plaatsen

Reacties

Jose Debulpaep
een jaar geleden

De namen van de mensen die de nova opengehouden hebben staan verkeert,Paul en Miriam waren voor Willem en Jeanneke"IN DE WITTE ROOS"


Gelegen in de Kerklaan 6

UitbatersJ.B. Degroef (1883-1959) - MJ Spruyt

Onder machelaars gekend als Pake en Marja Kalokke.

Zij woonden vooreerst enkele jaren (23-26) in de herberg nr 15 van de St. Gertrudisstraat om daarna een eigen drankhuis te openen in de Kerklaan 6

Men ziet hier Marja en zoon Louis, trommelaar bij de harmonie, poserend voor de 1ste foto van hun staminee opening 1926

"ONDER DEN TOREN"

Gelegen in de Kerklaan 6

Uitbaters: Alfons Moons (1899-1965) & Marie Spruyt (1901-1971)

Herber "De witte roos" kreeg een andere benaming na overname door Fons en Marie.

Die verbleven in hun nieuwe "Onder den toren" van 1946 tot 1964. Zij hadden 3 dochters: Roza, Ria en Jeannine en 6 zonen: Vik, Jan, Charel, Gust, Dolf en Rik.

Midden de dorpskom en vlak onder de kerktoren was het bij Fons een druk bezochte dorpsherberg.

Gedurende meerdere jaren was daar het vergaderlokaal van de plaatselijk CVP-bestuur. De meeste gezinsleden waren immers betrokken bij het gemeentelijk of parochiaal gebeuren. Zij waren bedrijvig bij de jeugdbeweging, de zang, de muziek, het voetbal, het biljarten....en bij de jaarlijkse voettocht naar Scherpenheuvel.

Tijdens de jaren 1945-1960 maakte de handbalploeg "Pelote onder de toren" furore in de talrijke plaatselijke kaatstornooien.

Zij kozen alvast voor een nieuwe start.

In de schaduw van de site St. Gertrudiskerk was "Onder den toren" de meest toepasselijke benaming die onmiddellijk insloeg.

We vertelden reeds over de ruime bijdragen in het plaatselijke verenigingsleven van dit kroostrijke gezin.

Nadien kende de herberg verschillende uitbaters. We herinneren ons allen nog Simon De Koster en zijn Clotilde.

Na de "Pelotters" kwamen de biljarters en wielertoeristen aan de beurt. En heden, met deze zeer recente foto brengen we een beeld van de vernieuwde "Onder Den Toren".

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.


IN DEN OUDE SOLDAAT


Gelegen in de Dorpstraat 5

Bij Liza van Metke of bij Jefke Gobbens

Liza hield de herberg open tot 1946. Zij was eerst gehuwd met Hendrik Vanbinst en daarna met Jozef Gobbens

Het was al die jaren het lokaal van CS Machelen. Zij had nm. 3 zonen die voetballer waren: Jef, Jean en Pierre

De naam "In den ouden soldaat" kwam er omdat er in de glasramen beelden van oude soldaten (Koning Leopold II) te zien waren.

Na haar overlijden kwamen er meerdere uitbaters. Een van de volgende namen was café Monty 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.


CAFE BIJ TINNE MENNE


Gelegen in de Dorpstraat 6

Uitbaters: Guillaume Hanssens & Maria Colette (Tinne Menne)

Was één van de eerste eethuizen in Machelen. Je kon er terecht voor mosselen en vis met patat-frit

Tijdens de oorlog en tot na de bevrijding (1944) werd de herberg nog uitgebaat door Jean Derijck en zijn vrouw Sarah

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.


CAFE DU SPORT - SALLE DE PARIS


Gelegen in de Dorpstraat 29

Uitbaters / eigenaars: H. Leemans (vader van Catharina of Net Leemans (1892 - 1972)

Net bleef in het café en huwde met Louis Cleymans (1891 - 1969)

De oudstrijdersfeesten van 11 november vonden er plaats in de jaren '20

Louis was ook inrichter van talrijke wielerkoersen

Later werd de zaal ingericht als Ciné Concordia samen met de herberg die gehouden werd door Henri Schenck en zijn dochters

 1. Café du sport
 2. Café Concordia
 3. Café egmont

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.


CAFE CONCORDIA & FEESTZAAL KINEMA


Gelegen in de Dorpstraat 29

Bij Henri Schenck (1898 - 1949))

Voorheen "café du sport" & "salle de Paris"

Schenck was gemeenteraadslid van 1933  tot 1942.

Hij werd afgezet door de Duitse bezetter

Schenck steunde het voetbal, het wielrennen en nog andere kringen.

Hij was voorzitter van de wielerclub "de strop" op de hoek van de Nieuwstraat

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.


HERBERG EN ZAAL EGMONT


Gelegen in de Dorpstraat 29

Uitbaters: Jozef Busselot (1927 - 1995) & Josephine Van Hoof

Jef en Gusta namen café Concordia over na het verdwijnen van de cinémavoorstellingen. Het werd een feest- & danszaal.

Het café bleef onveranderd, maar vanaf 1960 werd het

"zaal Egmont"

"Comoedia"speelde er toneel, de fanfare had er een onderkomen en dansfeesten, carnavalbals, tentoonstellingen volgden elkaar op.

"Den Busselot" was een zeer actief man. Meerdere jaren stak hij de kermiskoers in mekaar . Hij was daarbij ook nog oprichter van wielerclubs "Egmont Spurters" en "Egmont Sportief" evenals van de wieler- & toeristenclub "Pedaal-Egmont"

Gedurende 1960 - 1987 stonden Gusta en Jef aan de tapkraan.

Nadien werd het een magazijn van de firma Rampelberg-Somers

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

BRASSERIE DU COQ - 1901Gelegen in de Dorpstraat 31 & 33

Voorloper van de zaal "Talia" & herberg "In den haan"

Opgericht door Frans Rampelberg, "Fransoe" of gewoon "Soe"

Hij leefde van 1860 tot 1932 en was gehuwd met Johanna Gertruda De Wandeleer

Hij was brouwer en bieruitzetter zoals het uithangbord vermeldt: "Mt. de bières- spécialité kriek - framboise - gueuzelambic - faro - mars - bières de ménage, etc...

Tussen Soe en Jefke Gobbens (uit de buurt) was het niet altijd koek en ei!

Soe was van de liberale gedachte en jefke wan nen echten sosjalist.

Dit werd ooit genoteerd:

"Jefke: Seg Soe, de roe zen beiter dan de blaa"

"Soe: Neije de blaa zen beiter dan de roe.."

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.


Herberg "IN DEN HAAN" & zaal "THALIA"


Gelegen in de Dorpstraat 31-33

Uitbaters:

Em. Rampelberg (1884-1943) 

Cath. Hansoul (1883-1957)

In de volksmond: Mil van Soe & Nette van de Rue d'Or

Danszaal met de kermissen en feestzaal van de fanfare en toneelkring "Gevaertskring" & "Voor volk en kunst"

Het was ook het stichtingslokaal van de "Oud gedienden van Koning AlbertI".

De eerste opgerichte kring na de dood van deze koning: 17.02.34

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.


Herberg "DE RODE DUIVER"


Gelegen in de Dorpstraat 38

In dit lokaal was "De Rode Duiver" een zeer aktieve duivenmaatschappij.

Sedert +/- 1925 gouden door Justina Jappens (1889 - 1940).

Zij was gehuwd J.B. Peulinckx en daarna met Em. Verbeke

Na Stinne's overlijden in 1940 kwamen er andere bewoner:

o.a. Pikke Gobbens en Alice Verbeke, Eugeen Van Haezendonck (Gène Beuzze) en Liza Rombauts en ook nog

Gilberto Ronchetti-Wijsgeer van 1963 tot 1968

Als laatste uitbater kwam dan een zekere "Witte" van

"over het water" ofte de andere kant van de vaart, die er nog voor zeer korte tijd de benaming "Tornado" aan gaf.

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.


IN DEN HERTOG VAN BRABANT


Gelegen in de Dorpstraat 41

Eigenaars/uitbaters: P. Trullemans (1870-1954) - J. Speltinckx (1870-1934)

Hij was herbergier en smid.

Er was een ruime gelagzaal met op het verdiep een feestzaal.

Tussen beide oorlogen  (1918 - 1940) werd er kermis gevierd met de traditionele bals.

Lokaal van de Koninklijke Harmonie St. Cecilia, tot de fatale zondagmorgen van kermis juni 1975.

Na Petrus Trullemans kende we meerdere uitbaters: Georges Gelders (den tuin) - Jef Van Damme - Frans De Crée en Modest Verheyden (van de sterke)

Later werd het heropgebouwd als appartmentsgebouw

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.


"IN DEN VLAAMSCHEN LEEUW"


Gelegen in de Dorpstraat 42 / hoek Nieuwstraat

De oudste door ons gekende bewoners (1918-1923) waren Jozef Jappens (baas Karrent) en Thérésia Hansoul

Nadien en tot het jaar 1927 werd "De Vlaamsche Leeuw" gehouden door J.B. Vermeiren (Tiske) en Kristien Spruyt (van Lomme Vat)

Typisch voor de tijd zijn de stalen ringen aan de muren, die dienden om de paarden te binden.

Vergeten we ook niet een blik te gunnen aan de oude brievenbus uit de tijd van toen.

Nadien kenden we nog andere uitbaters in deze herberg: Van Wayenbergh, Julien Ackermans (den Hètte)  en ook nog Eug. Van Haezendonck en Liza Rombauts

Met volgende uitbaters veranderde ook telkens de naam van de herberg:

"In het sportpaleis" - Karel Rogge  en Wiske Cok

"In Merchtem" bij Moe (mevr. De  Mayer - 1967)

In "Stal" bij Kamiel Desmet 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.


"HET SPORTPALEIS" - 1947


Hoek Dorpstraat 42 met Nieuwstraat

Toen Karel Rogge (De Strop - hij kwam van Gent) de zaak overnam, samen met zijn echtgenote Wiske Cok, veranderde het uithangbord. "De Vlaamsche Leeuw" was nu een "Sportpaleis"

De supporters van wielrenner Rik De Graeve hadden er hun lokaal.

Een echt gebeurde anecdote:

Eertijds betaalde men 5 frank voor één pint. Toen hebben "de strop" en zijn overbuur "den tuin" met slechts 10 frank een stuk in hun kraag gedronken.

Deze stak het geld op zak (in plaats van de schuif) en ging met "de strop" naar de overzijde en betaalde met diezelfde 10 frank eveneens 2 pinten. Nu stak "de strop" de 10 frank op zak en ging met "den tuin" terug naar de overzijde, weer met diezelfde 10 frank 2 pintjes drinken.....ze gingen zo menigmaal over en weer.

 

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.


CAFE "IN MERCHTEM" (Bij Moe) - 1967


Gelegen in de Dorpstraat 42, hoek Nieuwstraat

Na "De Vlaamsche Leeuw" en het "Sportpaleis" maakte Moe De Mayer er café "In Merchtem" van, naar de naam van haar geboortedorp.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.


CAFE "WINDSOR"


De foto hiernaast is een nog recente foto. Toch dateert deze herberg van voor de oorlog 1940.

Het waren Jean Schoeters (Jeanke van Belle) en zijn Pauline die het oprichten.

Tijdens de oorlog (40/45) kwam men bij Pol Van Bever (Polle Madaar) en Amélie terecht. Zij vierden de bevrijding september 1944.

Daarna was het de beurt aan Charel Jacobs en Maria (van dikke Jeanne) om aan de kraan te staan. Handbalspel was troef in de jaren '50.

Later kregen we Alois Denon en Irma Coenen achter de toog. Toen laaiden er felle discussies op tussen Alois (supp. Rik Van Looy) en Jommeke Coenen (supp. Rik Van Steenbergen)

Het laatste markante koppel dat er verbleef waren Rik Verbesselt en zijn blonde Monique.

Na nog wat afwisselende uitbaters is het heden al meer dan 10 jaren de beurt aan Robert Kerbusch, afstammeling van de Machelse fam. Kerbusch.

Onderussen staat het café terug over te nemen.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.


IN DEN BOOGSCHUTTER / EDELWEISS


"In den boogschutter" werd uitgebaat door Francois Dewit en Eliza Peeters, met hun dochter Anna en schoonzoon Georges De Hertogh en kleinzoon Antoine(die hadden daarnaast een textielzaak). Zij verbleven daar tot de jaren 1948/49.

Daarna werd het café "Edelweiss" uitgebaat door Jozef Troch (1907 - 1985) en Jeanne Vandendriessche (1908 - 1974).

Het was tijdens die jaren een vergaderplaats van typische figuren uit de "kiekenhoek-wijk". 

Jeanne en Jef verbleven er van 1949 tot 1957.

Daarna werd de "Edelweiss" gehouden door Chantal en Marc en was de thuishaven van B.C. Biljarters - De Sixties - De Nachtuilen - Edelweis en van FC Cecilia United.

Momenteel heet het "Bistro FM" uitgebaat door Yves Verbesselt en Cindy Barrez.

Yves is momenteel ook één van onze sponsors.

Reactie plaatsen

Reacties

Rudi Marcelis
een jaar geleden

Irma en Willy ontbreken als uitbaters


"konstateur"

Heeft U voor ons de ontbrekende foto?

Stuur hem dan naar info@machala.be


"BIJ ZJANG VAN SJAKKE"


Gelegen in de Turcksinstraat 35

Uitbaters: J.B. Roelants (1873 - 1953) & Maria Vercammen (1878 - 1961)

Het was het 1ste lokaal van de duivenmaatschappij "De rode duiver" gesticht in 1919. In die tijd bezat iedere liefhebber geen eigen "konstateur", er was alleen 1 moederklok in het lokaal.

Zodra een duif "binnen" kwam liep de duivenmelker met de wedstrijdring zo vlug mogelijk naar het lokaal met de moederklok. Soms liepen ze mekaar overhoop om het snelst bij de moederklok te laten intikken.

We herinneren ons ook nog dat de achterkoer van de herberg de voetballers van C.S. Machelen van plunje verwisselden om op een drafje naar het achtergelegen voetbalveld te lopen, waar toen nog geen kleedkamers waren.

Deze herberg verdween rond de jaren 1935

 

 

Reactie plaatsen

Reacties

Frans Pasteels
een jaar geleden

Op deze plaats kwam toch later het café de "Kiekenhoek" ? Volgens mij ontbreekt die in de reeks."HERTORG VAN BRABANT"


Gelegen in de Turcksinstraat 47

Uitbaters: René Hermans en Alida Carre

Dit was eerst een naoorlogse nieuwbouw van Georges Van Capellen en Louise Rinckhout. Zij maakten er een textielzaak van met de benaming "Het werkmanspaleis".Sedert 1982 hielden René en Alida daar een tot ruime herberg omgebouwd sportlokaal.

De biljartclub "Moderne" vond er na heel wat omzwervingen een nieuw onderkomen. Daarbij kennen we de biljartschool voor jongeren, de "M.B.S - Machelse Biljart School" 

De "Hertog van Brabant" is daarbij nog het lokaal van de oud-spelers van de machelse basketclub onder de benaming "O.S.Basket 1973" samen met hun vrienden senioren "V.O.S. basket - veteranen oud spelers"

Ondertussen heeft de herberg plaats moeten ruimen voor de bloemenwinkel "Smak flowers"

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Heeft U voor ons de ontbrekende foto?

Stuur hem dan naar info@machala.be


"IN DE LEEUWERIK"


Gelegen op de Steenweg Peutie 69

Uitbaters: Pierre Vandeneede (1911-1987) - Julia Jots (1912-1972)

De "leeuwerik" was een plaats gelegen midden in de velden, halfweg tussen het dorp en de Leuvensesteenweg. 's Zomers stond men daar als verloren tussen de omvangrijke graanvelden. Hoog in de lucht zong de leeuwerik zijn lied.

Er stonden enkel 3 huisjes aaneengeplakt, jaren lang bewoond door machelse families, nl. Charel Jots, Nand Peersmans en J.B. Puelinckx.

Naderhand en met meer bewoners, kwam er er natuurlijk ook een herberg . Die kreeg prompt de naam van "leeuwerik" (1932).

De uitbaters (zie boven) bleven er tot 1950.

Daarna kwamen er nieuwe uitbaters, nl. Pierre Deley en Liza Boogmans. Pierre en Liza maakten daar de geweldige opgang mede van de aldaar gestichte volleybalvereniging "V.B.T.M. - Volley-Bal-Tuinwijk-Machelen". Jaar na jaar speelden de jongens kampioen tot ze het hoogste nationale niveau bereikten. Deze euforie duurde ongeveer 10 jaren (1970 - 1979). Namen als Johan Aldenkamp, Zdenek Mika en Lucian Bontidean blijven daaraan onvergankelijk verbonden

Moeder Liza verliet het volleylokaal na een staat van dienst die 31 jaren duurde. Zij was stamineebazin van 1950 tot 1981.

Nadien volgden meerdere uitbaters mekaar op in deze leeuwerik

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.


"IN DE REISDUIF"


Gelegen op de Leuvensesteenweg 29

Uitbaters: Louis Torfs en Jeanne Dandele

Ze baten dit café uit sinds 1954

Druk bezocht café langsheen de vroeger doorlopende Leuvensesteenweg. In het dorp gekend om de lekkere "schèrregos - (wulken)" van den Tirre

Jeanneke en Louis werden ontvangen op het gemeentehuis voor hun 40j staat van dienst

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.


"CERCLE SPORTIF"


Hier staat "Soiske" Francoise Rijckaert (1916) achter haar toog.

Zij was gehuwd met wijlen Willem Luypaert (1913-1978) en vertoefde in voornoemd café van 1937 tot 1960.

Haar schoonzus "Finke Luypaert" volgde haar op in gezelschap van Cois Chélès ofte Pétrole (1920-1995).

Volgende uitbaters "Zjang de Smid", Jean B. PLasqui en ook nog "Milpa" of Em. Janssens.

Later gekend als "Spaghetti" lokaal

Ligging was aan het wegeltje naast de oude Woluwebeek dat leide naar een toegang van het vroegere voetbalveld van CS Machelen, de hoek van de Van Molderstraat en de Van Obbergenstraat

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.


"PELLENBERG"


Uitbaters: J.B.Steurs (1859-1947) & Anna De Lellio (1878-1952)

Gelegen op de Vilvoordelaan 36 en hoek Van Obberghenstraat

Oudere machelaars kenden allen"Suske Steurs", bijna niemand kende café Pellenberg.

Bovenstaande uitbaters waren sedert de 1ste wereldoorlog (14-18) eigenaars gebleven en de enige uitbaters van de zaak. Enkele jaren na het overlijden van moeder (1952) verliet de dochter Jeanne Machelen.

Het café werd nadien verbouwd tot appartementen

Het gebouw was gelegen aan de overkant van de Woluwebeek die daar langs liep (nu da Van Obberghenstraat) naar het bos van Mima richting Vilvoorde. 

De buren, allen "beekkanters" zochten elkaar op bij Suske Steurs die zijn café de naam gaf van het naburige kasteel Pellenberg

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.


"DE ZWAAN"


Dit café stond op de hoek van de Vilvoordelaan en de Streythemstraat, naast het pachthof van Victorreke Moons

Het was toen (voor 1927) bewoond door een zekere Balis die men "Kleeter" noemde .

In augustus 1927 namen Pierre Libert (1893-1959) en zijn vrouw  Pauline Sterckx (1893-1967) hun intrek in café "De Zwaan".

Aan de overkant van de Streythemstraat lag er eenplein tussen de Vilvoordelaan en de Van Molderstraat alwaar er duchtig gekaatst werd. Schier iedere zondag werden daar wedstrijden betwist.

Met de aanleg van de Woluwelaan in het vooruitzicht (toen al) in 1941 verliet Pierre de zaak. Het gebouw bleef onbewoond tot de afbraak voor de aanleg van de huidige Woluwelaan.

Maar Pierre en zijn gezin verhuisden naar de C. Hansoulstraat om een andere herberg uit te baten.

Foto: zicht van pachthof Victorreke met uiterst links als hoekhuis met de Vilvoordelaan het café "de zwaan"

Reactie plaatsen

Reacties

Frans Pasteels
een jaar geleden

Begin jaren 1900 uitgebaat door J.B. Vankerckhoven en zijn vrouw Caroline Dewandeleer. Geboortehuis van de Machelse eeuwelinge "Leinke" Vankerckhoven"BIJ FRERE"


Gelegen in de Vilvoordelaan 81

De waardin is Mevr. Luton, geboren te Diksmuiden in 1881 en te Machelen overleden in het jaar 1956.

"Café Frère" werd nadien café "Dany" juist na de ingang van de Makro. Vandaag is het een gewoon huis

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.


"IN'T RUBENS PENSEEL"


Gelegen in de Kerkstraat (1900), nadien St. Gertrudisstraat en nu dorpsplein

Uitbater: Louis Baets (schilder-glazenmaker)

Tenslotte werd het afgebroken rond 1990 tot sanering van de dorpskom. Louis Baets was lid van de Kon. Harmonie Ste Cecilia en ook schutter bij de St. Sebastiaansgilde (staande wip).

Nadien kwam Norbert Van Der Borght, "'t grijspaard" was de nieuwe benaming. Beire was eveneens lid van de schutters bij de St. Sebastiaansgilde . 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.


"BIJ WITTE PAAIER"


Gelegen in de St. Gertrudisstraat 9

Uitbaters: Frans Van Den Driessche (1874-1959) en Anna Verhulpen (1877-1963)

In de bloemen gezet voor hun "staminee" bij gelegenheid van hun gouden huwelijks jubileum (1948)

De "witte" was een graaggeziene figuur en lid van talrijke verenigingen.

Hij was zelfs éénmaal koning van de boogschutters, de St. Sebastiaansgilde

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.


"BIJ FLORRE VAN DE SWIS"


Gelegen in de St.Gertrudisstraat 35

Uitbater: Florentine Spruyt

Het betreft één van de oudste herbergen van het dorp. In het huis rechts met de deur midden 2 vensters werd er geschonken door...Flore van de Swis

Na haar vader was ook haar broeder Guillaume Spruyt (1879-1942)  ,"Lomme Vat" voor de machelaars, gedurende vele jaren de statige "Zwitserse wachter" van de Sint-Gertrudiskerk.

Lomme Vat en Lomme Dils (de koster van de kerk) (1873-1944) waren onafscheidelijke bezoekers van voornoemde herberg, gelegen op een boogscheut van de kerk.

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Heeft U voor ons de ontbrekende foto?

Stuur hem dan naar info@machala.be


"IN DEN IJZEREN ARM"


Gelegen in de Kerklaan 74

Uitbater: Meester Slaets

Meester Slaets was een onderwijzer en noemde zijn schutterslokaal "In den Ijzeren Arm", doelend op de spierkracht die nodig is om de boog aan te spannen bij het schieten.

Inderdaad, op nog geen 50 meter daar vandaan stond de wip van de Machelse Sint-Sebastiaangilde (+/- 1900). Deze was gelegen langs de rechterkant van de huidige Kerklaan in een weide waar nu de gebouwen staan van het "Instituut voor Veterainaire keuring".  In de volksmond "het gebouw van de virus"

Op diezelfde weide heeft C.S. Machelen ooit nog gevoetbald. Maar verder achter voornoemde gebouwen kenden we onze jeugd "het Wisse Boske". Daar werd met grote treknetten aan vogelvangst gedaan.

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.


"IN DE WIELRIJDERSSRUST" - +/- 1936


Gelegen in de Statiestraat 2, hoek met Valbekestraat (nu C. Peetersstraat en Vanden Berghestraat)

Uitbaters: Hendrik Spruyt (1876-1938)  &

Maria Vanbinst (1878-1963)

Op het beeld ziet men dochter Jeanne en haar man Firmin De Broey. Het was het lokaal van de eerste  Machelse wielerclub (1925). Al hun fietsen waren met bloemen versierd toen ze deelnamen aan de gemeentelijk Eeuwfeeststoet (1930). Er was ook een kring gevestigd: " De Steun" die kinderern in verlof stuurde naar zee. Foto +/-  1935-36.

Tijdens de oorlog 1940-45 werd het café uitgebaat door de dochter Liza en haar echtgenoot Pikke Rijckmans. Het kreeg ook een nieuwe benaming: "café Terminus" omdat het eindpunt was van de trolleybus nr 54 uit Vorst.

Naderhand stond Jan Vervloet "Kezze" met Charlotte Speybroeck daar achter de toog.

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.


"AREND"


Gelegen in de C. Peetersstraat 2 en de hoek met Vanden Berghestraat

Toen de oude herberg "In de Wielrijdersrust" van eigenaar veranderde, werd het hele gebouw totaal vernieuwd.

Het waren nu Marie-Thérèse De Ridder en haar wederhelft Ghislain Van Den Berghe die de zaak runden. Zij gaven het geheel meteen een nieuwe benaming  "café Arend", zij verbleven er van 1968 tot 1977.

Het werd, ondermeer, een lokaal van vele jongeren met zelfs een eigen voetbalploeg.

Er kwamen nadien meerdere uitbaters na mekaar , die we als "passanten" kunnen beschouwen.

Maar sedert januari 1991 is er een nieuwe elan in dit echte dorpscafé gelegen aan de kerk. Daar zorgen Mimi, Pierre en zoon Alain wel voor.

 

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.


"LA MAISON HAUTE"


Gelegen in de Statiestraat 6 - nu C. Peetersstraat

De Machelse benaming "In het Hooghuis" bij Charel Hansoul-Janssens

Met eetzaal en biljartzaal was het een Machelse VIP en tevens lokaal van de K. Harmonie Ste Cecilia

De ingangsdeur tot het café is nu de toegang van de "weekdagkapel" - Parochie St. Gertrudis.

Voordien was rechts van die deur de gelagzaal  en aan de linkerzijde de biljartzaal.

Ik herinner me nog wel 2 van die biljarters, nl. Frans Deroover (Soeike Saf) en Frans Dewandeleer (Den Beu)

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.


"AIME FRODURE"


Gelegen in de C. Peetersstraat 17

Uitbaters: Aimé Frodure en Yvonne Van Den Hende

Aimé en zijn echtgenote Yvonne hielden deze herberg open van 1933 tot 1946. Zij waren afkomstig uit het Meetjesland.

Na de laatste oorlog (1946) verhuisden zij naar de Kerklaan, waar zij samen met hun dochter Esther nog vele jaren de afspanning "De Laiterie" runden. Zij verbleven daar nm. van 1946 tot 1984.

Na hun vertrek heeft Jules Driessens nog een korte tijdspanne het café C. Peetersstraat 17 opengehouden. Men serveerde toen mosselen-friet met een pint bier

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.


"EXELSIOR"


Gelegen in de C. Peetersstraat 2 - 1965

Nu het verdwijnen van Ciné-Palace werd het geheel verbouwd tot een herberg met feestzaal en uitgebaat door de socialistische verenigingen.

Na enige tijd verhuisden die naar een eigen lokaal "De Rode Leeuw", hoek Brounstraat en Rampelbergstraat.

Café "Excelsior" werd op zijn beurt grondig veranderd naar meer moderne normen en kreeg de klinkende naam "The Sixties"

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.


"IN DE WELKOM"


Gelegen in de C. Peetersstraat 52

Uitbaters: J.B. Jacobs en Katarina Degreef

Onder de Machelaars beter gekend an "BIJ NET VAN BEENE". Zeer oude herberg uitgebaat door de eigenaars en ontmoetingsplaats van de toenmalige plaatselijke burgerij.

Het werd daardoor ook wel eens "Het Senaat" genoemd.

Net werd weduwe maar bleef met dochter Germaine aan de toog tot bij haar overlijden (1977)

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.


"LEOPOLD"

Gelegen in de C. Peetersstraat 70

Uitbaters: Jozef Sterck (1895-1946) & Albertine Van Der Perren (1898-1984)

Jefke (van Tinne Menne), zijn vrouw Albertine en zijn dochter Jeanne staan aan de deur van hun café "Léopold". Deze familie woonde daar van 1939 tot met kerstmis 1942. Toen verhuisden zij naar café "Normandie" aan de kerk (tot 1946).

Het café "Leopold" werd overgenomen door Jozef Clerens (Floenk) en zijn gezin. Het café veranderde ook van naam: café "Astrid".

Eerste café-uitbater in dit gebouw was een zekere "Colle" (1932). Omdat de eerste Machelse Liberalen er vergaderden kreeg het prompt de bijnaam van "Blauwen Bak"

Nadien, tijdens de jaren 1937 - 1939 heeft Emiel Angilis met zijn gezin er gewoond.

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.


"ASTRID"


Gelegen in de C. Peetersstraat 70

Uitbaters: Jozef Clerens (1897-1975) - Léontine Dewandeleer (1899-1980)

Nadat Jefke Sterckx (kerstmis 1942) verhuisde naar café "Normandie" aan de kerk, nam Jef clererns (Floenk) daar zijn intrek met echtgenote Léontine Dewandeleer en drie dochters Jeanne, Joséphine, Maria en zoon Emiel.

Het bleef bij een Koninklijke benaming, na café "Léopold" werd het nu café "Astrid"...en dit in volle oorlog (40-45).

Het beeld dateert van van juni 1948 (2de sinksendag). Versieringen voor de inhaling van Pastoor Cosijns in de St. Gertrudisparochie.

Naderhand heeft Paul Dewandeleer "Polleke van den Beu"  daar ook nog een tijd achter de tapkast gestaan.

Heden is het een appartementsgebouw.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.


"BIJ MIEKE VINK"


 

Eigenaardig beeld om een café voor te stellen!!

Jozef Dewandeleer was de stamvader en daarom ook genoemd bij "Jef van den Borre", maar de naam van zijn dochter Marie "Mieke Vink" lag in ieders mond.

Het beeld is genomen in augustus 1940 bij de begraving van Jozef Dewandeleer bij het vertrek aan de herberg en familiehuis.

Mensen op de foto; uiterst links Mevrouw Maria Vanbinst of "Marja Metser". Op de weg pastoor Eug. Wouters en Lowie De Kempeneer. Op de stoep tegen de haag 2 rijkswachters: Odilon Vermassen en Achiel Verhaege.

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.


"BIJ MIEKE VINK of "BIJ JEF VAN DEN BORRE"


Gelegen in de C. Peetersstraat 53

Uitbaters: Isidoor Van Kerckhoven & Maria Dewandeleer

"Dorre" Van Kerckhoven was in zijn jongen tijd "coureur" geweest en mede daardoor is zijn jongste zoon Jef ook wielrenner geworden. 

Jef won vele koersen bij de beginnelingen en de junioren. In 1936 was hij derde in de ronde van Belgie, na Maurits Clautier en Albert Dubuisson. In 1938 reed hij mee in de omloop van het franse Westen, won één rit en nhet jaar daarop stond hij tweede geklasseerd op 8 seconden van Brik Schotte toen de wedstijd werd stilgelegd (1 september 1939) door de oorlog 

Foto 1936 - bij de huldiging als 3de in de ronde van Belgie

Vooraan: burgemeester George Meert

                      Jef Van Kerckhoven en zijn vader Isidoor

Achter burgemeester: Maria Dewandeleer "Mieke Vink"

Links burgemeester: André Speltinckx  "Pro"

Achter Maria Dewandeleer: George Ferré "Kajok"

Achter Jef Van Kerckhoven: Jan Van Eeckhout

Bovenaan vanaf links: Willem Van Kerckhoven "Per Lomme"

                                                   Jozef Dewandeleer "Jef v.d. Borre"

                                                    Eugeen Davids - Jan Polspoel en Hendrik Schenck

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.


"HET BLOEMENHOF"


Gelegen hoek Brounstraat - Rampelbergstraat

Uitbaters: Frans Hertens (1873-1958) & Franciska Plaskie (1871-1941)

Vanaf 1922 tot 1949 heeft Frans daar Verbleven. Het was een ruime herberg met een feestzaal op het verdiep. De harmonie Ste. Cecilia was er toen thuis.

Tijdens den oorlog 1940-45 waren er Duitse soldaten gelogeerd en bij de bevrijding in 1944 was het de beurt aan de Engelsen.

Het bleef nadien een handelshuis (Staf Debusscher) tot het aangekocht werd door de Machelse socialistische verenigingen.

Na een total vernieuwing van het gebouw (1980) kreeg het een nieuwe bestemming met als benaming "De Rode Leeuw"

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.


"DE RODE LEEUW"


Gelegen hoek Brounstraat - Rampelbergstraat

Centrum en thuishaven van socialistische groeperingen

Dit gebouw, opgericht door Jan Boon (+/- 1900) werd later een herberg met feestzaal, genaamd "In Het Bloemenhof (zie boven)". Dit alles sedert de eerste oorlog 1914 tot en na de tweede wereldoorlog 40-45.

Toen werd het een handelshuis (St. Debusscher) tot het aangekocht werd door de plaatselijk socialistische groeperingen on de "vzw O.N.A." (ontspanning na arbeid)

Het geheel werd grondig veranderd, vernieuwd een aangepast (1982). Er kwam een ruime gelagzaal op het gelijkvloers en een feestzaal op het verdiep.

Gepensioneerden, kaarters, biljarters, cursussen snit en naad, bloemschikken, e.a. komen daar aan bod

Vandaag is er een notaris gevestigd, nm Charlotte Blockx

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.


"IN HET ZONNEKE"


Gelegen in de H. Brounstraat 5

Uitbaters: bij de kinderen Deroover

Dit is een late foto (+/- 1988) van wat we eens kenden als een typische dorpsherberg "In het Zonneken" of "Bij Bilske"

Er woonden 3 gezusters: Maria , Marie en Roos samen met hun broer Hendrik.

Hier ziet men het gebouw voor de restauratie. Heden is het een gerenoveerd woonhuis.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.


"TERMINUS"


Gelegen in de H. Brounstraat 59

Uitbaters: Jozef Clerens(1897-1975) & Léontine Dewandeleer (1899-1980)

Uiterst links op het beeld ziet men nog een klein gedeelte van en herberg gebouwd in 1924 door Jozef Clerens. Men leest nog de naam van zijn , Dewandeleer en ernaast "au terminus" aan het venster. Jef en Leontine verbleven in de Terminus tot 1932.

Opvolgers: Jan Elsevier (1897-1977) & Kristien Bober (1899-1950)

Bij Jan (de zuure) was de kegelbaan eerst in trek, maar die verdween om plaats te maken voor een liggende wip. Het wipschieten genoot die jaren veel bijval. Schier iedere zondagnamiddag was er een "concours" voorzien van talrijke prijzen. Tot 1946 verbleven Jan en Kristien in de zaak.

Naderhand, ongeveer rond de jaren 1950 hebben Rik Bal en Maria Meganck en nog pintjes getapt. Men was toen in café "Belval".

Rik had een alomgekend orkest met een hele groep fans die mede op verplaatsing trokken

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.


"BELLE VUE" - bij "Vink"


Gelegen in de H. Brounstraat 79

Opgericht door Hendrik Dewandeleer (1877-1930) en Florentine Peeters (1877-1936). Naderhand werden zij in de zaak opgevolgd door één van hun zonen, nl. Frans, die gehuwd was met Maria Stroobants.

Eigenlijk wel café "Belle-Vue", maar beter gekend als bij "Vink" of bij "Den Bails".

Frans nam de ouderlijke doening over, hij huwde met Maria Stroobants en samen schonken zij "Stella" tot in het jaar 1974. Daarna ging Frans op rust, hij was toen 65.

Vermelden we nog dat Frans jongste zoon Hendrik, liefst driemaal Belgisch kampioen judo werd (1965-1967-1970)

Later werd hij voorzitter van KCS Machelen.

Na hen kwamen er verschillende uitbaters tot het heden een vernieuwde "Taverne Viaduct" werd.

 

"SPORTWERELD bij "Georges Van Calster"

Gelegen in de H. Brounstraat 81

Na George werd de zaak overgenomen door Jozef Van Calster (1886-1945) ofte "Jef van Georske" en Amélia Anna Bovy (1886-1964).

Er kwamen heel wat uitbaters die mekaar opvolgden. Tijdens de laatste oorlog Henk en Jaak, daarna kende we nog Gust Peyck (1921-1966) en Yvonne Hannaert die daar nog verbleven van 1954 tot 1974.

Nu heeft kunstschilder Scotti er zijn woonst en atelier.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.


"VIADUCT"


H. Brounstraat 79 - hoek Viaductstraat

Nadat Frans Dewandeleer en Maria Stroobants hun herberg verlieten volgden andere uitbaters.

Maar toen na verkoop van het gebouw de gelagzaal grondig werd veranderd en een zeer modern werd ingericht, kreeg het een nieuwe benaming "Taverne Viaduct".

Nu wordt de zaak uitgebaat door een bvba "viadukt" waarvan de beheerder een zekere Rik De Knudt is.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.


"IN DE KROON

voor de oude Machelaars bij "DE MUGGE"


Gelegen in de P. Schroonstraat 23

Het begon met een nieuwbouw in 1929

Uitbaters: Emiel Hofmans (1898-1991) & Maria Decoster(1899-1980)

In het jaar 1937 werd de zaak overgenomen door Emiels broer:

J.B. Hofmans en Francine Campine die er verbleven tot na de oorlog (1945).

Dan was het de beurt aan "Milpa" om er zijn intrek te nemen (+/- 1950)

Emiel Janssens en Martha Van Den Broeck

met zonen Roger en Marcel die een gekend wielrenner werd.

Daarna volgden Jef Thirion en Mariette, dat was de tijd van de talrijke liggende wip-schietingen.

En tenslotte verbleef er ook nog een zekere Jef Bordoux, maar die verdween opeens..met de nevelkar (met de noorderzon)

Reactie plaatsen

Reacties

herwig de jong
10 maanden geleden

Jacques Brel is in 1972 in Machelen komen draaien voor zijn film ''Le Far West''. Dit cafe moest er aan geloven . Ik herinner me dat ik toen ben gaan kijken met mijn grootvader Georges Simons . Film is te zien op Youtube . Het fragment vd instorting van het pand is te zien op 1h06m30s ongeveer . Even ervoor is een Delhaize winkel in beeld . Dat moet dan de winkel van Frans Verbruggen zijn geweest ?"EPICERIE-ESTAMINET 

F. VERBRUGGEN/LOMBAERTS3


Gelegen aan de "Kajoe" - P. Schroonstraat37

Dit is het huis van Frans Verbruggen die er handel dreef en tevens gerstenat schonk reeds in vorige eeuw. De gelagzaal verdween, de winkelruimte vergroot, die bleef bestaan tot de afbraak voor de Ring rond Brussel 1972.

3 generaties zorgden voor het voortbestaan van deze familiezaak, nl. Frans - Félix en Frans jr.

Herberg en kruidenierswinkel uitgebaat door Frans Verbruggen (1866-1935) en Maria Lombaerts.

Overgenomen door de zoon Felix Verbruggen (1903-1961) en Maria Peeters.

De kruidenierszaak werd in 1945 omgevormd tot een superette en in 1960 overgenomen door de zoon van Frans Verbruggen en Suzanne Cloetens.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.


"DE NOORDPOOL"


Gelegen op de hoek van de C. Hansoulstraat en Koning Albertlaan

Uitbaters: Bij "Jef van Trieneke" of Jozef Plasqui

Daar op die scherpe hoek stond er in onze jeugd een oude herberg "De Noordpool" genaamd.

Jef Plasqui had 2 zonen: Robert en Arthur, maar na zijn overlijden (1941) werd het café uitgebaat door Pierre Libert (1893-1959) en zijn vrouw Paulina Sterckx (1893-1967) en dochter Ludwina.

Na de oorlog in 1945, werd de oudstrijdersvereniging daar weder opgericht.

Daarna hebben "Jeanne Sajuin", Jeanne Rijckaert en Georges van Steenwinckel de zaak gerund.

Dan was er nog een zekere Robert Degroef, "den Bob" die er een mini-discotheek van maakte. Jeugd en muziek brachten soms teveel lawaai volgens de ....daarover wonende politiecommissaris.

Het geheel werd afgebroken ter afronding van deze wel zeer scherpe bocht

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.


"FLOREAL"


Gelegen in de C. Hansoulstraat 60

Uitbaters: Binst Ludovicus (1896-1975) en Liens Petronella (1898-1956)

In 1939 veranderde Lowie en Nelle het landbouwershuis 60 in de C. Hansoulstraat (vroeger Hoogstraat) en opende een café genaamd "Floreal". Het werd een druk bezocht sportlokaal, maar waar ook andere kringen hun thuishaven hadden.

 • K.C.S. Machelen
 • B.C. Floreal
 • S.V. De Krumme Juniors
 • de Wringers
 • Toneelkring Comoedia
 • de Brandweervrienden
 • Postzegelclub Ons Stokpaardje
 • de Oud-soldaten van Koning Albert I
 • de Vuurkruisers van 1914-18
 • Volley V.B.T.M.

In 1958 werd de zaak verder gedreven door de zoon Philippe (zeg maar Jeanke) en zijn echtgenote Francine Verhulst

Na meer dan 25 jaren gingen Jean Francine op rust.

Op 1 januari 1985 was het de buurt aan Paul Schellemans en Yolande Ledewijn (Yoli!) om de  zaak verder te runnen en zij kregen er nog een kring bij

"Egmont Sportief"

Nadien werd het nog de "boerenhesp" en een restaurant "3tres".

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.


"DE WITTE WAAR"- 1936


Gelegen in de Jan Roelantsstraat 12 - hoek Diegemstraat

Uitbaters: Edward Uytterhoeven (1882-1958) & Theresia Van Kerckhoven (1885-1961)

In het deurgat bemerkt men moeder Trees met haar dochter Maria en zoon Jean.

"De Witte" was een oudstrijder van de 1ste oorlog 1914-18. Bij de stichting van de plaatselijke oudstrijdersbond in 1919, was hij die het bedrag voorschoot tot aankoop van het vaandel.

Na verkoop werd het café herdoopt: "'t Kruispunt" en later ongevormd tot Funérarium G. Panneels

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.


"MODERNE"


Gelegen in de Jan Roelantsstraat

Bij de opening van een nieuwbouw in 1933 waren Jozef Steurs (1902-1964) en Clémence Liens (1911-1976) de eerste uitbaters en dit tot 1935.

De zaak werd overgenomen door Louis Binst (1896-1975) en Petronella Liens (1898-1956), die café Moderne verlieten in 1939 om in de nabije Hansoulstraat een eigen zaak op te richten nl. café Floreal.

Nadien kwamen er verschillende uitbaters tot in 1956 Judocus Van der Elst en Victorine Coolkens de zaak overnamen en er verblijven tot in het jaar 1971.

Nadien heeft Marie Louise Van Lijsebetten er nog meerdere verbleven.

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.


"IN DE WELKOM"


Gelegen in de Diegemstraat 38

uitbaters: Ferdinand Lambrechts (1903-1985) & Adrienne Hermans (1907-1975)

Onder de Machelaars gekend als "Nand Karater". Nand was een "inpakker". Dat waren de mannen die voor witloofopkopers werkten. Zij gingen aan huis bij de witloofboeren het "loof" inpakken. Dat gebeurde eerst in rieten mandjes en later in kartonnen dozen.

Onderwijl verbleven Nand, zijn vrouw Adrienne en dochter Elise in hun eigen opgericht café van 1931 tot 1952.

De herberg werd overgenomen door Frans Steemans, gekend als "spaak"en zijn vrouw Mathilde Van Praet. Zij verbleven in het café tot 1965.

"KIEKENHOEK"

Gelegen in de Diegemstraat 43

Uitbaters: Karel Meysmans - "de jakke"

Nadat Finke Luypaert (van den bolder) het café "Cercle Sportif" verlaten had, kwamen de "Kiekenhoekers" zich vestigen bij Karel Meysmans. Die hadden ondertussen café "De Welkom" veranderd in café "Kiekenhoek" in de Diegemstraat.

Die volkse groep nam jaarlijks deel aan de kermisstoeten uit de jaren '70. Het beeld hiernaast werd genomen na de rondgang van de kermisstoet 1972.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.


"CAFE DE L'AVENIR" - Bij Pie den boek


Zo stond vermeld op beide vensterramen van zijn café op de hoek van de Diegemstraat en de Blijde Inkomsttraat.

Petrus Vanderperren (1894-1948) en Joanna Patry (1893-1980)

Pie  was een ancien van de oorlog 14-18. Hij had 2 zonen Willem en Rik. Willem is nog vele gemeenteraadslid geweest.

Deze herberg was gelegen aan de rand van het dorp en het molenveld. Zij hadden daar een eigen kermis (half-oogst) met foor, danstent en volkse attracties. De foto dateert van +/- 1930-35 en toont het vertrek van een zogenoemde "stamineekoers. Allerlei mannen uit de buurt namen deel in de meest verschillende kledij.

Na Pie kwamen er meerdere uitbaters na mekaar: Alice en Lange Gust Lemmens - een zekere Paula en Jan de Brusseleir.

Maar nu vertoeft men daar bij Mil Van Der Linden en bij Suzanne Van Bever, in café "De Toekomst" een echt kaarterslokaal.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.


"DE MOLEN"


De windmolen van Bal verdween in 1923. Het huisje ernaast werd verbouwd tot woonhuis met een herberg-gelagzaal.

Het kreeg de gepaste naam "In de Molen". Daar woondenvan toenaf tot 1969 Guill. Dewandeleer (1888-1955) en Jeanne Vanbinst (1892-1969).

Op het beeld links (+/- 1945) zien we Guill. Dewandeleer met zijn vrouw Jeanne samen met hun schoondochter en kleinkind. Hun zoon Emiel was een slachtoffer van de oorlog 40-45 en vandaar de Emiel Dewandeleerstraat.

De man met de hond is gebuur Jean Debulpaep, brandweerman en vader van Willem

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.


"GROENEVELD" - bij Wiske


Gelegen in de Melkstraat 38

Bij Wiske was het lokaal van Racing Machelen. Voetbalploeg die maar een kort bestaan kende (1950-60).

Maar op het voetbalveld van Racing (waar de Molenstraat nu loopt) werden vele wedstrijden gespeeld, onder vrienden.

Foto links toont een groep Machelse jongeren na de match voor het lokaal van Wiske

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.


"BUDA"


Gelegen in de Steenweg Buda en de hoek Hollestraat.

Uitbaters:

 1. Bij een zekere "Dikke Maree" - jaren 1925-32
 2. Bij "Dikke Jeanne" tijdens de jaren 1933-36

Dat was dan bij Antoine Deridder (1890-1973) en Jeanne Van Londersele (1891-1968).

Op het beeld ziet men de openingsdag (1933) van café Buda "Bij Dikke Jeanne". Zij verbleven er tot het jaar 1936. Jeanne staat hier in het deurgat met haar 2 dochters Maria en Roza samen met de eerste dorstigen.

Van 1937 tot /- 1948 werd café Buda open gehouden door Jules Geens en Stans Verheyden.

Jules en Stanske maakten daar de oorlog 40-45 door met al de miserie en later ook met al het plezier. Zij verhuisden daarna naar hun nieuw gebouwd café-rastaurant "Het Rozenhof" gelegen op de steenweg Buda 46 en ook langsheen de pas aangelegde Woluwelaan.

Café Buda werd "Bij Sidonieke" nadien genoemd.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.


"HET ROZENHOF"


Gelegen op de Steenweg Buda 46 en de Woluwelaan.

Uitbaters: Jules Geens & Stans Verheyden

Jules en Stans namen bezit van hun nieuw gebouwde zaak rond 1949. Het werd een druk bezocht café-restaurant, mede door de talrijke nijverheid in de buurt.

Beide vertrokken uit Machelen om zich in Nossegem te vestigen, nadat ze de zaak overlieten aan hun zoon Pol.

"Het Rozenhof" kreeg nieuwe bazen. Met zijn vrouw Léanne Willems verbleef "Polleke" er tot 1994.

Onlangs kreeg "Het Rozenhof" een nieuwe impuls. Het werd een café-restaurant-brasserie, onder leiding van ene mevrouw Els Louies, die zopas de verjaardag vierde van de nieuwe start.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.