Als lid ontvangt U 2 ledenbladen per jaar (06 - 12)