Hoe een stamboom maken?


1. Babbelen met ouders en grootouders (indien deze nog leven)

2. Op ronde bij familieleden

      Stel vragen aan uw (oudere) familieleden om meer te weten te komen over de vorige generaties.

3. Snuffelen in laden en dozen

      Verzamel alle informatie waarover u eigenlijk al beschikt, zoals geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten, oude foto’s en andere familiedocumenten. Noteer                     geboortedatum en -plaats van uw ouders, grootouders, enz.

4. Inscannen

      Als je de mogelijkheid hebt, kun je die oude foto's, brieven en documenten inscannen.

      De meeste genealogieprogramma's laten toe foto's (jpg, bmp, ..) of zelfs geluids- en videofragmenten te linken aan personen.

       Na dit werkje zou je toch al 3 generaties moeten kunnen terug gaan naar onze ouders en grootouders met hun zussen, broers, tantes, ooms, nichten en neven en            alle nakomelingen van deze personen.

5. Genealogische vereniging

      Als je weet waar je voorouders vandaan komen kan je langsgaan bij een genealogische vereniging en/of heemkundekring uit die regio.

      Bij de heemkundige kring kun je veel informatie opvragen van vóór 1900. Vraag naar gegevens uit kerkregisters: doop, huwelijk en overlijdens. En pluis de                          archieven uit. Kerkregisters zijn bewaard vanaf 1600 en in 1795 nam de burgerlijke stand hun taak over.

6. Gebruik Internet om verder te zoeken

       Je kan ook al eens proberen om via internet opzoekingen te doen. Als je denkt dat je nu meteen je hele stamboom vindt, ga je bedrogen uitkomen. Maar er zijn wel          gespecialiseerde sites om op te gaan zoeken. (zie verder)

7.  Vraag uittreksels of reproducties van akten van de burgerlijke stand

      Registers van de burgerlijke stand van minder dan 100 jaar mogen niet zomaar geraadpleegd worden in het Rijksarchief.

      Uw gemeentebestuur kan u wel een uittreksel of kopie bezorgen van de gegevens van uzelf en uw ascendenten.

       Meer weten? Neem contact met uw gemeentebestuur of lees artikel 29 van het Burgerlijk Wetboek.

8. Wandel over kerkhoven

      Kerkhoven zijn een bron van informatie, al was het maar omdat grafstenen geboorte- en sterfdatum vermelden van uw familieleden evenals de naam van hun                     echtgeno(o)t(e).  Wie weet vindt u toevallig het graf van een ver familielid…

9. Gebruik de zoekrobotten van het Rijksarchief

     De zoekrobotten van het Rijksarchief zijn er om u te helpen bij uw onderzoek:

  • Zoeken naar personen.
  • Zoeken in archieven.
  • Zoeken naar archiefvormers.

10. Raadpleeg het gedigitaliseerd archief op de website van het Rijksarchief

       Parochieregisters en registers van de burgerlijke stand verstrekken heel wat inlichtingen over uw voorouders. De registers bevatten geboorte-, huwelijks- en                    overlijdensakten.

       Om deze akten te raadplegen, moet u zich vooraf – gratis – registreren. Vul het formulier in, kies een gebruikersnaam en paswoord. U ontvangt nadien een                          bevestigingsmail met activeringslink.

         Zodra uw profiel actief is, kan u van bij u thuis gratis zowat 25.000 parochieregisters en een steeds groter aantal registers van de burgerlijke stand (ouder dan                 100 jaar) uit heel België raadplegen.

Om een akte op te zoeken, klikt u op de provincie waarin de betrokken gemeente ligt. Selecteer vervolgens de gewenste stad of gemeente.

Let wel : niet alle geboorte, huwelijks- en overlijdensaktes staan al op de website. De digitalisering van de registers van de burgerlijke stand is een work in progress!

We kunnen ook niet alle documenten scannen: het Rijksarchief bewaart zo maar eventjes 325 kilometer documenten! Enkel de meest gevraagde en/of kwetsbare stukken worden ter beschikking gesteld via search.arch.be.