DE STE GERTRUDISKERK


Over deze kerk werd een interessante studie geschreven door E.H. Dr. Edmond Panneels, onder de titel "De Sinte-Getrudiskerk van Machelen"

Onze kerk is een prachtig gothisch monument opgetrokken in kruisvorm.

Zij werd ten andere om haar artistieke waarde door de Commissie van Kunst en Oudheidkunde geklasseerde als momument van derde klas.

Tussen de jaren 1488 tot 1490, onder keizer Maximilliaan, vader van Philips de Schone, werd zij tijdens een burgeroorlog verwoest.

In de oude oorkonden spreekt met van een parochie te Machelen rond de jaren 1224. Hieruit kan worden afgeleid dat de kerk rond die tijd werd gebouwd.

Het hoofdaltaar en de zijaltaren werden op 18 mei 1551 geconsacreerd door Martinus de Cuyper, hulpbisschop van Kamerijke (Cambrai - FR).

Gedurende het bewind van de Spaanse Koning (1584-1592) werd Machelen tijdens een opstand opnieuw verwoest (beelstormerij)

 

Keizer Maximilliaan

Bron: Wikipedia

Kardinaal Goossens

Bron: Wikipedia

Jan Cossiers

Bron: Wikipedia

Pastoor Truyts liet de kerk tussen de jaren 1885 en 1889 helemaal herstellen.

Maar wegens verhoging van het bevolkingscijfer vatte hij het plan op de kerk te vergroten. Naar de plannen van architect De Maeght werden drie beuken  en een nieuwe toren bijgebouwd. De werken begonnen in 1899 en waren voltooid in 1901.

Op 29 juni 1901 kwam Kardinaal Goossens de gans vernieuwde kerk plechtig inwijden, alsmede de vlag van de maatschappij van Onderlinge Bijstand HET WELZIJN ONZER KINDEREN.

Grootse feestelijkheden hadden plaats: in de namiddag trok een optocht door de gemeente met talrijke maatschappijen van onderlinge bijstand uit het gewest. Er was een geweldige volkstoeloop.

De stoet werd van op een tribune in ogenschouw genomen door de Kardinaal-Aartsbisschop, de minister van Nijverheid  en Arbeid, Baron Surmont de Volisberghe, pastoor Truyts en de gemeenteoverheid.

De dag werd besloten door een kunstconcert van de Fanfaren van Machelen, verlichting van de gemeente en een prachtig vuurwerk.

Merkwaardige kunststukken  zijn binnen in de kerk te zien: hoofdaltaar, zijaltaren, werken van kunstschilders (Cossiers, Janssens, Thijs, e.a.), glasramen, heiligenbeelden, enz...alsmede oude graftombe.

De rijzige torenspits heeft een hoogte van 54m. Tijdens de 2de WO werd hij, op bevel van de Duitse bezetter (04.1943) afgebroken. In het jaar 1952 werd hij in zijn oorspronkelijke vorm heropgebouwd.

.

De eerste klokken dateren uit de jaren 1816 en 1850. Een derde werd er aan toegevoegd in 1930.

De gemeenteraad schonk de klok ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de onafhankelijkheid van Belgie

De namen van de gemeenteraadsleden staan erin gebeiteld:

HL Deblock

burgemeester G. Meert

 

J. Polspoel

schepenen J. Hansoul

schepenen L. Vandeneede

Raadslid H. Moons

Raadslid G. Van Beneden

Raadslid G. Balis

Raadslid A. Speltinckx

11 juli 1937: onthulling van het H. Hartmonument  en toewijding van de parochie aan het H. Hart door Kardinaal-Aartsbisschop  Van Roey

Kardinaal-Aartsbisschop  Van Roey

Bron:  https://www.belgiumwwii.be/

Grootse feestelijkheden gingen hiermee gepaard. Een luisterrijke stoet in een prachtig versierde gemeente trok, onder enorme volkstoeloop door de straten van de gemeente.