Machelen : dag na dag , uur na uur

Met dank aan HLN 

 


30 december 2017

De spanningen tussen de twee sp.a-burgemeesters van Vilvoorde en Machelen blijven oplopen. Andermaal is de Uplace-site het twistpunt. “Een bos op die plek? Te gek voor woorden.” Machels burgemeester Jean-Pierre De Groef maakt brandhout van het ballonnetje dat Hans Bonte gisteren opliet.

De twee sp.a-burgemeesters zijn het al langer grondig oneens over de toekomst van het voormalige industrieterrein onder het viaduct. Het belevingscentrum van ceo Bart Verhaeghe is zo goed als dood, nadat de Raad van State het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor Uplace een tweede keer heeft vernietigd. Maar de onenigheid over de ‘wat nu?’-vraag blijft even groot.

Burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte (sp.a) ziet nog maar één oplossing: het belevingscentrum volledig schrappen en er in de plaats een recreatiebos inrichten. “Het is de plaats met de hoogste concentratie fijn stof in de regio”, verklaart Bonte. “Je kan er bouwen aan een groene rand rond Brussel. Maar het is vooral ook een opportuniteit om voor de kinderen en families van Machelen en Vilvoorde, waar de bevolkingsgroei enorm is, een groen alternatief te bieden. Als de Vlaamse regering écht geloofwaardig wil zijn met haar betonstop, is dit de beste manier om dat te tonen.” Groen Vilvoorde ziet alvast graten in het voorstel van Bonte.


Machels burgemeester Jean-Pierre De Groef (sp.a) daarentegen verwijst het idee van zijn partijgenoot resoluut naar de prullenmand. “Dit voorstel is te gek voor woorden. Alleen al om financiële redenen getuigt het van weinig realiteitszin. Wie plant er nu elf hectare bos op dit terrein met zijn zeer strategische ligging in het centrum van het land? Terwijl hier 3.000 man zou kunnen werken en dat in een regio met 9,3 procent werkloosheid.”

Werk creëren

De Groef verwijst niet alleen naar de hoog oplopende kosten voor de aankoop van de grond en de aanplanting van het bos, maar ook naar de schadevergoeding die de Vlaamse regering in dat geval aan Uplace zal moeten betalen voor het niet nakomen van de afspraken. “Drie opeenvolgende Vlaamse regeringen hebben bovendien gesteld dat de invulling van dit terrein een trekker moest worden voor de economische heropleving van de regio en een oplossing biedt aan de hoge werkloosheid bij de laaggeschoolden”, aldus De Groef. Hij zal het vraagstuk voorleggen tijdens het aangekondigde gesprek met Vlaams minister-president Geert Bourgeois en zijn collega-burgemeester Bonte.

Verder wil De Groef zijn vraag aan de Vlaamse regering herhalen om de bevoegdheid om een ruimtelijk structuurplan op te stellen door te schuiven naar het lokale beleidsniveau. “Ik hoop dat we hiervoor de kans krijgen. Het Uplace-terrein inkleuren als bosgebied zien wij alleszins niet zitten”, benadrukt De Groef die zoals bekend hoopt dat het ‘Uplace light’-project alsnog gerealiseerd kan worden.

Procedureslagen

“Ik kom goed overeen met mijn collega, al heeft hij blijkbaar een heel innige relatie met Uplace”, aldus Bonte nog. “Hij moet inzien dat er ook met Uplace light opnieuw procedureslagen zullen volgen.”


30 december 2017

Burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte (sp.a) ziet maar één oplossing voor het Uplace-dossier: het belevingscentrum afschaffen en er een recreatiebos plaatsen. Uplace is zo goed als dood, nadat de Raad van State het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan een tweede keer heeft vernietigd. “Het laatste wat we willen, is nog meer fijn stof en nog meer stilstaan. Ook voor de verdere sanering van de bodem en de lucht zou een bos goed zijn”, aldus Bonte. De sp.a-burgemeester van Machelen, Jean-Pierre De Groef, noemt het voorstel ‘te zot voor woorden’. “Het getuigt alleen al om financiële redenen van weinig realiteitszin”, aldus De Groef. Bonte rekent aan een kostprijs van 110 euro/m2 voor gesaneerde industriegrond. Als je weet dat de site 11 hectare beslaat, is dat ruim 12 miljoen euro. De Groef heeft het echter over een veelvoud van dat bedrag, verwijzend naar de schadevergoeding die de Vlaamse regering in dat geval zal moeten betalen, maar ook naar de hoog oplopende kosten voor de aanplanting van het bos. (DBS)


27 december 2017

Vrijetijdssite Bosveld, een nieuw woonzorgcentrum, de bouw van het nieuwe GISO en een nieuwe kribbe: de gemeente Machelen heeft deze legislatuur heel wat geïnvesteerd, maar blijft toch financieel gezond. Belangrijk voor de inwoners: de belastingen gaan niet omhoog.

De gemeenteraad van Machelen heeft vorige week de begroting en de meerjarenplanning tot 2021 goedgekeurd. “We hebben deze legislatuur al heel zwaar geïnvesteerd in nieuwe projecten zoals de bouw van de vrijetijdssite Bosveld en het nieuwe OCMW-woonzorgcentrum”, zegt schepen van Financiën Dirk De Wulf (sp.a). “Daarnaast zijn er nog investeringen lopende zoals de bouw van de nieuwe gemeentelijke, secundaire school GISO, de nieuwe kribbe, extra klassen voor gemeenteschool De Fonkel en binnenkort ook de nieuwe loods voor de technische diensten. Toch blijft de gemeente financieel gezond en dat zonder de belastingen te verhogen, zonder te moeten inboeten in de dagelijkse werking en zonder te moeten terugschroeven in de investeringen.”

Volgend jaar maakt de gemeente ook 500.000 euro vrij voor de aanleg van nieuwe voetpaden en wordt een bureau aangesteld voor de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan. “En dat terwijl de belastingen niet verhoogd worden”, aldus nog De Wulf. “De personenbelasting bedraagt slechts 5 procent en is daarmee één van de laagste van Vlaanderen. Ook de opcentiemen op onroerende voorheffing, die in 2018 nog slechts 692 zullen bedragen, zitten ver onder het Vlaamse gemiddelde.” (RDK)


23 december 2017

De kans dat Uplace, het nieuwe ziekenhuis van Vilvoorde en de baanwinkels in de voormalige Renault-fabriek er komen, is een pak kleiner geworden. Gisteren vernietigde de Raad van State het ruimtelijk uitvoeringsplan waardoor alle geplande ontwikkelingen op de site plots niet meer mogelijk zijn. Machelen en Vilvoorde gaan de Vlaamse regering nu vragen om zelf een RUP te mogen opstellen om de projecten te redden.

Het lag min of meer in de lijn van de verwachtingen, maar toch sloeg het nieuws dat de Raad van State het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) vernietigde gisteren in als een bom. Het is al de tweede keer dat de Raad van State het GRUP met de grond gelijk maakt. Die uitspraak betekent niet alleen de (voorlopige) doodsteek van Uplace in Machelen, maar ook van het nieuwe ziekenhuis, de ontwikkeling van de CAT-site, een school, woningen, en de baanwinkels en sportinfrastructuur in de voormalige Renault-fabriek in Vilvoorde. Zonder het GRUP kunnen de projecten immers niet vergund worden.

Hans Bonte (sp.a), burgemeester van de Zennestad, mag dan wel tevreden zijn dat het winkelcomplex in zijn buurgemeente opnieuw een flinke klap moet incasseren, toch spreekt hij van een regelrechte ramp. “Uplace en het veel te lange schimmenspel in de Vlaams regering hebben ervoor gezorgd dat enkele belangrijke projecten in onze stad nu gehypothekeerd worden”, klinkt het. “Jarenlang werd er aan het ruimtelijk uitvoeringsplan gewerkt, maar nu verdwijnt alles met een worp in de vuilnisbak. Ik hoop dat de Vlaamse regering nu inziet dat het niet bij machte is om een gedragen plan te realiseren. Ik zal de regering dan ook vragen om als stad zelf een ruimtelijk uitvoeringsplan, dat wél draagkracht heeft, te ontwikkelen. Zo kunnen we de ontwikkelingen op onze site nog redden.”

Zelf RUP ontwikkelen

Zijn Machelse collega, Jean-Pierre De Groef (sp.a), betreurt de vernietiging van het GRUP. “Ons voltallig schepencollege is altijd een voorstander van Uplace geweest. De economische ontwikkeling van de oude industriezone is belangrijk voor de regio, want ze kan 3.000 werkplaatsen opleveren. We stellen daarom aan de bevoegde minister voor dat we zelf een gemeentelijk RUP mogen uitwerken. Daarbij houden we uiteraard rekening met de ruimtelijke draagkracht van het gebied. Zo kunnen we Uplace alsnog redden. Het belang van dat belevingsproject, dat als trekker van de ontwikkeling van de zone fungeert, kan niet onderschat worden.”

Uplace laat weten dat het wacht op een beslissing van de Vlaamse regering. De bal ligt in het kamp van minister Joke Schauvliege (CD&V), die het arrest nog bestudeert. “We werken al 10 jaar hard aan het project en zullen dat blijven doen, in een constructieve en positieve sfeer”, zegt CEO Jan Van Lancker.

Nog kans voor ziekenhuis

De directie van ziekenhuis Jan Portaels beseft dat de verhuis door de uitspraak van de Raad van State momenteel geblokkeerd is. “We hopen dan ook dat de stad zelf een RUP mag opstellen”, luidt het. “Omdat de zone waar het terrein voor het nieuwe ziekenhuis zich bevindt maar een fractie van de hele reconversiezone is, verwachten we een goede kans op slagen.”


20 december 2017

Een 28-jarige man uit Machelen riskeert een werkstraf van 70 uur voor een gewelddadig incident bij een zaalvoetbalmatch. Twee jaar geleden kreeg M.M. het tijdens een match tussen twee liefhebbersploegen op zijn heupen door enkele opmerkingen van tegenstanders. “Spreek Vlaams hier snauwde hij me toe”, deed de man zijn verhaal tegen de rechter. “Daarop heb ik hem een kopstoot gegeven. Ik weet zelfs al niet meer waarom ik het deed. Ik heb een zware fout gemaakt en betwist de feiten dan ook niet.” Het slachtoffer liep een neusbreuk op. Hij stelde zich burgerlijke partij en vroeg een voorlopige schadevergoeding van 4.000 euro. De procureur veroordeelde het gedrag. “Als volwassen mannen op een voetbalterrein komen, vallen alle fatsoensnormen weg. Als men een probleem heeft met de taal die de tegenstander spreekt, moeten we in het vervolg misschien een taaltest laten afleggen door de spelers”, klonk het schamper. Uitspraak op 11 januari. (WHW)


18 december 2017

Op de binnenring in Machelen is zaterdagmorgen om 4.15 uur een auto onder een vrachtwagen terecht gekomen aan het eind van het viaduct van Vilvoorde. Een getuige zag een auto die de vangrail leek te raken en vervolgens slipte. Het wegdek was nat en de auto kwam terecht onder een oplegger van een vrachtwagen. De vrachtwagenbestuurder merkte dit niet op en nam vervolgens de uitrit Machelen.

De bestuurder van de auto die onder vrachtwagen is terecht gekomen, werd gewond naar ziekenhuis overgebracht voor verder onderzoek. De passagier is dood aangetroffen. Het betreft F.G., een 37-jarige man uit Brussel.


Het parket stelde een wetsdokter en een verkeersdeskundige aan om de oorzaak van het ongeval te achterhalen. Uit zijn bevindingen blijkt dat de personenauto de vangrail niet geraakt heeft. “Het ongeval is wellicht te wijten een combinatie van onaangepaste snelheid en watergladheid”, zegt parketwoordvoerster Sabine Lievens. “Het was enorm aan regenen op het ogenblik van het ongeval.” (DBS)


09 december 2017

In het Bosveldgebouw aan de Heirbaan heeft donderdagavond een brandje gewoekerd. Er vielen geen gewonden.

De brand ontstond om 18 uur in een van de kleedkamers. “Het was geen uitslaande brand”, verduidelijkt Cathérine Bodet, woordvoerster van politiezone VIMA (Vilvoorde / Machelen). “Het gebouw werd voor alle zekerheid eventjes ontruimd, maar de brandweer had de klus op een half uur geklaard. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is onstaan. Daarvoor werd een branddeskundige aangesteld”, aldus de woordvoerster. De kleedkamer wordt gebruikt door de voetballers van K.C.S. Machelen. Die moeten het momenteel dus even zonder stellen. “De brandweer gaf aan dat het nog te gevaarlijk is vanwege de rook en het ventilatiesysteem”, zegt voorzitter Daniël Binst. “Dit weekend mogen we de kleedkamer nog niet gebruiken. Dat betekent dus ook dat we zo’n acht wedstrijden moesten annuleren. Maar afstel is geen uitstel”, besluit de voorzitter. (VDBS)


09 december 2017

Geen hotel meer, 70 procent minder kantoren en een vermindering van het aantal winkels met 10 procent: ziedaar Uplace-light. Het omstreden winkelcomplex moet noodgedwongen inbinden om de slaagkansen te verhogen. Dat betekent wel dat de plannen helemaal opnieuw getekend moeten worden, met een nieuwe vertraging als gevolg. En vraag is of deze versie wél groen licht krijgt.

Bijna tien jaar geleden was er voor het eerst sprake van Uplace, een belevingscomplex dat de voormalige industriezone in Machelen aan de voet van het viaduct van Vilvoorde nieuw leven moest inblazen. Vandaag ligt de site er nog steeds braakliggend bij. Meer zelfs: de onduidelijkheid of het project er ooit zal komen, lijkt groter dan ooit. Zo is de milieuvergunning geschorst in afwachting van een beslissing van de Raad van State over het ruimtelijk plan van het hele reconversiegebied. Om de slaagkansen van Uplace te vergroten, stelde Vlaams minister van Economie Philippe Muyters (N-VA) in de zomer een bemiddelaar aan. Die zat met zes tegenstanders van het winkelcomplex en met Uplace rond de tafel.

Uit die gesprekken onstond een Uplace-light. Het complex zou 35 procent moeten inkrimpen. Vooral het aantal kantoren moet met 70 procent naar beneden. Die kantoren zouden voor de meeste mobiliteitsproblemen zorgen, iets waartegen tegenstanders het hardst protesteerden. Maar ook het hotel wordt uit de plannen geschrapt en het aantal winkels daalt met 10 procent. Het is evenwel nog niet duidelijk of de light-versie er komt, want binnen de Vlaamse regering is er nog steeds onenigheid over het project.

Geluisterd naar critici

“We hebben constructief meegewerkt aan de onderhandelingen”, zegt CEO van Uplace Jan Van Lancker. “Daarbij hebben we geluisterd naar de critici. We beseffen dat we niet meer in dezelfde maatschappij van tien jaar geleden leven. Onder meer op vlak van mobiliteit is er veel veranderd. We zijn dan ook bereid om ons aan te passen.”

Machels burgemeester Jean-Pierre De Groef (sp.a) hoopt dat het project nu wél groen licht krijgt. “We kampen met een werkloosheid van 9 procent. Het gaat voornamelijk om niet-hooggeschoolden. Dat zijn nog steeds de gevolgen van de sluiting van Renault, nu 20 jaar geleden. Voor die mensen zou de komst van Uplace een oplossing kunnen zijn.”

“Nog te grote impact”

Ook Voka is een voorstander van de light-versie, terwijl Groen Vlaams-Brabant tegen Uplace blijft. “Het voorstel omvat nog steeds het overgrote deel aan winkel- en kantoorruimte, en zal een uiterst negatieve impact blijven hebben op de mobiliteit, de gezondheid van de omwonenden en het milieu”, zegt An Moerenhout. “Zo’n megalomaan project wordt niet gedragen door het middenveld, de bevolking en de omgeving.”

Vilvoords burgemeester Hans Bonte (sp.a) sluit zich daarbij aan. “Een hotel en kantoren trekken veel minder volk dan een winkelcentrum dus blijft deze nieuwe versie nog steeds een immense impact hebben op files, milieu én onze eigen handelskern. Van alle flankerende maatregelen die er al moesten zijn, is overigens nog altijd niks in huis gekomen. Binnen twee maanden vervalt de vergunning al voor de treinhalte Machelen-Kerklaan. En in de meerjarenplannen van NMBS en Infrabel heb ik nog altijd geen euro zien staan... Ook over de hoogfrequente busverbindingen die er zouden komen, is er nog altijd discussie. Dit is en blijft gewoon een organisatie van de stilstand.”


06 december 2017

In de bibliotheek van Machelen heeft de provincie Vlaams-Brabant haar project ‘Thuis in taal’ voorgesteld. Daarmee wil de provincie het voorlezen in de thuistaal stimuleren om op die manier de Nederlandse taalverwerving te bevorderen.

Steeds meer kinderen in Vlaams-Brabant spreken thuis geen Nederlands. Dat is vooral in Machelen, Zaventem en Vilvoorde het geval, al stijgt dat aantal ook in andere gemeenten. Daarom lanceert de provincie nu het project ‘Thuis in taal’.

Bedoeling hiervan is de kinderen een taalrijke thuisomgeving te bezorgen. “Met ‘Thuis in taal’ willen we ouders helpen bij het ontwikkelen van een taalrijke omgeving, ook in de thuistaal”, zegt Tom Dehaene (CD&V), gedeputeerde voor Vlaams Karakter. “Het biedt hen de kans om in hun eigen taal voor te lezen. Daarmee stimuleren ze ook de Nederlandse taalverwerving van hun kinderen.”

Voorleeskoffer

Zo stelde de provincie voorleestassen met anderstalig materiaal samen.

”Elk koffertje bevat een aantal voorleesboekjes in één van de 17 geselecteerde thuistalen, enkele woordenloze prentenboeken, een liedjesboek, de dvd ‘Met een boekje op de schoot’ en een meertalige brochure met tips over voorlezen”, vult Monique Swinnen (CD&V), gedeputeerde voor Welzijn, aan.


Ouders kunnen de voorleestassen voortaan uitlenen in de bibliotheken van Machelen, Vilvoorde, Halle, Leuven, Diest, Tienen, Beersel, Liedekerke en Ternat. In die bibliotheken worden in het voorjaar van 2018 ook voorleesworkshops voor ouders en meertalige voorleesmomenten voor kinderen in een vreemde taal en in het Nederlands georganiseerd.


01 december 2017

Het actiecomité Red Nova heeft 906 handtekeningen verzameld voor het behoud van feestzaal Nova in de Kerklaan. De eigenaars zouden plannen hebben om de zaal af te breken en er appartementen op te zetten.

Het actiecomité Red Nova bestaat uit verantwoordelijken van verenigingen die hun lokaal in zaal Nova hebben. Het gaat om Femma, KWB, Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia, Vrienden van Lourdes, Okra, Samana, Welzijnszorg en Xenia. Maar ook de vzw Nova, de uitbater van het complex, zit mee achter de petitie. Maar liefst 906 mensen zetten er hun handtekening onder. De helft daarvan woont in Machelen, terwijl het merendeel van die andere helft afkomstig is uit de gemeente of regelmatig activiteiten in zaal Nova bijwoont. De ondertekenaars hebben veel verschillende argumenten om de feestzaal te behouden. Zo willen ze onder meer niet dat een stukje geschiedenis van Machelen verdwijnt, vinden ze dat de concertzaal unieke kwaliteiten heeft of willen ze een verdere verstedelijking tegengaan.

Plannen gaan door

Volgens de initiatiefnemers van de petitie hebben de verzuchtingen van de verenigingen en de uitbaters van het complex de eigenaars niet tot andere inzichten geleid en zetten ze hun plannen om het Nova-complex te slopen voort. De leden van het actiecomité zeggen ook geen informatie over de plannen te hebben gekregen, terwijl hen dat wel beloofd werd. De eigenaars lieten eerder al weten dat nog verschillende pistes bekeken worden en dat er nog plaats zal zijn voor een parochiezaal en vergaderruimten.

In het Nova-complex vinden jaarlijks zowat 400 evenementen plaats. (RDK)


29 november 2017

In de voortuin van het gemeentehuis van Machelen is gisteren het kunstwerk Gebogen Dialoog van kunstenares Hilde Van de Walle ingehuldigd. Volgens het schepencollege staat het kunstwerk symbool voor de dialoog tussen de gemeente, de administratie en de inwoners.

Tijdens de kunsttentoonstelling Beaulieu 2017 in de tuin van het gerestaureerde kasteel Beaulieu in Machelen schitterde het werk van Hilde Van de Walle tussen tal van andere beeldhouwwerken. Het schepencollege was van mening dat Gebogen Dialoog tussen alle andere werken uitsprong, omdat het uitbeeldt waar de gemeente voor staat.

”De dialoog staat voor een open en duidelijke communicatie tussen het bestuur, de administratie en onze inwoners. De beelden buigen zich naar elkaar toe om beter naar elkaar te kunnen luisteren”, aldus het schepencollege. “Het beeld staat ook voor dialoog tussen onze inwoners onderling. Praten en luisteren naar elkaar is in onze snelle en digitale samenleving een zeer belangrijke waarde. Verbondenheid tussen mensen. Dat is de essentie.”


Door Gebogen Dialoog in de voortuin van het gemeentehuis te plaatsen, wil de gemeente de kunsttentoonstelling Beaulieu 2017 herinneren.


De kunstenaars gaven namelijk 25 procent van de opbrengst van hun werken aan het MS-center in Melsbroek. Dat bracht in totaal maar liefst 28.196 euro op.


(RDK)


28 november 2017

De vernieuwing van het OCMW-rusthuis Parkhof in de Koningin Fabiolalaan in Machelen is volledig afgerond. Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) mocht het vernieuwde woonzorgcentrum officieel openen.

In december 2014 werd de eerste steen van de renovatie en uitbreiding van het rusthuis gelegd. “In de eerste fase werd een nieuwe vleugel gebouwd”, zegt OCMW-voorzitter Karina Rombauts (CD&V). “In maart 2016 werden die werken afgerond en verhuisden de bewoners van het oude gebouw naar de nieuwe vleugel. Daarna werd het oude gebouw vervangen door een nieuwbouw. Die werken zijn nu - op enkele kleinigheden na - volledig klaar. Het aantal bedden steeg van 82 naar 98, terwijl het aantal plaatsen voor kortverblijf van 3 naar 7 ging. Daarnaast beschikken we voortaan ook over een dagverzorgingscentrum met 15 plaatsen. De nieuwe cafetaria is een pak groter dan de vorige en tot slot werd ook een mooie binnentuin aangelegd.”

Aan het gebouw dat in de jaren 90 gebouwd werd en waarin de serviceflats onderdak hebben, veranderde niets. De vrijgekomen kamers in dat pand zullen op termijn wel ingevuld worden door de medewerkers van het Sociaal Huis en de komst van enkele extra serviceflats. Het kostenplaatje van de vernieuwing van het OCMW-rustoord bedraagt 17 miljoen euro. (RDK)


17 november 2017

Eigenaars van elektrische wagens kunnen hun auto voortaan op drie plaatsen in Machelen en op twee plaatsen in Diegem opladen. Het schepencollege heeft daar vijf laadpalen voor elektrische wagens geplaatst. Tegen 2020 moeten dat er twintig worden.

“Binnen drie jaar willen we twintig procent minder CO² uitstoten”, zegt schepen van Leefmilieu Marco Verberckmoes (Groen). “Die doelstelling willen we realiseren via concrete acties en in samenwerking met inwoners, handelaars, bedrijven en verenigingen. Eén van die acties is het plaatsen van laadpalen voor elektrische wagens.”

Deze week werden de eerste vijf exemplaren geplaatst. In Machelen staan ze op het Merelplein, het Dorpsplein en aan vrijetijdssite Bosveld, in Diegem aan het A. De Cockplein en in de Kosterstraat. Verspreid over vier jaar zullen er twintig laadpalen komen. “De aankoop van elektrische wagens begint toe te nemen, dus willen we als gemeentebestuur die ontwikkelingen ondersteunen en investeren in extra oplaadpunten”, zegt mobiliteitsschepen Dirk De Wulf (sp.a). Aan elke laadpaal kunnen twee wagens tegelijk opladen. (RDK)


7 november 2017

De leerlingen van basisschool De Windroos in Machelen kunnen voortaan gebruik maken van een grotere speelplaats.

Een grasveld dat alleen bij mooi weer gebruikt werd, is omgevormd tot een speelplaats met onder meer een speeltuig en een kleine binnenplaats. “Omdat de kinderen bij regenweer niet konden spelen op het grasveld en onze school steeds meer leerlingen telt, hebben we beslist om onze speelplaats uit te breiden”, zegt Gert Engels, directeur van De Windroos. “Zo is het grootste gedeelte van het graspleintje verdwenen. In de plaats kwamen onder meer een speeltuig, een atrium waarin les gegeven kan worden, een stille hoek waar leerlingen tot rust kunnen komen en een zandbak. We hebben ook voor een zachte ondergrond gekozen. Op termijn komt er ook nog een fietsenstalling bij.” Tijdens de speeltijd wordt de nieuwe speelplaats alleen door leerlingen van de lagere school gebruikt. De kleuters maken er enkel gebruik van tijdens hun activiteiten. (RDK)


20 oktober 2017

In de voormalige gemeentelijke feestzaal in de Ferréstraat is gisteren een muurschildering onthuld in het kader van het grootschalig project ‘Machtig Wonen’, dat voor een totale metamorfose in het centrum van de gemeente zal zorgen.

Zo komen er onder meer 126 nieuwe woningen en een nieuwe gemeentelijke kribbe.

De voormalige feestzaal maakt ook deel uit van het project Machtig Wonen en zal de komende maanden tijdelijk als ‘buurthuis’ fungeren.


Nu zondag wordt het project, dat de gemeente Machelen samen met projectontwikkelaar Matexi realiseert, er aan het grote publiek toegelicht. Om het project wat meer in de verf te zetten, maakte graffitiartiest Bart Smeets een muurschildering die de metamorfose van Machelen symboliseert. Daarnaast staan in de feestzaal ook bomen die later op het publiek plein geplaatst zullen worden. De eerste steen van het grootschalige project wordt in het voorjaar gelegd. (RDK)


14 oktober 2017

Voor het eerst sinds geruchten de ronde doen dat de eigenaars van feestzaal Nova in Machelen de zaal willen afbreken om er appartementen op te bouwen, heeft ook het schepencollege gereageerd.

De gemeente is zelf geen vragende partij voor een afbraak, maar zal de eventuele stedenbouwkundige aanvraag wel behandelen zoals alle andere aanvragen.

Met een petitie hebben verschillende verenigingen zich al gekant tegen de mogelijke afbraak van zaal Nova, de laatste feestzaal in het centrum van Machelen. De eigenaars zeggen dat bij alle pistes die onderzocht worden, steeds een parochiezaal en vergaderzalen inbegrepen zijn. Voor het eerst reageert nu ook de gemeente. “Heel wat mensen denken dat het schepencollege hier ook een rol in speelt, maar dit klopt niet”, zegt burgemeester Jean-Pierre De Groef (sp.a). “De gemeente is namelijk geen eigenaar. Enkele jaren geleden hebben we wel rond de tafel gezeten om de zaal te kopen om er een vrijetijdssite op te bouwen, maar toen wilden de eigenaars niet verkopen.”

Rijke geschiedenis

Volgens De Groef is de gemeente geen vragende partij voor een afbraak. “Aan het feestzalencomplex hangt een rijke geschiedenis, maar toch zullen we bij een eventuele stedenbouwkundige aanvraag niet met onze emoties een beslissing nemen, maar wel volgens de regels van de ruimtelijke ordening.” (RDK)


4 oktober 2017

Wie dezer dagen kleding naar de textielcontainers in de Van Obberghenstraat in Machelen wil brengen, zal zijn truien en broeken elders moeten droppen. De textielcontainers zitten overvol en ondertussen werden ook al heel wat zakken met kledij en ander afval voor de containers gegooid. “In de zomermaanden kregen we regelmatig meldingen van burgers, omdat de kledingcontainers overvol zaten”, zegt Jan Buysse, directeur van afvalintercommunale Incovo. “We hebben Curitas, de firma die de containers leeg maakt, dan ook aangemaand om sneller in actie te schieten. In september waren er geen onregelmatigheden meer, dus het verbaast me dat er nu opnieuw een probleem is. We manen burgers aan om in dergelijke gevallen te mailen naar sluikstort@incovo.be. Kledij of afval dat voor textielcontainers ligt, trekt namelijk ander afval aan en dat willen we vermijden.”

(RDK)


28 september 2017

De gemeente wordt vanaf 1 januari van drinkwater bevoorraad door waterintercommunale Farys. Vandaag worden hoofdgemeente Machelen en deelgemeente Diegem nog door twee verschillende waterintercommunales bediend. In Machelen zorgt IWVB voor de watervoorziening, maar die wordt vroegtijdig ontbonden. Diegem wordt bevoorraad door Vivaqua, maar daar stappen heel wat gemeenten de komende maanden uit. Samen met andere Vlaamse gemeenten werd de voorbije maanden een marktonderzoek gedaan naar een nieuwe waterintercommunale. Deze onderhandelingen zijn nu beëindigd en voor Machelen kwam Farys als beste leerling uit de bus. Aan de inwoners wordt verzekerd dat hun factuur niet zal stijgen.

(RDK)


13 september 2017

Amper één week nadat de petitie voor het behoud van feestzaal Nova in Machelen online staat, hebben al meer dan 300 mensen hun handtekening gezet. Verenigingen vrezen dat de eigenaars de zaal willen afbreken en er appartementen op willen zetten, maar volgens die eigenaars is er nog niets beslist.

In het voorjaar trokken de uitbaters van feestzaal Nova voor het eerst aan de alarmbel omdat de eigenaars van het zalencomplex langs de Kerklaan plannen zouden hebben om het gebouw plat te gooien en er appartementen op te zetten. Begin vorige week lanceerden de verschillende verenigingen die regelmatig gebruik maken van de zaal een petitie voor het behoud ervan. “Waar moeten we anders naartoe?”, klonk het in koor.

Gisteren hadden al ruim 300 mensen de petitie ondertekend. Ondertussen laten de eigenaars weten dat er nog niets beslist is. “Al meerdere keren hebben we de verenigingen en de verantwoordelijken van de vzw Nova, die de zaal uitbaten, laten weten dat nog niets definitief is”, klinkt het. “Wel is het zo dat we het huidige zalencomplex niet kunnen blijven bekostigen. In alle pistes die momenteel onderzocht worden, zijn een parochiezaal en vergaderzalen steeds inbegrepen.”


De petitie loopt zowel online als op papier. (RDK)


12 september 2017

De lokale politie van Vilvoorde/Machelen voert al even onderzoek naar fraude met nagemaakte vuilniszakken. In beide gemeenten zijn al enkele maanden valse zakken in omloop, maar in het belang van het onderzoek werd dat niet eerder bekendgemaakt. De politie en afvalintercommunale Incovo roepen burgers nu op om na te gaan of ze zelf in het bezit zijn van de zakken.

Het was de intercommunale die het gebruik van de valse afvalzakken tijdens een routinecontrole ontdekte en aan de alarmbel trok. Incovo-afvalzakken zijn beveiligd tegen namaak waardoor valse exemplaren bij controle snel opgespoord worden. De namaakzakken zijn herkenbaar aan de productiecode naast het Incovo-logo aan de voorzijde van de afvalzak. Voor alle valse afvalzakken is deze “13/04/15-J”.
”Waar bij de gewone Incovo-zak de opbrengst van de afvalzak grotendeels dient om de kost van de afvalverwerking te dekken, ging deze bij de valse zakken volledig naar de verkoper”, zegt politiewoordvoerster Catherine Bodet. “Door de snelle actie van Incovo en de politiezone kon de financiële schade voor de intercommunale beperkt blijven.”

Ruilen
Vermoedelijk kochten heel wat inwoners van Vilvoorde en Machelen de namaakzakken ter goeder trouw aan, maar die mogen niet verder gebruikt worden. Incovo en de politie roepen de burgers nu op om na te gaan of dergelijke namaakzakken hebben en die in te ruilen.

“Wie zakken met de productiecode 13/04/15-J heeft, mag die binnenleveren bij Incovo in Vilvoorde of op een van de Incovo recyclageparken voor terugbetaling,” klinkt het, “mits vergezeld van een ondertekende verklaring met vermelding van de plaats waar deze werden aangekocht. Deze verklaringen kunnen helpen bij het traceren van de verdeelpunten en producenten van de zakken. Een typeverklaring kan worden afgedrukt vanop de website van Incovo.”


8 september 2017

Amper negen maanden nadat Lien Quackels (34) uit Machelen startte met haar zaak Itchy, waarmee ze als eerste Belgische het land rondreist om luizen te bestrijden, opent ze morgen haar eigen praktijk. “Door het grote succes heb ik geen tijd meer om van deur tot deur te rijden, dus voortaan kan iedereen in mijn praktijk terecht”, klinkt het.

Lien Quackels zorgde in januari voor een primeur in ons land. Omdat ze het beu was om haar dochters telkens weer luizenvrij te krijgen, trok ze naar de Verenigde Staten waar ze een intensieve cursus luizenbehandeling volgde. Na een week mocht ze zich de eerste Belgische luizendeskundige noemen. “Sindsdien probeer ik mensen van hun luizenplaag af te helpen, in bijberoep weliswaar”, vertelt de 34-jarige Lien. Met een speciale kam en een bepaalde kammethode is het resultaat verbluffend. “Maar omdat ik momenteel aan huis ga en zowat het hele land doorkruis, heb ik amper tijd om mijn werk te doen. Daarom open ik zaterdag (morgen, red.) mijn praktijkruimte in de Leeuwerikenstraat in Machelen. Om mijn droom te verwezenlijken hebben we wel onze living opgegeven, zodat ik voortaan over een eigen studio beschik.”

Wie zich te pletter krabt, kan bij Lien terecht voor een controle. Die kost 15 euro. Zijn er effectief luizen aanwezig, dan start de Machelse met de behandeling. Die gebeurt volledig volgens de Shepherd-methode: een zeer grondige en gestructureerde uitkambeurt. De behandeling kan 1 tot 4 uur in beslag nemen, afhankelijk van de lengte en dikte van het haar en afhankelijk van de grootte van de besmetting.


Meer informatie op www.ithcy.be. (RDK)


7 september 2017

 Acht verenigingen die gebruik maken van feestzaal Nova en de uitbater van de zaal zijn een petitie gestart tegen de mogelijke afbraak ervan. De eigenaar zou plannen hebben om er appartementen op te zetten. “Als zaal Nova verdwijnt, is dat een ramp voor het verenigingsleven in Machelen”, klinkt het eensgezind bij de verenigingen.

Uitbater vzw Nova trok in maart al een eerste keer aan de alarmbel toen bekend geraakte dat de eigenaars van de feestzaal in de Kerklaan wilde plannen hebben met het complex. Ondanks dat de eigenaars niet willen bevestigen dat ze de zaal zullen afbreken, was het voor de uitbaters duidelijk: de zaal moet plaats maken voor appartementen. Gezien er een half jaar later nog steeds geen duidelijkheid is over de toekomst van het Novacomplex zijn enkele verenigingen en de vzw Nova nu met een petitie voor het behoud van de feestzaal gestart.

”Een afbraak zou een regelrechte ramp zijn”, zegt Marleen Colebrants van vrouwenvereniging Femma, die jaarlijks zowat honderd activiteiten in de Nova organiseert. “Als de zaal verdwijnt, moeten we op zoek naar een andere locatie voor onze activiteiten, maar dat zal niet evident zijn. Het is jammer dat de eigenaars geld belangrijker vinden dan mensen. Het verenigingsleven zal hier heel zwaar onder lijden, maar dat deert hen niet. Onze vereniging bestaat uit 130 leden en een pak sympathisanten. Zij verdienen het niet om op straat te komen staan.”

Ideale keuken kwijt

Ook bij de KWB van Machelen hoopt men de eigenaars van de feestzaal nog op andere gedachten te kunnen brengen via de petitie. “Waar moeten we naartoe als de zaal verdwijnt?”, zegt Marcel Van Geel. “We organiseren er regelmatig kooklessen, omdat er een uitstekende keuken en heel wat kookgerief beschikbaar is. Als de zaal verdwijnt, zijn er geen alternatieven in de omgeving. Met de petitie hopen we de zaal alsnog te kunnen redden, al vrees ik dat dat heel moeilijk zal worden.”

Bij harmonie Sint Cecilia zou een afbraak van de feest- en concertzaal dramatisch zijn voor haar concerten. “Voor onze repetities is er geen probleem, want die kunnen we binnenkort in de zalen van de nieuwe vrijetijdssite Bosveld organiseren, maar concerten kunnen daar jammer genoeg niet plaatsvinden”, zegt bestuurslid Jean Dewaerheid. “Er is immers geen groot podium, wat er wel is in zaal Nova. Als de zaal verdwijnt, weten we niet waar we terecht kunnen. Het zou een ramp zijn voor een vereniging die ondertussen al 152 jaar bestaat dat we geen onderkomen meer hebben.”


Volgens Raf Kempens van kerkfabriek Sint-Gertrudis is er nog geen beslissing genomen over de toekomst van de feestzaal. “Ook het behoud ervan is nog mogelijk”, klinkt het. “Ik ben op de hoogte van de petitie, maar ik kan iedereen verzekeren dat er nog niets beslist is.”


5 september 2017

In de Watermolenstraat in Diegem is zopas de eerste steen van de gemeentelijke technische school GISO gelegd. Begin 2019 zou het schoolgebouw klaar moeten zijn, waarna de leerlingen van de oude gebouwen in Machelen verhuizen naar de nieuwbouw in deelgemeente Diegem.

In het nieuwe schoolgebouw, dat vlakbij gemeenteschool De Fonkel komt, zal plaats zijn voor zowat 160 leerlingen. “Dat zijn er meer dan we momenteel in de technische school tellen”, zegt burgemeester Jean-Pierre De Groef (sp.a). “Bovendien zal in het nieuwe gebouw ook een grote polyvalente ruimte zijn die ter beschikking gesteld zal worden van lokale verenigingen.”

Woonproject

Het oude schoolgebouw in de Cornelis Peetersstraat in Machelen gaat na de verhuis tegen de vlakte. De site maakt namelijk deel uit van het grote Matexi-project. Dat zal in het centrum van Machelen voor een pak extra woningen zorgen.

(RDK)


31 augustus 2017

Het schepencollege heeft groen licht gekregen voor de aanleg van buurtparken langs de drukke Woluwelaan. Daar komt een wandelweg die Machelen moet verbinden met deelgemeente Diegem. Her en der komen speeltuigen voor kinderen. De parken vormen bovendien een groene buffer tussen de Woluwelaan en de omliggende woonwijken.

Vorige week nog werd op de Woluwelaan de nieuwe fietstunnel officieel geopend. Daarmee werd al een eerste stap gezet om de omgeving wat veiliger te maken voor zachte weggebruikers. Nu gaat de gemeente nog een stap verder, want langs de Woluwelaan komen vanaf begin volgend jaar buurtparken. “De nieuwe groene long vertrekt aan de visvijvers Donjon en loopt tot aan het nieuwe kruispunt waar de afrit van de Brusselse ring gerealiseerd wordt”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Dirk De Wulf (sp.a). “De buurtparken zullen een groene buffer vormen tussen de drukke Woluwelaan en de woongebieden Schetsveld/Broekstraat, Bergstraat/Boudewijnlaan en Villastraat. Op die manier moeten de buurtbewoners niet voortdurend op de Woluwelaan kijken en wordt ook het geluid van de wagens en vrachtwagens wat tegengehouden.”

Groene verbinding

Behalve een buffer vormen de buurtparken ook een groene verbinding tussen beide deelgemeenten, Machelen en Diegem. “Zo komt er in de hele zone tussen de vijvers Donjon en het nieuwe kruispunt een wandelweg”, vult milieuschepen Marco Verberckmoes (Groen) aan. “Onderweg zullen verschillende speelelementen geplaatst worden, zodat kinderen zich kunnen uitleven in de nieuwe groene long. Gezien in dit gebied nog enkele percelen in privébezit waren, hebben wij met de eigenaars een akkoord gemaakt om hierop een erfpacht te krijgen. De nodige beslissingen hiertoe zullen in de gemeenteraad van september worden genomen.”

Broodnodig

Volgens burgemeester Jean-Pierre De Groef (sp.a) zijn de buurtparken broodnodig om voetgangers van de ene deelgemeente naar de andere te laten gaan. “Voor de fietsers hebben we sinds kort de fietstunnel, maar voor voetgangers was er nog niets voorzien. Daarom is het zo belangrijk dat een wandelpad in een groene omgeving gecreëerd wordt. De werken voor de aanleg van de buurtparken starten begin volgend jaar.”

Ondertussen is het ook nog wachten op de tweede fase van de heraanleg van de Woluwelaan, het gedeelte tussen de Haachtsesteenweg en het gemeentehuis van Machelen. Ook die start vermoedelijk rond begin 2018.


26 augustus 2017

Het gemeentebestuur heeft het gehad met minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). “Ondanks een uitnodiging om nu zondag de fietstunnel langs de Woluwelaan te openen, stelde ik tot mijn grote verwondering vast dat dit woensdag al is gebeurd. Zonder ons in te lichten. Nochtans zijn we een cruciale partner in het project, ook financieel”, zegt burgemeester Jean-Pierre De Groef (sp.a), die al voor de tweede keer met Weyts botst. De minister zelf slaat mea culpa.

Met veel toeters en bellen opende minister Ben Weyts afgelopen week de nieuwe fietstunnel tussen Machelen en Diegem. Via die tunnel kunnen de inwoners voortaan makkelijk van de ene deelgemeente naar de andere fietsen. Grote afwezige bij de inhuldiging: het Machelse gemeentebestuur. Wel van de partij naast de minister: de N-VA gemeenteraadsleden uit de oppositie.

Burgemeester Jean-Pierre De Groef is dan ook niet opgezet met het grapje. “Het college is van bij het begin van het project rond de heraanleg van de Woluwelaan een cruciale partner geweest”, legt hij uit. “Dat was ook nodig. Wij als gemeente moesten erop toezien dat het Vlaamse Gewest niet alleen oog zou hebben voor de auto, maar dat er minstens evenveel aandacht zou zijn voor de zwakke weggebruiker.”

Grote inbreng

 

Schepen van Mobiliteit Dirk De Wulf (sp.a) pikt in: “Onze inbreng in dit project heeft er toe geleid dat wij ook een aantal verplichtingen op ons hebben genomen om het geheel rond te krijgen. Machelen heeft in dit project zo’n 150.000 euro bijgedragen voor onder meer veiligheidscoördinatie, gescheiden rioleringsstelstel en werfopvolging. Twee van onze ambtenaren hebben het project bovendien van nabij opgevolgd.”

De burgemeester kreeg begin juli een uitnodiging om nu zondag de fietstunnel officieel te openen. “Logisch, dacht ik, gezien onze betrokkenheid en inspanningen in dit dossier. Groot was dan ook mijn verbazing toen ik vaststelde dat de minister de tunnel woensdag al heeft geopend, zonder ons op de hoogte te stellen.” Het is niet de eerste keer dat De Groef botst met de diensten van de minister. “Weyts kent Machelen blijkbaar niet. Onze eigen diensten moesten een paar weken geleden ook al, na bijna anderhalf jaar getalm door het Vlaamse Gewest, zelf de parkeerverbodsborden plaatsen op de Luchthavenlaan om alle problemen daar op te lossen. Eigenaardig voor een minister die ook de Vlaamse Rand tot zijn bevoegdheden heeft.”


Volgens Jeroen Tiebout, woordvoerder van minister Weyts, is de communicatie verkeerd gelopen door het vakantieregime. “Er was wel degelijk eerst 27 augustus afgesproken. Dat is dan veranderd, maar omdat er mensen bij onze diensten en ook bij het Agentschap Wegen en Verkeer met vakantie waren, is de communicatie verkeerd gelopen. We dachten namelijk allebei dat Machelen wel uitgenodigd was maar op de dag zelf bleek dat dus niet het geval. Meer moet er niet achter gezocht worden. Er was zeker geen sprake van kwaad opzet. We kunnen dan ook niet meer dan onze excuses aanbieden. We zijn Machelen nog steeds dankbaar voor hun constructieve houding in dit dossier.”


18 augustus 2017

Oppositiepartij N-VA vraagt het gemeentebestuur van Machelen om enkele bomen langs de Heirbaan te rooien. Volgens de partij belemmeren die het zicht voor wie op en af zijn oprit wil rijden. Het schepencollege zegt dat er al bomen weggehaald werden, maar wil - indien nodig - opnieuw met de bewoners rond de tafel zitten.

“Wie zijn oprit wil afrijden, ziet het voorbijkomende verkeer op de Heirbaan niet”, meent Steve Claeys van N-VA. “Vooral de bomen die pal aan een oprit staan, zijn gevaarlijk. We hebben de onveilige situatie al meerdere keren aangekaart, maar er gebeurt niets. Blijkbaar kan men in Machelen wel gemakkelijk bomen rooien voor tal van grote bouwprojecten, maar is er geen prioriteit als het in het belang is van de verkeersveiligheid.”

Schepenen Dirk De Wulf (sp.a) van Mobiliteit en Marco Verberckmoes (Groen) van Milieu zeggen dat de gemeente wel degelijk al actie ondernam. “Er werden al enkele bomen weggehaald, omdat ze inderdaad voor problemen zorgden. Maar nu ontvingen we geen klachten meer van omwonenden. Als er toch nog een probleem is, willen we met de buren rond de tafel zitten. Het is wel opvallend dat N-VA steeds klaagt dat er te weinig bomen zijn en dat de partij nu vraagt om er nog wat meer weg te doen.”


(RDK)


11 augustus 2017

Ruim een jaar heeft het schepencollege van Machelen gewacht op de plaatsing van de parkeerverbodsborden langs de Luchthavenlaan, maar nu is het college het wachten meer dan beu. En dus heeft de gemeente de borden doodleuk zelf geplaatst. “Als AWV haar werk niet doet, doen wij het wel, want de overlast die vrachtwagenbestuurders creëren loopt de spuigaten uit”, klinkt het.

De gemeenteraad van Machelen besliste op 23 mei 2016 om een parkeerverbod langs de Luchthavenlaan in te voeren. Aanleiding was de overlast van geparkeerde vrachtwagens. De bestuurders laten er tonnen afval achter, maar er waren ook klachten over onwettelijke praktijken. Bovendien zorgen de geparkeerde vrachtwagens voor een onveilige verkeerssituatie op de drukke baan.

Menselijke fout

Maar een jaar na de gemeenteraadsbeslissing was er van een parkeerverbod nog steeds geen sprake, waarna het schepencollege eind mei aan de alarmbel trok. Volgens het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) lag een menselijke fout aan de basis van de vertraging. Een medewerker dacht dat het parkeerverbod alleen op de N21 (Haachtsesteenweg) ingevoerd moest worden en niet op de N211 (Luchthavenlaan). In mei liet men bij AWV weten dat de borden in de maak waren en nog voor het zomers bouwverlof geplaatst zouden worden.

Begin deze maand was dat echter nog steeds niet het geval en dus besloot de gemeente om zelf parkeerverbodsborden te plaatsen. “We zijn het wachten meer dan beu”, aldus mobiliteitsschepen Dirk De Wulf (sp.a). “Zeker omdat de klachten van omwonenden maar bleven binnenstromen. Vorige week nog klaagde een buurtbewoner dat de overlast de spuigaten uitliep. Daarom hebben we zelf borden besteld en hebben de werkmannen ze vandaag (gisteren, red.) langs de weg geplaatst. Ik denk dat het meer dan normaal is dat we nu zelf actie ondernemen, want we hebben AWV voldoende tijd gegeven om haar belofte na te komen. Daarmee is de overlast opgelost en wordt de Luchthavenlaan ook een pak veiliger.”


Bij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) laat men weten dat de verkeersborden rechtsgeldig zijn. “We gaan intern wel nog bekijken of we onze eigen parkeerverbodsborden er zullen zetten, maar in principe gebeurde alles volgens de afspraken. De politie kan met andere woorden vanaf nu optreden.”

Fietspad

Het Machelse schepencollege hoopt dat AWV - nu er niet meer geparkeerd mag worden langs de Luchthavenlaan - het smalle fietspad tussen de Peutiesesteenweg en de rotonde van De Vuist breder en veiliger zal maken.


5 augustus 2017

Eddy Van Extergem, de vriendelijkste scheidsrechter van het land, is op 70-jarige leeftijd overleden. Een hartaderbreuk werd hem vorige week zaterdag fataal, tijdens een weekendje met de familie in de Ardennen. Van Extergem, die de jongste jaren enkel nog jeugdwedstrijden floot, trok in zijn 42-jarige carrière slechts vier keer rood.

“Ik ga zeker door tot de gezondheid het niet meer toelaat.” Woorden die scheidsrechter Eddy Van Extergem uit Machelen in maart nog in deze krant liet optekenen, net nadat hij zeventig kaarsjes uitgeblazen had. Ondertussen was hij al medisch gekeurd en mocht hij ook komend seizoen zijn scheidsrechtersplunje aantrekken. Maar vorige week zaterdag is hij totaal onverwacht overleden.

”We waren op weekend met de kleinkinderen in de Ardennen”, vertelt zijn vrouw Mireille Vanlaeken. “Na een dagje wandelen en wat mountainbiken trokken we naar de kamer van ons hotel, om ons klaar te maken voor het avondeten. Eddy zat op het bed en we waren wat aan het praten, tot hij plots wegzakte. Een reanimatie van wel veertig minuten mocht niet baten: een hartaderbreuk werd hem fataal. Gelukkig heeft hij geen pijn geleden. Hij is zelfs met een glimlach op zijn gezicht gestorven.”

Dialoog is efficiënter

Eddy Van Extergem stond in onze regio bekend als de vriendelijkste scheidsrechter van het land. Hij floot maar liefst 42 jaar lang, en trok in heel die periode slechts vier rode kaarten. “Dat ik zo weinig rood trek, heeft meer dan waarschijnlijk te maken met het feit dat ik altijd voor de dialoog kies”, zei hij in maart nog. “Dat is volgens mij veel efficiënter dan meteen een rood karton boven te halen. En het werkt, want regelmatig krijg ik achteraf complimenten van de spelers omdat ze mijn manier van werken ten zeerste appreciëren.”

“Jarenlang ging ik met hem mee wanneer hij moest fluiten”, vervolgt Mireille. “De laatste jaren was dat steeds minder het geval, maar regelmatig kreeg ik van mensen te horen dat hij het weer goed gedaan had. ‘Zo een vriendelijke referee kom je niet vaak meer tegen’, klonk het dan. Bij de jeugd keek hij er altijd op toe dat de jonge voetballertjes elkaar na een overtreding een hand gaven. Daardoor dwong hij veel respect af.”


Ook bij FC Eppegem, de club waar Eddy lid van was, zijn ze vol lof over zijn manier van werken. “Hij was een brave, vriendelijke en gemoedelijke man”, zegt een aangeslagen voorzitter Jan Van Asbroeck. “Haast wekelijks zag ik hem, want hij miste geen enkele wedstrijd van onze eerste ploeg. Onze club moet met zijn overlijden dan ook een groot verlies verwerken.”


De uitvaartplechtigheid van Eddy Van Extergem vindt vandaag plaats, om 11.15 uur in crematorium Daelhof in Eppegem.


19 juli 2017

Jan Serneels (76) en Juliette Haverals (73) mogen dit jaar hun diamanten bruiloft vieren. Ze stapten zestig jaar geleden, op 6 mei 1957, in het huwelijksbootje in Machelen, waar ze momenteel ook nog wonen.

Na hun trouw kregen ze een zoon en een dochter. Zoon Rony is ondertussen wel al overleden. Jan en Juliette zijn ondertussen ook de trotse grootouders van drie kleinkinderen en hebben ook al een achterkleinkind. Juliette was bediende bij BP, terwijl haar man bij Weyns Bristol in Vilvoorde aan de slag was. Tegenwoordig zorgt Juliette voor haar echtgenoot, die zich op zijn beurt bezighoudt met het verzamelen van postzegels en munten.


(RDK)


18 juli 2017

Karel Van Bellingen (74) en Nelly Storms (70) uit Diegem hebben onlangs hun gouden bruiloft gevierd in het gemeentehuis van Machelen. Ze trouwden op 6 mei 1967 in Diegem. Hun huwelijk werd gezegend met een zoon, en intussen is er ook al een kleinzoon. Karel werkte lange tijd als bediende bij de NMBS, terwijl zijn vrouw als consulente bij Istrilène aan de slag was. Tegenwoordig brengt Karel zijn kleinzoon Arne elke dag naar het werk. Nelly gaat vaak lijndansen. Je vindt hen ook regelmatig op restaurant met vrienden.

(RDK)


13 juli 2017

De Strijkwinkel heeft een nieuw tijdelijk onderkomen in de voormalige kinderkribbe van warenhuis Makro gekregen. Gisterenavond vond de officiële opening plaats.

De strijkwinkel en het PWA waren tot 1 juni gehuisvest in het oude postkantoor in Machelen. Deze site maakt echter deel uit van het publiek-private project voor de kernversterking van Machelen centrum. Op de site van het oude postkantoor komt de nieuwe gemeentelijke kinderkribbe, 6 gezinswoningen met privétuin en een gemeenschappelijke tuin met toegang naar het kinderdagverblijf.


Het oude postkantoor wordt begin augustus, na het bouwverlof, gesloopt voor de start van de effectieve bouwwerkzaamheden. De strijkwinkel heeft nu een tijdelijk onderkomen gevonden in de voormalige kinderkribbe van Makro langs de Woluwelaan. Dit in afwachting van de eindbestemming, het nieuwe sociale huis in Machelen. (DBS)


29 juni 2017

Bewoners van Machelen en Vilvoorde melden dat er steeds meer druggebruikers hun sporen nalaten op openbare plekken. “Een gekend probleem”, zegt Machels burgemeester Jean-Pierre De Groef.

De foto die een bezorgde burger deelde spreekt voor zich: sigaretten, een aansteker, lachgascapsules en lege wietzakjes. Allemaal achtergelaten op de Oude Haachtsesteenweg in Diegem. “Ik maak me vooral zorgen over het gebruik van drugs in de nabijheid van de speeltuin, de vijver en de weg. Ik mag er niet aan denken dat er iets tragisch gebeurt met kleine kinderen enerzijds, maar anderzijds ook met de jongeren die onder invloed zijn. Er zouden meer politiecontroles moeten zijn”, klinkt het.

Catherine Bodet, woordvoerster van politiezone VIMA, erkent het probleem. “Als we een melding binnenkrijgen van sluikstorten, geven we dit meteen door aan de bevoegde diensten om het op te ruimen. Die lachgascapsules zijn we al eerder tegengekomen, al kunnen we daar niet tegen optreden. Het is nu eenmaal legaal verkrijgbaar en het is dus niet strafbaar om dat op zak te hebben.”


Het probleem blijft echter niet beperkt tot Diegem. Burgemeester De Groef geeft toe dat er vaker drugsgerelateerd afval op openbare plekken wordt gevonden. “We doen er alles aan om dit te stoppen, ook al is het geen frequent probleem. Stel je maar eens voor wat voor gevolgen het kan hebben als iemand met dat soort afval in aanraking komt. Daarnaast willen we ook niet dat de druggebruikers iets overkomt. Het is één van onze nieuwe prioriteiten.” (VDBS/RDK)


17 juni 2017

 Heemkring Machala organiseert vandaag haar jaarlijkse Machala-dag in zaal Nova. Het thema dit jaar is ‘Verdwenen winkels en handelszaken in Machelen’. Een actueel onderwerp in de gemeente.

“Wie vandaag door het centrum van Machelen loopt, merkt al snel dat er niet veel winkels en handelszaken over blijven”, zegt Luc De Wilder, voorzitter van de heemkring. “Waar vroeger op elke hoek van de straat een winkel of bij uitbreiding een café te vinden was, is dit nu niet meer het geval. Jaren geleden moesten mensen wel hun eigen handelszaak uitbaten om brood op de plank te krijgen. Tegenwoordig kennen we een ander economisch systeem, waarbij we steeds vaker in loondienst voor een baas, een firma of de overheid werken. Daardoor zijn heel wat zelfstandigen verdwenen. Het verdwijnen van de winkels en de handelszaken leek ons dan ook het geschikte thema voor onze Machala-dag.”

Oude foto’s

De heemkring ging de voorbije maanden op zoek naar oude foto’s van verdwenen winkels in de gemeente. Die worden vandaag tijdens een tentoonstelling aan het grote publiek getoond.

De Machala-dag vindt van 15 tot 22.30 uur in de bovenzaal van zaal Nova plaats.


(RDK)


16 juni 2017

Het centrum van Machelen is komende week opnieuw het decor van de jaarlijkse kermis, braderij en rommelmarkt.

De feestweek wordt nu zaterdag om 18 uur op gang getrapt door het schepencollege en de Koninklijke Harmonie Sinte-Cecilia. Dan wordt de kermis op het Dorpsplein officieel geopend. Een dag later start de rommelmarkt om 8 uur in de Nieuwstraat en de Neufforgestraat. Een uurtje later beginnen ook de braderij en de autoshow in de Turcksinstraat en de Dorpstraat. Steltenlopers, stands met glittertattoo’s, een ballonnenclown en een karikaturenartiest zorgen voor de nodige animatie. Samen met de kermis, braderij en rommelmarkt vormt ook de jaarlijkse Sint-Gertrudisprocessie, die om 10 uur start, een vast onderdeel van dit jaarlijkse feest in Machelen. De kermis blijft tot 25 juni staan. (RDK)


15 juni 2017

De politie van zone VIMA is dinsdagavond twee keer moeten uitrukken naar de Kerklaan in Machelen.

Om 23 uur kreeg de politie een melding dat een koppel op straat ruzie aan het maken was. Volgens de politie zou de man zijn vriendin hebben bedreigd met een alarmpistool. “Zo’n alarmpistool is vrij te verkrijgen”, zegt Catherine Bodet, woordvoerster van de politiezone VIMA. “Om de gemoederen te bedaren werd het koppel bestuurlijk aangehouden.” Om half 3 ’s nachts kwam de tweede melding binnen. Een politiepatrouillie moest toen ter plaatse komen voor iemand die iets te diep in het glas had gekeken. Ondertussen is iedereen weer op vrije voeten. (VDBS/RDK)


31 mei 2017

Leerlingen, ouderraden, buurtbewoners en leerkrachten: allemaal krijgen ze de kans om mee voor veiligere schoolomgevingen in Machelen en Diegem te zorgen. Het schepencollege lanceert deze maand namelijk een enquête om na te gaan wat er beter kan rond de schoolpoorten. Aan de hand van de resultaten gaat de gemeente kleine en grote ingrepen doorvoeren.

Het schepencollege van Machelen vond dat het - door het hoge aantal ongevallen in de buurt van Vlaamse schoolpoorten - hoog tijd was om ook eens in de eigen gemeente te achterhalen of de schoolomgevingen wel veilig zijn. “We leveren al grote inspanningen door wijkagenten en gemeenschapswachten in te zetten, door zones 30 rond de scholen in te voeren, te voorzien in schoolbusvervoer en het geven van verkeers- en fietslessen in alle scholen”, zegt onderwijsschepen Hilde Anciaux (sp.a).

Collectieve onveiligheid

“Maar toch stellen we vast dat er aan de schoolpoorten en in de omgeving van de scholen een zeker gevoel van onveiligheid heerst”, vult schepen van Mobiliteit Dirk De Wulf (sp.a) aan. “Dat wordt vaak veroorzaakt door de individuele hunker naar veiligheid voor het eigen kind, waardoor collectieve onveiligheid gecreëerd wordt.

Daarom - maar ook omdat er de laatste tijd in de media heel wat commotie was over aanrijdingen in schoolomgevingen in andere gemeenten - hebben we in eerste instantie beslist om de mening van de scholen te vragen. Maar nu willen we het veel ruimer zien en starten we met een grootschalige enquête.”


Concreet worden komende maand enquêtes afgenomen bij buurtbewoners, leerkrachten, ouders van schoolgaande kinderen, ouderraden, leerlingen van het zesde leerjaar van de basisscholen in Machelen en Diegem, de eerste graad van het GISO, de wijkagenten en de gemeenschapswachten.


”In totaal krijgen 700 mensen de kans om deel te nemen, zodat we representatieve data en informatie kunnen verwerven”, aldus nog Hilde Anciaux. “De deelnemers zijn allemaal betrokkenen in dit dossier, waardoor hun mening en inzicht belangrijk zijn.”

In september opnieuw overleg

“Eind juni willen we alle informatie verzameld hebben, zodat de enquêtes in de zomermaanden verwerkt kunnen worden”, gaat De Wulf verder. “In september zal er opnieuw overleg gevoerd worden en zal bekeken worden welke maatregelen genomen kunnen worden. Kleine ingrepen zouden op relatief korte termijn uitgevoerd kunnen worden, grotere (infrastructurele) aanpassingen proberen we binnen de vier jaar uit te voeren. Daarnaast willen we iedereen die in de buurt van scholen komt, dus ook ouders, aanmoedigen om zelf geen onveilige situaties te creëren.”

Ondertussen heeft de gemeente wel al de opdracht gegeven om alle zebrapaden een nieuwe verfbeurt te geven bij het begin van volgend schooljaar.


Daarnaast gaat de prijs voor het schoolbusvervoer wat omlaag, zodat meer kinderen aangemoedigd worden om met de schoolbus naar school te gaan.


30 mei 2017

Enkele gemeente- en OCMW-raadsleden van Machelen hebben afgelopen weekend deelgenomen aan de 1.000 kilometer voor Kom op tegen Kanker. Met hun deelname zamelden de raadsleden geld in voor de vereniging die zich inzet voor kankerpatiënten. Voor de gemeente Machelen sprongen Karina Rombauts, Jochem De Hertogh, Steven Tielemans, Dirk De Wulf, Marco Verberckmoes, Benny Blanckaert en Marc Grootjans op de fiets.


27 mei 2017

Het nieuw veegplan van de gemeente Machelen gaat vanaf dinsdag van kracht. De goten en straten worden niet langer door een externe firma gereinigd, maar door de gemeente zelf. Daarom werd een nieuwe veegwagen aangekocht.

Die veegwagen zal dagelijks ingezet worden voor het reinigen van de goten in de woonzones en de bedrijventerrein, en voor het reinigen van pleinen en parken in Machelen en Diegem. Door de grondige schoonmaak verkleint de kans op onkruidgroei en verstoppingen in de rioleringen. Ook het zwerfvuil wordt opgeruimd.

Elke straat zal 4 tot 6 keer per jaar onder handen genomen worden. Er zal volgens een vast schema gewerkt worden, waarbij de woonzones telkens op een dinsdag of een vrijdag aan de beurt zullen zijn. In het ‘veegplan’ staat de datum voor de schoonmaakbeurt in elke straat. Soms kan de planning afwijken door feestdagen, weersomstandigheden of activiteiten. In straten die gereinigd worden, zal tijdelijk een parkeerverbod gelden tussen 9 en 15 uur. De straten waar vandaag reeds beurtelings parkeren van toepassing is, zijn niet ingekleurd in het veegplan. Deze straten worden beurtelings geveegd op het moment dat er een parkeerverbod geldt.


Het veegplan wordt op het terrein permanent geëvalueerd. Een grondige evaluatie van deze nieuwe manier van werken gebeurt in het voorjaar van 2018.


(RDK)


24 mei 2017

Een jaar nadat de gemeenteraad van Machelen besloot om een parkeerverbod op de Luchthavenlaan in te voeren, kan er nog steeds volop geparkeerd worden. Oorzaak: een menselijke fout bij Wegen en Verkeer waardoor de borden nog niet geplaatst zijn. Het schepencollege trekt daarom aan de alarmbel. Met succes, want nog voor het bouwverlof zouden de verkeersborden er staan.

Op 23 mei 2016 koos de gemeenteraad van Machelen ervoor om zowel op de Haachtsesteenweg als op de Luchthavenlaan een verbod op stilstaan en parkeren in te voeren.

”De situatie was er namelijk uit de hand aan het lopen”, zegt mobiliteitsschepen Dirk De Wulf (sp.a). “Geparkeerde vrachtwagens zorgden voor een onveilige verkeerssituatie, maar er waren ook problemen met sluikstorten. Daarom werd - in overleg met de gemeente Steenokkerzeel, de betrokken politiezones, de luchthavenpolitie en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) - beslist om drastisch in te grijpen. In dezelfde maand werd de beslissing ook op de gemeenteraad van Steenokkerzeel goedgekeurd, zodat de uitvoering gelijktijdig zou kunnen gebeuren.”

Langs Haachtsesteenweg

Zou, want de uitvoering ervan draaide volledig in het honderd. Eind vorig jaar werden alleen verkeersborden langs de Haachtsesteenweg in Melsbroek geplaatst. “In Machelen was het zoeken naar de borden”, gaat De Wulf verder. “Waren ze op? Was het budget van Vlaanderen op? Kende men bij AWV Machelen niet meer? Of was de veiligheid in Machelen niet belangrijk voor het Vlaamse gewest? We hadden er het raden naar.

Na aandringen werden enkele weken later uiteindelijk ook de verkeersborden langs de Haachtsesteenweg op het grondgebied van Machelen geplaatst. “Maar vandaag (gisteren, red.) zijn we één jaar na de beslissing van de gemeenteraad en mag er op de Luchthavenlaan nog steeds geparkeerd worden. Daar werd de situatie nog steeds niet in orde gebracht”, betreurt de Machelse mobiliteitsschepen. “Met alle gevolgen van dien. Als fietser kan je niet meer van het fietspad op de Woluwelaan naar de fietsbrug over de E19 geraken. De inwoners van de wijken De Heuve en Carré zien met lede ogen hoe er volop aan sluikstorten gedaan wordt, met ratten als gevolg. Daarnaast worden er vrachtwagens dichtbij hun woningen parkeren. Eind maart werd ons verteld dat de borden snel geplaatst zouden worden, maar twee maanden later is dat nog niet gebeurd. We hopen dat er snel ingegrepen wordt, want deze ‘verjaardag’ hadden we liever niet gevierd.”

Menselijke fout

Bij AWV belooft men dat het parkeerverbod nog voor het bouwverlof van kracht zal gaan. “Eén van onze medewerkers beging een fout”, geeft woordvoerder Anton De Coster toe. “Hij dacht dat het parkeerverbod alleen op de N21 (Haachtsesteenweg) ingevoerd moest worden en niet op de N211 (Luchthavenlaan). Daardoor was het lang wachten op de verkeersborden, maar die zijn inmiddels in de maak. Het probleem zal de komende weken dus opgelost worden.”


24 mei 2017

De Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia uit Machelen heeft onlangs een xylofoon aangeschaft. De muziekvereniging kon die aankoop verwezenlijken dankzij de financiële steun van enkele hoofdsponsors zoals Slagerij Lens, The Travel Company, Argenta Bank en Frituur Broun II. Met de aankoop van deze xylofoon kan de Harmonie Sinte Cecilia opnieuw wat groeien.

(RDK)


22 mei 2017

Honderden familieleden en vrienden kwamen zaterdagochtend bij elkaar om afscheid te nemen van Els Bolsens. De 36-jarige vrouw uit Machelen overleed op 1 mei onverwacht in haar slaap in haar restaurant in Tenerife, na een leven vol tegenslag én geluk.

“Een lach is de mooiste make-up die een dochter kan dragen.” Met deze quote zeiden de ouders van Els Bolsens vaarwel van hun enigste dochter in het crematorium Daelhof in Zemst. En hoewel Els de laatste jaren een leven had opgebouwd met haar man Nico op het Spaanse eiland Tenerife, was in België de opkomst voor het afscheid enorm. Familieleden, oude klasgenoten en vrienden van de chiro en de paardrijclub haalden tijdens de ceremonie verhalen op over Els, waarbij één thema steeds weerkeerde. “Feesten, feesten, feesten”, zegt Tille van de Chiro. “Alles was goed, zolang het maar fun was.” Jeugdvriendin Sofie bevestigt: “Je stal overal de show en met je aanstekelijke lach betrok je iedereen in het feestgewoel. Je was gelukkig, dat zag je.” Ook vlak voor Els kwam te overlijden had ze nog gevierd. In haar restaurant Tapati in Tenerife had ze samen met man en kok Nico een barbecue gehouden, maar die nacht stierf Els geheel onverwacht aan een hersenbloeding. “We hebben een serene plechtigheid in de kapel in Tenerife gehouden, maar ook in Machelen wilden we de mensen de kans geven om afscheid te nemen”, zegt vader Luc Bolsens. Dus liet de familie de urne van Els overbrengen naar België. “Ze had hier nog veel vrienden met wie ze goede contacten had. En hier, in Machelen, is ze thuis.”

Altijd goedlachs

 

Terwijl foto’s van een jonge Els geprojecteerd worden op de witte muur, vertellen de getuigenissen ook over de wilskracht van Els. Zij had namelijk een moeilijk leven achter de rug. Op haar 19e kreeg Els een hersenbloeding en vocht weken voor haar leven.

Ten gevolge daarvan kreeg ze een bloedvergiftiging en werden haar beide benen geamputeerd. Zelfs als ze de liefde van haar leven vindt, vindt het onheil haar en krijgt ze een miskraam. “Maar ondanks alle tegenslagen, overwon je positieve ingesteldheid. Jij hield iedereen recht”, zegt chirovriendin Tille. Bloemen op de uitvaartplechtigheid waren er niet. “We hebben de mensen gevraagd een centje te storten voor het dierenasiel in Tenerife, waar Els zich steevast voor inzette. Ook haar eigen hond Bruno had ze daar gevonden”, zegt mama Véra. “Elk jaar hield ze een benefiet voor de dieren. Ze zou het zo gewild hebben.”


20 mei 2017

De gemeente en de lokale politie zijn het beu dat foutparkeerders de woonwijken blijven terroriseren en starten met een plan om de parkeerproblematiek aan te pakken. Na een korte sensibilisering, zal de politie foutparkeerders voortaan sneller op de bon zwieren.

“Steeds vaker krijgt de politie klachten van inwoners of dienstverleners waaronder de vuilnisophalers van Incovo, de brandweer en de strooiwagens, omdat een foutgeparkeerde wagen de doorgang blokkeert”, zegt schepen van Mobiliteit Dirk De Wulf (sp.a). “Vooral in oudere woonwijken, waar lang niet alle woningen over een garage of oprit beschikken, zijn er regelmatig problemen met foutparkeerders. Die blokkeren niet alleen het verkeer, maar creëren ook een onveilige doorgang voor voetgangers, fietsers en mensen met kinderwagens. In het verleden kozen we voor de zachte aanpak. Foutparkeerders werden met andere woorden aangemaand hun wagen zo snel mogelijk te verplaatsen. Maar dat helpt niet. Integendeel. We merken dat de problemen steeds groter worden en in heel wat woonwijken zorgt dat voor overlast. Daarom hebben we samen met de politie VIMA (Vilvoorde-Machelen) een globaal parkeerplan ontwikkeld.”

Sensibiliseren

Concreet werden Machelen en deelgemeente Diegem in zes zones onderverdeeld. Tot oktober zal de politie er gerichte controles op foutparkeren uitvoeren. Er wordt wijkgericht gewerkt. “In elke wijk zal eerst korte tijd gesensibiliseerd worden”, aldus nog De Wulf. “Eigenaars van wagens die verkeerd geparkeerd staan, krijgen een melding dat ze in overtreding zijn. Kort daarop volgt een tweede controle. Staat men opnieuw verkeerd geparkeerd, dan gooit de politie de bestuurder op de bon. Tegen oktober hopen we in de zes zones de gerichte controles uitgevoerd te hebben. Nadien zal er blijvend gepatrouilleerd worden. Het is dus zeker niet zo dat het project na oktober stopgezet wordt. De boetes voor foutparkeren bedragen minstens 70 euro.”

Controles op vrachtwagens

Voor vrachtwagens boven de 3,5 ton is het in Machelen verboden te parkeren in de woonzones. Hierop worden extra controles door de politie uitgevoerd. Overtredingen worden onmiddellijk geverbaliseerd. Op basis van die controles zullen gemeente en politie onderzoeken welke maatregelen mogelijk en nodig zijn.


13 mei 2017

17 jaar zit hij ondertussen al op de burgemeestersstoel, maar Jean-Pierre De Groef is nog niet van plan te stoppen. Hij is namelijk de kopman van het kartel sp.a-Spirit-Groen en doet bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar opnieuw een gooi naar de sjerp.

De kartelpartners sp.a-Spirit-Groen hebben beslist om voor de bestuursperiode 2019-2024 hun krachten opnieuw te bundelen. De drie partners hebben een gemeenschappelijk doel waarbij ze zich ook in de toekomst willen blijven inzetten voor een Vlaams, sociaal, progressief en ecologisch project voor Machelen en deelgemeente Diegem. “We werken momenteel aan de samenstelling van een vernieuwde ploeg waarbij we bestuurservaring willen koppelen aan jong talent”, zegt burgemeester Jean-Pierre De Groef. “We willen ambitieuze doelstellingen en voorstellen formuleren die we zullen toetsen aan hun haalbaarheid en betaalbaarheid.”

Het kartel besloot ook al om Jean-Pierre De Groef, die volgend jaar 18 jaar burgemeester is van Machelen, opnieuw tot kopman te bombarderen. De Groef hoopt zijn sjerp nog zes jaar langer te mogen omgorden.


Op zondag 14 oktober 2018 trekken we naar de stembus. (RDK)


13 mei 2017

Wie zich opmaakte om zondag naar de Highland Games in Machelen te trekken, zal iets anders moeten plannen. Door een tekort aan ploegen zag de KWB van Machelen zich genoodzaakt om het evenement te annuleren.

Nu zondag zouden heel wat spierballen gerold worden op het terrein aan de Jan Moensstraat in Machelen. De KWB was er namelijk van plan om haar vierde editie van de Highland Games te organiseren. Was, want midden deze week zat er voor de KWB niets anders op dan het evenement af te gelasten. De reden? Een tekort aan ploegen.

Niet alleen voor de KWB en de ploegen die zich wel ingeschreven hadden, is de afgelasting een domper. Ook voor Ons Tehuis Brabant, een woonzorgcentrum in Kampenhout voor mensen met een beperking, en voor Cocon Vilvoorde, een vzw die zich toelegt op het kosteloos aanbieden van gespecialiseerde opvoedingsondersteuning in de regio Brussel-Halle-Vilvoorde, is de afgelasting geen prettig nieuws. De opbrengst van de Highland Games zouden normaal gezien geschonken worden aan beide goede doelen. (RDK)


4 mei 2017

Gemeentelijke zalen alleen beschikbaar voor Machelaars

Nu de evenementen- en de polyvalente zaal op de nieuwe vrijetijdssite Bosveld volop in aanbouw zijn, heeft het schepencollege een nieuwe regeling voor het huren van de gemeentelijke zalen opgesteld. Zowel de zalen op de site Bosveld als in GC ’t Kwadrant in Diegem zullen voortaan enkel door verenigingen, handelaars en bedrijven uit eigen gemeente gehuurd kunnen worden.

Het hoofdgebouw op de site Bosveld is inmiddels winddicht. Momenteel is men gestart met de binnenafwerking. De tijdelijke evenementenhal Loods 4 is niet meer beschikbaar, aangezien alle grote evenementen in de toekomst in de evenementen- en of de polyvalente zaal van de Bosveldsite georganiseerd zullen worden. Daarnaast zullen ook de zalen in gemeenschapscentrum ’t Kwadrant in Diegem nog gebruikt kunnen worden voor onder meer publieke voorstellingen, repetities, vergaderingen en workshops. In de refter van het GISO kunnen ook vergaderingen, workshops en eetfestijnen georganiseerd worden. Omdat de gemeente streeft naar een maximale ondersteuning van haar rijk verenigingsleven en het versterken van het lokale sociale weefsel, zullen de zalen van ’t Kwadrant en de site Bosveld enkel door verenigingen, handelaars en bedrijven uit Machelen en Diegem gehuurd kunnen worden. (RDK)


3 mei 2017

Een 37-jarige vrouw uit Machelen is zondagnacht om het leven gekomen op Tenerife. Ze zou in haar slaap gestorven zijn, maar de precieze doodsoorzaak is nog niet gekend. Els Bolsens baatte op het eiland het bekende restaurant Tapata uit, samen met haar man Nico Pieders.


5 april 2017

Garage Jennes in Machelen en Boortmeerbeek heeft zijn 60-jarig bestaan gevierd. Dat deden ze met het inhuldigen van de vernieuwde toonzalen van Volkswagen en Skoda in Machelen.

”Dat gaat altijd gepaard met een groot pannenkoekenfestijn. De lokale verenigingen staan ons bij om dit mogelijk te maken en om iedereen aan een hapje en drankje te helpen. Door de jaren heen mogen we nu drie opeenvolgende generaties van klanten verwelkomen”, aldus Eric Eggermont.
 


(AMG)


25 maart 2017

Is er nog een toekomst voor feestzaal Nova in Machelen? Volgens de vzw die de zaal uitbaat, hebben de eigenaars verregaande plannen om het pand af te breken en er appartementen op te bouwen. De kerkfabriek en de Vereniging Parochiale Werken ontkennen dat er al iets beslist is. “Maar er moet wel iets gebeuren, want de zaal is verlieslatend en het gebouw is afgeleefd”, klinkt het.

In 1955 werd het Novacomplex onder impuls van pastoor Cosijns op de gronden van de kerkfabriek Sint-Gertrudis en de Vereniging Parochiale Werken (VPW) in de Kerklaan opgericht. Het was voornamelijk dankzij de plaatselijke gemeenschap, die jarenlang feesten had georganiseerd om het project te financieren, dat de Nova uit de grond gestampt werd. Tot 1976 had cinemazaal ‘Kinema Nova’ er onderdak in. Nadien werd de cinema omgetoverd tot een concertzaal. “Momenteel repeteert de harmonie Sinte Cecilia er wekelijks en speelt de vereniging er haar jaarlijks kunstconcert”, zegt Ludo Jappens van de vzw Nova, die de uitbating van de zaal verzorgt. “Ook andere verenigingen en scholen uit Machelen en omstreken organiseren er vaak shows. Concertzaal Nova is dan ook een begrip in de omgeving en heeft een grote erfgoedwaarde.”

Veel onduidelijkheid

Behalve de grote zaal bevat Nova ook een taverne, een feestzaal met een professionele, volledig uitgeruste keuken en twee kleinere zalen die onlangs grondig gerenoveerd werden. In de voormalige chirolokalen op de kelderverdieping kunnen dan weer kleine feestjes worden georganiseerd. In totaal zijn er zowat 400 evenementen per jaar. Maar of dat in de nabije toekomst nog het geval zal zijn, is onduidelijk. “De eigenaars overwegen heel het complex namelijk te slopen en willen er appartementen bouwen”, meent Ludo Jappens. “Ze willen zich financieel veilig stellen en dat kan blijkbaar alleen door er wooneenheden te realiseren. De VPW en de kerkfabriek maakten een vage belofte om er een kleine parochiezaal en eventueel een herberg in te voorzien, zonder te verduidelijken wat dat precies inhoudt en hoe al deze functies zonder wederzijdse hinder naast mekaar kunnen functioneren. Voor de eigenaars primeren de economische overwegingen boven de maatschappelijke rol die een ontmoetingscentrum kan spelen. Door dit alles wordt de uitbating van het Novacomplex verlamd. We kunnen huurders namelijk geen garantie geven dat hun activiteiten ook in 2018 zullen doorgaan. We willen dat alles behouden blijft en zijn zelfs bereid om de investeringen die aanbevolen worden na de bouwkundige doorlichting van het complex op eigen kosten te betalen.”

Verschillende opties mogelijk

Volgens Raf Kempens van de kerkfabriek Sint-Gertrudis is nog niets beslist. “Er liggen nog verschillende opties op tafel, maar de gebreken aan het gebouw zijn bijzonder groot. Er zijn problemen qua brandveiligheid, vocht, het dak is aan vervanging toe en de isolatie laat te wensen over. De kostprijs om dit alles te herstellen zal hoog oplopen. We zullen binnenkort beslissen wat er met het gebouw moet gebeuren.”

Ook Sigrid Deschouwer van de VPW bevestigt dat er nog geen doorbraak is. “Maar het is wel zo dat het Novacomplex in haar huidige vorm verlieslatend is. Daarom wordt momenteel nagegaan hoe we de site opnieuw rendabel kunnen maken. Maar of het gebouw gesloopt zal worden, is nu nog niet beslist. Zelfs het behoud van het complex is nog mogelijk.”


24 maart 2017

Warenhuisketen Makro heeft gisteren haar vernieuwd concept van winkelen voorgesteld. Samen met de winkel in Lodelinsart bij Charleroi is de primeur voor de vestiging in Machelen. Makro kiest resoluut voor een specialisatie in good food, home en party. Klanten kunnen zelfs rekenen op een partyplanner.

“Na meer dan veertig jaar willen we een veel breder publiek aanspreken en vinden we onszelf opnieuw uit”, zegt Antonio Baptista, ceo van Makro. “We slaan een nieuwe weg in na intensieve marktstudies en klantenonderzoeken. Concreet kiezen we voor drie ‘werelden’: good food, party en home.”

Lekker eten

In die eerste wereld wil Makro nog meer op haar zusterbedrijf Metro terugvallen. “Metro levert al twintig jaar aan onder meer bekende sterrenchefs en heeft alle knowhow in huis op vlak van lekker eten”, aldus nog Baptista. “We zullen onze klanten enkel het beste van het beste voorschotelen, maar uiteraard wel tegen scherpe prijzen. Onze producten zullen ook volledig afgestemd worden op onze klanten. Als iemand ons vandaag komt vertellen dat hij verlekkerd is op een welbepaalde soort sinaasappels dan zullen we ervoor zorgen dat die bij wijze van spreken morgen in de winkel ligt.”

Het meest vernieuwende winkelconcept lanceert Makro in de party-afdeling. “Onze klanten zullen een beroep kunnen doen op een partyplanner”, zegt Julie Stordiau, woordvoerder van Makro. “Zij zullen samen met de klant nagaan wat ze nodig hebben voor hun feestje. Tegenwoordig gaan heel wat mensen naar meerdere winkels ter voorbereiding van hun party, maar wij willen ervoor zorgen dat ze alles bij ons kunnen vinden.”

Media Markt

Daarnaast wil de warenhuisketen met haar afdeling Home de ervaren vakman, maar ook de doe-het-zelver aantrekken. Niet alleen voor het ruwere werk zoals bouwen en verbouwen, maar ook voor decoratieartikelen kunnen de klanten er terecht. Tot slot opent ook Media Markt een filiaal in de zes Makro-winkels. In de winkel in Machelen is de elektronicawinkel inmiddels al open.

(RDK)


24 maart 2017

De tentoonstelling Beaulieu2017 in het kasteel Beaulieu in Machelen heeft de kaap van 6.000 bezoekers overschreden. De kunsttentoonstelling, waarbij verschillende kunstenaars hun werken voorstellen, loopt nog tot en met zaterdag 25 maart.

Door het enorme succes werd beslist om een extra nocturne in te lassen. Zo blijven de deuren van het kasteel komende zaterdag uitzonderlijk tot 23 uur open. De opbrengst van de tentoonstelling gaat naar het Nationaal MS-centrum.


(RDK)


21 maart 2017

Tentoonstelling Beaulieu2017 staat ook stil bij aanslagen

In het gerestaureerde kasteel Beaulieu in Machelen loopt nog tot dit weekend de tentoonstelling Beaulieu2017. Behalve de verschillende schilderijen krijgen bezoekers er ook twee cartoons over de aanslagen te zien. Ze zijn van de hand van cartooniste Inge Heremans, die de tekeningen op de dag van de aanslagen maakte.

“Ik herinner me nog heel goed dat ik nagenoeg een hele dag met mijn zoon naar de televisie heb zitten kijken en dat we zowat elke nieuwssite bezochten om alles te weten te komen over de aanslagen”, vertelt Inge Heremans, wiens cartoons wekelijks in De Morgen en De Tijd verschijnen. “Als cartooniste is tekenen dikwijls een uitlaatklep en dat was die dag ook het geval. Ik kon echt niet doen alsof die vreselijke feiten niet gebeurd waren en dus greep ik meteen naar mijn pen.”

Haar eerst cartoon zette ze meteen op haar Facebookpagina en enkele uren later kreeg ze de opdracht van De Morgen om een tweede cartoon rond de aanslagen te tekenen. Beide exemplaren zijn nog tot en met dit weekend te zien in de tentoonstelling Beaulieu2017. Gilbert Putteman, curator van de tentoonstelling, is duidelijk onder de indruk van de werken. “De cartooniste bewijst dat kunst troost kan brengen. De teksten bij haar cartoons zijn even subliem als de tekeningen zelf.”

MS-patiënten

 

De tentoonstelling Beaulieu2017 is morgen van 14 tot 20 en zaterdag van 14 tot 23 uur te bezichtigen in het gerestaureerde kasteel Beaulieu. De opbrengst gaat naar MS-patiënten.

(RDK)


10 maart 2017

Sluikstorters bezorgen gemeente kopzorgen

ONDUIDELIJKHEID HERONTWIKKELING SITE AAN RITTWEGERLAAN BLOKKEERT OPLOSSING

Koelkasten, vuilniszakken en wc-potten: sluikstorters hebben van de Rittwegerlaan in Machelen alweer een clandestien containerpark gemaakt. De situatie is er zo dramatisch dat afvalintercommunale Incovo niet meer kan volgen met het opruimen van het afval. De oplossing voor het probleem is de herontwikkeling van de site, waaronder de komst van Uplace. “Maar zolang dat niet gebeurt, is het dweilen met de kraan open”, aldus de gemeente.

Voor de zoveelste keer hebben sluikstorters hun weg naar de Rittwegerlaan in Machelen gevonden. Zo liggen er momenteel onder meer koelkasten, wc-potten, huisvuilzakken en kasten. “De laatste weken is het er weer erger geworden”, merkt ook schepen van Milieu Marco Verberckmoes (Groen). “Zeker omdat er bij afvalintercommunale Incovo enkele zieken waren, waardoor het gedropte afval niet meteen opgeruimd kon worden. Vanaf nu zal een team er opnieuw twee keer per week langsgaan om alles op te halen.”

Maar zelfs als er twee keer per week opgeruimd wordt, is het dweilen met de kraan open. “We zitten echt aan onze limieten”, zegt Incovo-directeur Jan Buysse. “We kunnen niet meer volgen. Het is zo erg dat onze medewerker die een hele dag aan de slag is in de Rittwegerlaan niet alle afval opgeruimd krijgt, om dan ’s anderendaags te zien dat er opnieuw gesluikstort werd. Het heeft geen zin om alleen maar op te ruimen. Er moeten ook andere maatregelen genomen worden.”

Herontwikkeling

Volgens schepen Marco Verberckmoes is dé oplossing de heraanleg van de Rittwegerlaan. “Pas dan zouden we het sluikstorters onmogelijk maken om de weg en de aanpalende berm te herschapen tot een clandestien recyclagepark. Maar zo’n heraanleg zou nu onverantwoord zijn. Het is immers wachten op meer duidelijkheid over de herontwikkeling van de site. De onzekerheden over die ontwikkelingen blokkeren de oplossing van het sluikstortprobleem. Bovendien zal er met de komst van Uplace (de bouw daarvan start dit jaar nog, red.) ook heel wat zwaar werfverkeer door de Rittwegerlaan rijden. Daardoor zou de nieuwe straat meteen volledig stuk gereden worden. Zodra er meer duidelijkheid is over de toekomst van de omgeving, kunnen we de weg opnieuw aanleggen. Bovendien zouden we de berm in overleg met de NMBS, die eigenaar is van een deel van de bewuste berm, kunnen afschermen met een omheining om sluik-storten tegen te gaan. Daarnaast zal er dankzij de herontwikkeling van de omgeving meer bedrijvigheid en dus ook meer sociale controle zijn. Dat zal sluikstorters wel afschrikken.”

Extra camera’s

 

Ondertussen wacht Incovo ook nog op de komst van extra camera’s. Eén daarvan zal ingezet worden in de Rittwegerlaan. “Maar we werken ook aan een coachingtraject van OVAM”, maakt Buysse duidelijk. “Concreet zal één van onze medewerkers instaan voor bijkomende taken die verband houden met de coaching: extern en intern overleg, bijkomende communicatie-initiatieven, monitoring, update van een vuilnisbakkenplan en indienen van subsidieaanvragen of bestekken.”


9 maart 2017

Amper enkele weken nadat de geluidsmuur tussen de Brusselse ring en de Koning Boudewijnlaan in Machelen geplaatst werd, is er al graffiti op gespoten. Wie op de Brusselse ring rijdt, ziet de lettercombinatie MAD op de schermen staan. Die lettercombinatie komt wel vaker terug in de luchthavenregio.

Tegen de komst van de geluidsmuur was heel wat protest van bewoners van de Koning Boudewijnlaan en de Lacroixlaan. Door de muur, die het geluid van het nieuwe op- en afrittencomplex in Machelen moet dempen, verliezen ze heel wat zonlicht. Bovendien staan de schermen, die op sommige plaatsen maar liefst 7 meter hoog zijn, op amper drie meter van de tuinen. De bewoners vroegen glazen wanden, maar die zouden het geluid volgens het Agentschap Wegen en Verkeer onvoldoende dempen en zouden bovendien snel vuil worden. (RDK)


9 maart 2017

De unieke kunsttentoonstelling in kasteel Beaulieu in Machelen is zopas geopend. Luc De Wilder, voorzitter van heemkring Machala, stelde er zijn nieuw boek over het kasteel voor. De komende drie weken brengt hij ook voordrachten rond zijn boek ‘De verdwenen pracht van het Kasteel Beaulieu in Machelen’.

Acht jaar geleden wist Luc De Wilder enkele postkaarten over het kasteel te bemachtigen, waarna hij zich begon te verdiepen in de geschiedenis van het kasteel zelf, maar vooral van de omgeving. Nu, naar aanleiding van de eerste kunsttentoonstelling in Beaulieu, besloot hij er een boek over uit te brengen. “Tot voor de 20ste eeuw was het kasteel omringd door parkgebied”, weet De Wilder. “Maar begin vorige eeuw had de toenmalige eigenaar er verkavelingsplannen mee. Heel wat bomen verdwenen en zelfs de toekomst van het kasteel stond op de helling. Zo werd één van de torens afgebroken. Uiteindelijk kon de volledige afbraak van het kasteel nipt vermeden worden.” Al die geschiedkundige gegevens verzamelde De Wilder ondertussen in het 47 pagina’s tellende boek ‘De verdwenen pracht van het Kasteel Beaulieu in Machelen’. “Rond dat boek geef ik de komende weken ook voorstellingen in het kasteel”, aldus nog de auteur. Afgelopen weekend vonden de eerste voordrachten plaats. In totaal daagden er zowat honderd mensen op.

(RDK)


4 maart 2017

Er kan dit weekend opnieuw gevoetbald worden op het kunstgrasveld langs de Heirbaan in Machelen. Vorige week bliezen de rukwinden een boom en een verlichtingspaal op het veld, met grote schade tot gevolg. De gemeente liet het terrein deze week herstellen, zodat het nu toch opnieuw speelklaar is. De omheining moet wel nog hersteld worden.

Afgelopen week moesten de (jeugd)voetballers van KCS Machelen een alternatief trainingsprogramma afwerken omdat het kunstgrasveld te zwaar beschadigd was door de omgevallen boom en verlichtingspaal. Daardoor kon alleen op het A-veld gespeeld worden. Vorig weekend werden ook al de wedstrijden van de eerste ploeg, de veteranen, de caféploeg en de damesploeg afgelast. “Maar sinds donderdag is het terrein wel opnieuw speelklaar”, zegt Daniël Binst, voorzitter van KCS Machelen. “Onze jeugdploegen en de eerste ploeg hebben er dan ook al op getraind. Dit weekend kunnen de competitiematchen er ook gewoon op afgehaspeld worden.”

11.000 euro

De herstellingwerken aan het terrein, waar een deel van het kunstgras vervangen moest worden, kostten de gemeente nu al 11.000 euro. “Maar de kosten voor het weghalen van de boom zitten hier nog niet in”, zegt sportschepen Dirk De Wulf (sp.a). “Daarnaast moet de omheining ook nog hersteld worden. De kostprijs zal dus zeker nog oplopen. We gaan wel een schadedossier voor stormschade openen, zodat de verzekering tussen kan komen. Maar dat zijn zorgen voor later. We zijn nu vooral tevreden dat het veld snel hersteld werd en dat er opnieuw volop gesport kan worden.”

(RDK)


2 maart 2017

Al zeker tot en met morgen kan er niet getraind worden op het kunstgrasveld in Machelen. Dat veld geraakte eind vorige week beschadigd door een omgewaaide boom. De herstellingswerken zijn wel volop aan de gang, maar worden vertraagd door het regenweer. Normaal zou er dit weekend wel opnieuw gespeeld kunnen worden.

In de nacht van donderdag op vrijdag zorgden hevige rukwinden ervoor dat een boom op het kunstgrasveld langs de Heirbaan donderde. Niet alleen de omheining werd daarbij zwaar beschadigd, ook het kunstgrasveld moest hersteld worden. Die herstellingswerken lopen echter niet van een leien dakje. Normaal hadden de werken gisteren afgerond moeten zijn, maar daar stak de regen van de voorbije dagen een stokje voor. “We verwachten nu dat het terrein in het beste geval morgen (vandaag, red.) maar vermoedelijk pas vrijdag speelklaar zal zijn”, zegt sportschepen Dirk De Wulf (sp.a). Ondertussen kunnen de spelers van KCS Machelen wel op het A-veld in het Derooverstadion trainen. De jeugdploegen trainen deze week slechts één keer, de keeperstrainingen werden afgelast.

Wel elektriciteit

De sportschepen verwacht dat alle geplande jeugdwedstrijden dit weekend kunnen plaatsvinden op het tegen dan herstelde kunstgrasveld. De herstelling van de omheining staat voor de komende weken gepland. Inmiddels is er wel opnieuw water en elektriciteit in de kantine en de kleedkamers.

(RDK)


1 maart 2017

Waar de bewoners van enkele woningen in de Koning Boudewijnlaan in Machelen zo voor gevreesd hadden, is werkelijkheid geworden. Door de plaatsing van zeven meter hoge geluidsschermen op amper drie meter van hun tuinen zijn ze hun uitzicht kwijt en krijgen ze ook amper zonlicht te zien. De bewoners hadden op glazen wanden gehoopt, maar dat voorstel werd niet weerhouden door Wegen en Verkeer.

Genieten van het zonnetje en het uitzicht: het zit er voor de bewoners van enkele woningen in de Koning Boudewijnlaan in Machelen niet meer in. Onlangs plaatste het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) geluidsschermen tot zeven meter hoog en dat amper enkele meters achter de tuinen. De schermen kwamen er omdat AWV een nieuw op- en afrittencomplex tussen de Brusselse ring, de E19 en de Woluwelaan aan het bouwen is en het vele verkeer voor de nodige geluidshinder in de buurt zou zorgen.

Donker

“Maar nu is alle gezelligheid van onze tuin in één klap weg”, zucht Martine Vinck, die al 37 jaar in haar woning in de Koning Boudewijnlaan woont. “Maar ook in de woning zelf zorgt dit voor problemen. Omdat ik minder zonlicht binnen krijg, is het een hele dag donker. Daarom heb ik beslist om de hele woonkamer te vernieuwen. Het donkere, houten plafond wordt vervangen door een vals plafond dat volledig wit zal zijn. De muren krijgen ook een lichter kleurtje, zodat het hier toch wat minder donker is. Het zijn werken die ik eigenlijk niet gepland had, maar die absoluut nodig zijn door de plaatsing van de geluidsschermen. Ook mijn buurman ondervindt bijzonder veel hinder. Hij blaast dit jaar 84 kaarsjes uit en zit een hele dag binnen. Vroeger genoot hij van het uitzicht op de vogels, de treinen en de opstijgende vliegtuigen. De wanden hebben echter zijn enige bezigheid afgenomen.”

Alternatieven voorgesteld

In oktober al wisten de bewoners wat hen te wachten stond toen de zeven meter hoge palen van de geluidswanden vlak achter hun tuinen geplaatst werden. In de hoop Wegen en Verkeer toch nog op andere gedachten te brengen, stuurde één van de omwonenden een brief naar AWV. Daarin vroegen de bewoners om de geluidsschermen minder hoog te maken of - indien die eerste optie niet mogelijk was - voor glazen wanden te kiezen. “Op die manier zijn we het zonlicht niet kwijt en hebben we niet het gevoel dat we opgesloten zitten in onze eigen tuin.”

Groen aanplanten

 

Toen al liet AWV echter weten dat beide suggesties niet weerhouden zouden worden. De geluidswanden moesten vier tot zeven meter hoog zijn om het geluid met 15 decibel te reduceren, een verplichting bij het verkrijgen van de bouwvergunning. Glazen wanden werden even overwogen, maar uiteindelijk bleek dat ze het geluid niet voldoende tegen zouden houden en dat het glas snel vuil zou worden. En dus plaatste AWV recent panelen in hout. “Maar dit is voor niemand prettig”, zegt Victor Angillis, die eveneens zijn uitzicht kwijt is. “Maar er zit niets anders op dan ons erbij neer te leggen. Het is duidelijk dat we dit niet tegen konden houden. AWV heeft beloofd om groen aan te planten tussen onze tuinen en de geluidsschermen, dus we hopen dat men die belofte snel nakomt.”


25 februari 2017

De gemeenteraad van Machelen heeft haar goedkeuring gegeven aan de overeenkomst met DBFM Scholen van Morgen voor de bouw van het nieuwe Giso. In mei worden de eigenlijke bouwwerken gestart. Begin 2019 zullen de 160 leerlingen en 35 leerkrachten verhuizen van het huidige gebouw in Machelen naar de nieuwbouw in de Neerhofstraat in Diegem.

Al jaren zijn er plannen om het huidige gebouw van het GISO, dat inmiddels al een tijdje afgeleefd is, in te ruilen voor een nieuwbouw in de Neerhofstraat. Nu heeft de gemeenteraad een belangrijke stap gezet, want het licht van de overeenkomst met Scholen van Morgen werd op groen gezet. Daardoor kan de bouw van de gemeentelijke secundaire school in mei starten.

Inmiddels werd de oude drukkerij Serilitho in de Neerhofstraat volledig gesloopt. De voorbereidende werken voor de bouw van het nieuwe schoolgebouw vatten in maart aan, waarna de eerste echte spade in mei in de grond gestoken kan worden. Een verhuis van de 160 leerlingen en 35 leerkrachten van het Giso is voorzien voor begin 2019. De gemeente zal intussen de Neerhofstraat heraanleggen, zodat voetgangers en fietsers vlotter de verbinding kunnen maken tussen de Watermolenstraat en Zaventemsesteenweg. Het huidige schoolgebouw in de Cornelis Peetersstraat wordt vervangen door appartementen. (RDK)


25 februari 2017

Jean-Pierre Heymans (71) en Albertine Vangindertaelen (72) werden onlangs op het gemeentehuis van Machelen uitgenodigd voor hun gouden bruiloft. Het koppel uit Diegem stapte op 25 februari 1967 in het huwelijksbootje in diezelfde gemeente.Na hun trouw kregen ze drie kinderen. Jean-Pierre was jarenlang elektricien, terwijl zijn vrouw bij Sofitel in Diegem aan de slag was. Tegenwoordig speelt Jean-Pierre nog biljart bij de Koninklijke Belgische Biljartbond. Albertine houdt zich bezig met het huishouden en kijkt graag naar TV-series.

(RDK)


25 februari 2017

 Een omgewaaide boom heeft donderdagavond net geen vreselijk drama veroorzaakt bij KCS Machelen. De boom miste een volle voetbalkantine op een haar na. Opvallend: de gemeente had de club eerder op de avond gevraagd niet te trainen, maar toch stond de eerste ploeg op het veld. Gezien de schade aan het kunstgrasveld groot is, kan er dit weekend niet gevoetbald worden.

De spelers van de eerste ploeg van KCS Machelen die donderdagavond omstreeks 23 uur in de kantine nog wat aan het napraten waren over de training, schrokken zich een hoedje toen ze plots een luide krak en een hevige knal hoorden. Buiten zagen ze hoe de hevige rukwinden een dikke boom neergehaald hadden. De boom trok in zijn val ook een verlichtingspaal en een deel van de omheining rond het kunstgrasveld langs de Heirbaan mee.

Groot drama vermeden

“We hebben enorm veel geluk gehad, want de boom en de verlichtingspaal misten onze tijdelijke kantine (door de verbouwing van sportcomplex Bosveld beschikt de club momenteel over een container, red.) op een haar na”, beseft Daniël Binst, voorzitter van KCS Machelen. “Als één van beide zwaargewichten op de kantine terechtgekomen was, dan zouden we een groot drama meegemaakt hebben.”

Niet eerste keer

Dat er donderdagavond voetballers in de kantine aanwezig waren, kan sportschepen Dirk De Wulf (sp.a) niet begrijpen. “We hadden in de loop van de dag aan de voetbalclubs gevraagd om alle trainingen af te gelasten”, klinkt het. “We hadden daar een grondige reden voor. Enkele jaren geleden waaide rond het kunstgrasveld van Diegem Sport ook al eens een boom om.” Bij dat voorval kwam Robbie De Moor, de toenmalige doelman van KSKL Ternat, met de schrik vrij. De boom haalde toen de omheining neer en deed het doelhout achter hem zelfs in vier stukken breken. “Omdat we zo’n scenario wilden vermijden, vroegen we de clubs om hun trainingen voor één keer af te gelasten. Als we dan horen dat dat niet gebeurt en dat er opnieuw een boom omvalt, dan kunnen we daar uiteraard niet mee lachen. Wat als de boom twee uur eerder omgevallen was en pal op één van de spelers beland was? Ik denk dat we binnen de gemeente eens moeten bekijken hoe we dit in de toekomst kunnen vermijden.”

“Leek niet gevaarlijk”

Volgens Daniël Binst werden alle jeugdtrainingen in Machelen wel degelijk afgelast. “Maar de eerste ploeg trainde wel omdat het ons niet echt gevaarlijk leek. De omgewaaide boom stond op ruime afstand van het veld. Dat dit kon gebeuren, hadden we echt niet verwacht.” De boom mocht dan wel niet op de kantine gevallen zijn, toch richtte hij heel wat schade aan. “Een groot deel van de omheining heeft het begeven onder het gewicht en ook een verlichtingspaal kwam naar beneden”, aldus nog schepen De Wulf. “Bovendien werd mogelijk ook een elektriciteitskabel geraakt, waardoor er momenteel geen elektriciteit noch water in de kleedkamers en de kantine is. Daardoor zal er dit weekend al zeker niet gevoetbald kunnen worden. Begin volgende week zal moeten blijken hoe groot de schade aan het kunstgrasveld is en zal duidelijk worden hoe lang het terrein afgesloten blijft.”

Door de schade moeten de spelers van de eerste ploeg, de veteranen, de caféploeg en de damesploeg hun voetbalschoenen voorlopig aan de kant laten staan. Jeugdvoetbal was er door de krokusvakantie sowieso al niet dit weekend.


24 februari 2017

Eduard Vandam (84) en Olga De Backer (81) uit Diegem hebben onlangs hun diamanten bruiloft op het gemeentehuis van Machelen gevierd. Ze stapten op 19 januari 1957 in het huwelijksbootje in Diegem en kregen nadien één dochter. Ondertussen zijn ze ook al de fiere grootouders van hun kleinzoon Jochem. Eduard was lange tijd onderhoudswerkman bij Toyota, terwijl Olga huisvrouw was. Tegenwoordig gaat het diamanten koppel nog regelmatig naar activiteiten van de socialistische gepensioneerdenbond in de Machelse deelgemeente. Eduard zorgt ook voor zijn vrouw omdat ze sinds kort moeilijk kan stappen.

(RDK)


23 februari 2017

Het centrum van Machelen ondergaat nog dit jaar een ware metamorfose. Zo komen er in de zone tussen de Woluwestraat, de George Ferréstraat en Cornelis Peetersstraat onder meer ruim 120 woningen, een nieuw kinderdagverblijf, ontmoetingsplekken en ondergrondse parkeerplaatsen. De vier grote sites worden met elkaar verbonden via trage wegen.

De gemeente Machelen lanceerde in 2011 het masterplan TransforMaDie 2020, met onder meer de vernieuwing van de vrijetijdssite Bosveld, de heraanleg van het De Spoelberchplein, en de metamorfose van het centrum. “Met al die grote en kleine projecten willen we de gemeente transformeren tot een plek die de inwoners dichter bij elkaar brengt en waar het nog beter is om te werken, te wonen en te ontspannen”, zegt burgemeester Jean-Pierre De Groef (sp.a).

Cohousing

Concreet komen er in de zone rond de Woluwestraat, de George Ferréstraat en Cornelis Peetersstraat 96 appartementen en 26 woningen. “Daarnaast bekijken we of we een cohousingproject in een deel van het gebied mogelijk kunnen maken”, zegt Caroline Franz van Matexi, de buurtontwikkelaar die het project mee zal realiseren. “We denken bijvoorbeeld aan tuinen en ruimtes die de bewoners met elkaar kunnen delen.”

Behalve woongelegenheden komen er ook drie commerciële ruimtes, een nieuw kinderdagverblijf, ontmoetingsplekken en ondergrondse parkeerplaatsen. “Op de site in het centrum bevinden zich nu nog de Strijkwinkel, het huidig kinderdagverblijf, het GISO en het OCMW”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Dirk De Wulf (sp.a). “Die instanties krijgen tijdig een ander onderkomen in de gemeente. Sporthal Robusta, die ook op de site ligt, zal volledig geïntegreerd worden in de buurt en wordt toegankelijker.”

Zomer 2018

De eerste werken starten na het zomers bouwverlof. Dan begint men met de bouw van het kinderdagverblijf en de eerste woningen en appartementen. De nieuwe crèche zal als eerste de deuren openen, verwacht wordt dat dat na de zomer van 2018 het geval zal zijn. Kort nadien trekken de eerste bewoners in hun nieuwe woning. Maar voordien al komen er fiets- en wandelpaden doorheen het projectgebied, waardoor het centrum nog voor het eerste gebouw klaar is vlotter bereikbaar zal zijn. (RDK)


 

 

 

Ons bestuurslid Jan Wybouw heeft door de jaren heen een mooie fotodatabase opgebouwd over het "Machelen van vandaag".

We willen jullie hiervan ook laten genieten......

 

Bedankt Jan


“ Mie Loikke “ - Machelse geschiedenis tegen de vlakte

Deze week is het huis van “ Mie Loikke “ tegen de vlakte gegaan, opnieuw een stukske Machelse geschiedenis dat verdwijnt.

 

wie heeft er nog herinneringen aan Mie Loikke, anecdotes ?

 

-          Hier gingen we onze prentjes Panini kopen, van de koers 1970, 71’, WK Voetbal 1974 in München als ik mij goed herinner, etc…

-          van meester Ruttens in de jongensschool moesten we in de zomer als het warm was, er regelmatig een coca cola voor hem gaan kopen

 

-          zij had heel lekkere vanille ijs, zelf gemaakte, ik heb nadien nooit meer zo een lekkere vanillecreem gegeten J

 

 

Met dank aan Jan Wybouw en David Stoops