De Sint-Getrudis Parochie Machelen (herziene druk)

€ 10,00

Felix  “ Fee “ Cornand ( ° 1934 ) kent als geen ander de parochiale geschiedenis van Machelen. Het is dank zij Fee dat de kerkelijke archieven van Machelen werden geordend en geklasseerd, waarbij Fee vele stukken grondig heeft bestudeerd.

Dat hij de geschiedenis van de parochie Machelen op schrift heeft gesteld, hoeft dan ook geen verwondering.

Dit boek heeft de bedoeling te ordenen – zoveel als mogelijk - wat over het ontstaan van de Machelse parochie en de bouwgeschiedenis van de Sint-Gertrudiskerk geweten is, en al deze gegevens in een vlot leesbare tekst samen te brengen.

Daar waar dat nuttig of interessant was, zijn de gebeurtenissen in hun historisch kader geplaatst, want nogal wat geschiedkundige evenementen hebben ook hun invloed in Machelen laten gelden. 

De teksten van Fee worden geïllustreerd met talrijke afbeeldingen en foto’s, dikwijls van de auteur zelf die een passie voor de fotografie heeft ontwikkeld.

112 blz. recto verso

Druk : zwart

Cover en backcover in kleur