ZUSTERS DIE NOG LES HEBBEN GEGEVEN


Zr. Agnes,

directrice van de school , opvolgster van  zr. Hildegard.  overleden te Machelen op de leeftijd van 82 jaar begraven te Machelen

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Zr. Emilia,

leerkracht Lager Onderwijs, in verscheidene bijhuizen lesgegeven op pensioenleeftijd naar Veltem gekomen. Op zeer hoge leeftijd overbracht naar het Rust en Verzorgingstehuis “ Keyhof “ van de zrs. annonciaden, Huldenberg en aldaar overleden op de leeftijd van 102 jaar. Begraven te Veltem.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Zr. Fernanda,

kleuterleidster,lang in Oppuurs les gegeven, daarna in Machelen, op pensioenleeftijd terug naar Veltem gekomen. Heeft nog veel dienst bewezen en is op 79 jarige leeftijd in de kliniek te Leuven overleden . Begraven te Veltem.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Zr Helena,

onderwijzeres ,  leerkracht van het 5de leerjaar, heeft zr. Agnes opgevolgd als directrice van de school te Machelen. Bij het sluiten van ons bijhuis Machelen naar Veltem gekomen. Veel dienstbaar werk voor de congregatie verricht., ziek geworden en overleden op de leeftijd van 73 jaar.In Veltem begraven. 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Zr. Paula,

kleuterleidster  in Machelen, Edegem en Genk. Op pensioenleeftijd terug naar Veltem gekomen. nog veel jaren dienst bewezen en op

de leeftijd van 94 jaar overleden te Veltem, in Veltem begraven.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Zr. Rafaëlla,

zus van zr. Agnes, onderwijzeres heeft op verscheidene plaatsen onderwezen, op pensioenleeftijd bij haar zus in Machelen gewoond

veel dienst bewezen in Machelen , na de dood van haar zus terug naar Veltem gekomen. Overleden te Veltem op de leeftijd van 95 jaar.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Zr. Kandida

verpleegster, heeft jaren samen gewerkt met het “ Wit – Gele Kruis “ in Machelen, daarna heeft zij jaren in de kliniek van het “ H. Hart “ Naamsestraat, Leuven gewerkt. zij woont en is op rust in het klooster te  Veltem. In mei bereikt ze de leeftijd van 90 jaar.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Zr. Reinhilde

Onderwijzeres, heeft vele jaren les gegeven aan de leerlingen van het 7de leerjaar in Machelen . Is van Machelen terug naar Veltem gekomen,  directrice geweest in de school van Veltem  en daarna 24 jaar gefungeerd als algemene overste van de zusters annonciaden van Veltem. Op haar hoge leeftijd van bijna 89 jaar doet nog veel nuttig schrijfwerk.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Zr. Armanda

heeft jaren de peuters opgevangen en er vlijtig mee gewerkt. In het klooster was zij keukenchef, zo was druk bezet. Bij het sluiten van het klooster van Machelen is zij samen met zr. Helena naar Veltem gekomen, waar zij momenteel nog werkt in de keuken en vele kleine werkje opknapt. Wordt in october 84 jaar.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Zr. Hildegard, (geen foto van) , Onderwijzeres en Directrice van de school te Machelen, opgevolgd door zr. Helena, Gepensioneerd is zij naar Edegem gegaan, heeft daar veel dienst bewezen bij de zusters en in ons rustoord “ Immaculata “ Is er overleden op  88 jaar leeftijd en in Edegem begraven.

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Zr. Elisabeth, (geen foto van) als kleuterleidster, jaren in de klas gestaan. Pas op pensioen ziek geworden en op 69 jarige leeftijd te Vilvoorde in de kliniek gestorven en in Machelen begraven.

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Zr. Kolomba, (geen foto van) eveneens kleuterleidster, jaren les geven. Veel dienst bewezen in het klooster en de school. OP de leeftijd van 87 jaar overleden te Machelen

en aldaar begraven. ( geen foto )

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Zr. Hyacintha, onderwijzeres, leerkracht van het van in 6de leerjaar heeft jaren in Machelen verbleven is als gepensioneerde naar Veltem terug gekomen, kon zeer mooi zingen. Is op leeftijd van 69 jaar overleden en in Veltem  begraven 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.