DANSCLUB MARAS


Marcel en Astrid Demeyer, het danskoppel dat nog café Arend heeft uitgebaat, einde jaren '70 en begin '80. Maras was de afkorting van hun twee voornamen. Ze hebben ook nog voordien de drukkerij uitgebaat iets meer naar links van de toenmalige bank BBL.

Info: Jozef Robert