Machala en 100 jaar Fanfare 10 januari 2009

De Koninklijke Fanfare Gevaertskring Machelen viert in 2009 haar 100 jarig bestaan. Deze Machelse muziekvereniging startte haar festiviteiten voor het eeuwfeest met een groot muziekconcert op zaterdag 10.01.2009 in zaal NOVA.
Aan onze heemkring werd gevraagd om mee te werken aan dit concert, door in beelden een overzicht te geven van " 100 jaar Machelen ". Ons bestuurslid Fee Cornand kweet zich op een sublieme wijze van deze opdracht. Fee bracht ongeveer 90 markante foto’s uit de Machelse geschiedenis samen. Deze werden, voorzien van een korte toelichting, getoond tussen de muziekstukken.
Tijdens de pauze werd het boek " 100 jaar Fanfare ", geschreven door Jean Dewaerheid (lid van onze heemkring), voorgesteld.
Het werd een prachtige avond in de concertzaal van de NOVA; de muzikanten van zowel Fanfare als de Machelse Harmonie brachten het beste van zichzelf, met als apotheose een samenspel van beide verenigingen ( ongeveer 80 muzikanten op het podium ! ) met enkele Weense klassiekers als de Tritsch-Tratsch Polka en de Radetszky Mars.
Ons bestuurslid Fee praatte alles aan elkaar alsof hij nooit anders gedaan had. Het bestuur van Machala dankt Fee Cornand voor zijn inzet en bijdrage aan dit evenement.


Boekvoorsteling 14 maart 2009

Voorstelling nieuw boek " De kleine Groote oorlog van Hendrik Panneels "

Zaterdag 14 maart 2009 stelde onze heemkring een nieuw boek voor geschreven door Stanny Panneels in samenwerking met Ludo Jappens.
Op de zolder van zijn ouderlijke woonst in de Dorpstraat te Machelen vond Stanny een reeks brieven en documenten afkomstig van zijn grootvader Hendrik Panneels. De meeste correspondentie dateerde van de periode rond WO I ( 1914 – 1918 ).
Wat begon als een samenvatting van deze brieven op enkele pagina’s, resulteerde uiteindelijk in een boeiend boek van 60 blz., getiteld " De kleine Groote oorlog van Hendrik Panneels ". Hierin wordt het dagelijks leven van Hendrik Panneels als soldaat en krijgsgevangene beschreven. Ook het dagelijks leven in Machelen tijdens deze periode komt ruimschoots aan bod.
De auteurs stelden hun werk voor in de Machelse bibliotheek, met tekst en uitleg verwerkt in een mooi verzorgde beeldreportage. Het talrijk opgekomen publiek genoot duidelijk van dit stukje Machelse geschiedenis. Na de voorstelling kon het boek aangekocht worden, er was ook mogelijkheid om het boek te laten signeren door Stanny en Ludo.
De mensen van de bibliotheek zorgden zoals gewoonlijk voor een lekkere kop koffie of een frisdrank, alles verliep in een gemoedelijke sfeer.
Het bestuur van Machala dankt in eerste instantie Stanny en Ludo voor het schrijven van het boek, evenals Mady en C° van de Machelse bibliotheek voor hun vriendelijk onthaal en medewerking, de voorzitter van de Schaakclub om hun zaaltje te mogen gebruiken voor de voorstelling, evenals de gemeente Machelen voor het ter beschikking stellen van de gemeentelijke infrastructuur. Het boek kost 10 € en kan besteld worden via de website van Machala, dan wel via de bestuursleden van onze heemkring.


Machaladag 2019 20 juni 2009

4de Machala dag : " Machelen, zoals het vroeger was "

Onze heemkring organiseerde op zaterdag 20 juni 2009 haar 4de Machala dag , traditioneel op de zaterdag van Machelen kermis. Het thema dit jaar was het Machelen van de jaren 60’, toen mooi in beeld gebracht door wijlen René Davidts. René was een verwoed amateurfotograaf, tevens sterk actief in het Machelse verenigingsleven.Via zijn dochter Annie en schoonzoon Rom werd Machala in het bezit gesteld van een reeks foto’s van gebouwen en Machelse plekjes, waarbij we anno 2009 op dezelfde locatie een nieuwe foto maakten. Van vroeger en nu, altijd boeiend om naast elkaar te leggen en de veranderingen in kaart te brengen.
In de bovenzaal van de NOVA organiseerden we een tentoonstelling met het voorhanden zijnde fotomateriaal, dat ook gebundeld werd in een nieuwe Machala uitgave die de bezoekers konden kopen.
MILAC (de vereniging die destijds de Machelaars die hun legerdienst dienden te doen ondersteunde) had ook een standje dat op veel bijval kon rekenen.
En natuurlijk, niet te vergeten, de heerlijke streekbieren die werden geserveerd. Intussen ook een handelsmerk van Machala. Ook dit jaar slaagden we er in om 9 nieuwe streekbieren op de kaart te zetten. Het bier vloeide rijkelijk, er werd gelachen en verbroederd, het Machels dialect weerklonk in de talrijke gesprekken.
En, ook fijn om te zien, veel jongere mensen die hun weg vinden naar de activiteiten van Machala.
We ontvingen heel veel volk, er is hard gewerkt door de Machala ploeg, maar het resultaat stemde ons bijzonder tevreden en laat ons al uitkijken naar de 5de Machaladag in 2010. Ook dan, traditioneel, op de " zaterdag van Machelen kermis ".


Boekvoorstelling september 2009

Voorstelling nieuwe Machala uitgave t.g.v. de receptie georganiseerd door de Machelse parochieploeg

Onze heemkring maakte van het zomerverlof gebruik om een nieuwe publicatie klaar te stomen rond de restauratie van de Sint-Gertrudiskerk.
Auteurs van dienst waren Fee Cornand en Luc De Wilder.
Het boek werd samen met 2 nieuwe postkaarten voorgesteld ter gelegenheid van een receptie die begin september 2009 werd ingericht in de bovenzaal van de NOVA.


Frans Peerlings 2 oktober 2009

Machala was aanwezig op de vernissage van de overzichtstentoonstelling werken Frans Peerlings

Frans Peerlings, geboren in 1939, stelde zijn unieke schilderwerken tentoon in het gemeentehuis van Machelen. Frans is de zoon van de vroegere " sossissenbeenhouwer " Peerlings die winkel hield in de Vilvoordelaan, schuin tegenover het kasteel Pellenberg. De moeder van Frans, inmiddels 90 jaar, woont nog steeds in het ouderlijk huis.
Machala was aanwezig op de vernissage dd. vrijdag 2 oktober 2009, dit met een ruime delegatie bestuursleden.

Met dank aan burgemeester Jean Pierre De Groef voor het ter beschikking stellen van de tekst van zijn toespraak, die U hier integraal kan lezen.

 

Geachte genodigden,

Graag heet ik u welkom op de opening van de tentoonstelling van de werken van Frans Peerlings in ons gemeentehuis.
Alhoewel Frans Peerlings geboren is in Bonheiden kunnen we hem toch omschrijven als een rasechte Machelaar. Zijn ouders kwamen als pas gehuwde en prille twintigers naar het toen voor hen onbekende Machelen om er een beenhouwerij te beginnen in de Vilvoordelaan. Het was anno ’38, Frans was toen 1 jaar. Ze woonden recht over het kasteel Pellenberg dat toen nog geen bibliotheek was maar nog bewoond werd door de eigenaar.
Iedere Machelaar wist vrij snel hoe lekker het gehakt en de saucissen van Charel de beenhouwer en trouwens ook zijn andere vleeswaren waren.
Frans maakte als kleine snaak de tweede wereldoorlog mee in Machelen en was getuige van de bombardementen langs de spoorweg. Toen hij wat groter was ging hij samen met de kinderen uit de buurt naar de overgebleven bomputten aan de Vondelbeek om met pier en draad stekelbaarsjes te vangen.
Na de kleuterschool, bij zuster Colomba en zuster Elisabeth, was het normaal dat hij naar de gemeenteschool van Machelen ging. Zijn tekentalent werd er al vlug opgemerkt en erg gewaardeerd. Hij kreeg van Meester Krockaert zaliger altijd en als enige een groot tekenblad dat na de tekenles in volle glorie aan de grote zijmuur in de klas werd opgehangen.
Op zijn elfde moest hij van zijn ouders naar ‘den Institu’, het College van Vilvoorde . Hij trok dan dagelijks met enkele jonge Machelaars te voet en met een veel te zware boekentas naar Vilvoorde. Daar leerde hij genieten van de Vlaamse Filmkes van de uitgeverij van Averbode. Hij heeft ze allemaal gelezen en in zijn jonge overmoed heeft hij zelf ook een paar verhalen geschreven.
De laatste jaren van de middelbare school bracht hij in het College te Mechelen door. Zijn dichter- en schrijverstalent was er een ontdekking. Frans won in zijn laatste jaar zelfs de gegeerde prozaprijs van het toen gekende tijdschrift ‘ Nieuwe stemmen’.
Alhoewel hij sinds zijn vierde al met tekenen en kleuren bezig was, kwam de echte schildersdrang maar laat tot uiting. Het is dankzij Geo Sempels, die in Frans een groot talent zag, dat hij begeesterd is gaan schilderen. Het is trouwens ook dezelfde Sempels die kunstenaar en Machelaar, Remy Van Praet, gestimuleerd en misschien wel geleid heeft. Remy en Frans zijn later ook goede vrienden geworden.
Meester Putteman schreef in 1999 en ik citeer: ‘Frans zijn oeuvre getuigt van een grote originaliteit en symboliek en het laat me geenszins onberoerd. Het intrigeert en fascineert me. Voor mij is Frans Peerlings de dichter van het penseel, een zoeker naar schoonheid die opborrelt uit het onbewuste. Frans is een aparte figuur in onze Vlaamse schilderkunst.’
Mij rest enkel nog Frans te feliciteren met zijn oeuvre en mijn blijheid en trots uit te spreken over het feit dat de Hommage 70 hier in ons gemeentehuis tentoongesteld wordt.
Ik ga nu graag het woord laten aan Meester Putteman die u meer kan vertellen over het oeuvre van Frans Peerlings.
Ik dank u,


Kerstmarkt 19 december 2009

Zaterdag 19 december 2009 organiseerden de Machelse Zelfstandigen voor de tweede keer een kersthappening op het Machelse Dorpsplein.
Alle ingrediënten voor een « kerstmarkt « waren aanwezig : sfeervolle chalets, sneeuw op het dorpsplein, koud en droog weer ( -5° tot -10° ).
Net zoals vorig jaar was onze heemkring aanwezig met een chalet waar de bezoekers konden genieten van een glaasje champagne, een druppel jenever of een kom heerlijk dampende kreeftensoep.
Vooral de verwarmende kreeftensoep vloog de chalet uit, de bittere koude op het Dorpsplein zal daar wel voor iets tussen zitten.
Het werd andermaal een aangename en gezellige bedoening.
Het bestuur van Machala dankt de bezoekers van hun stand. Ook een dankwoord aan de organisatoren ( Machelse Zelfstandigen ) en de bouwmeesters van de chalets ( Machels gemeentepersoneel ) is op zijn plaats.