WOINKE TURCK


Wwe. van Emiel Deroover, geboren te Machelen op 3 juni 1890 en wonende in de Nieuwstraat Nr 43

Op Pinksteren-zondag 3 juni 1990 werd haar 100ste verjaardag uitbundig gevierd door de hele Machelse gemeenschap.

Bijzonder de buren van de "Gouden Driehoek"; Nieuwstraat, Goudstraat en C. Francoisstraat leverden een opmerkelijke inspanning rond dit gebeuren.

Woinke overleed op 6 december 2002 - uitvaart 14 decemberv2002