Receptie raden


Onze heemkring was goed vertegenwoordigd op de receptie van de Machelse adviesraden, die doorging op het gemeentehuis op 17 januari 2008.
V.l.n.r. : Philippe Meeus, Luc De Wilder, Emiel Rampelberg en Jan Vanden Eynde


Machaladag


Zaterdag 21 juni 2008 : 3de Machala dag met als thema " Machelen in de jaren ’70 "

Het Machelen van de jaren ’70 kwam weer tot leven tijdens onze 3de Machala dag in zaal NOVA.
Dank zij een reeks dia’s die we ontvingen van de Machelaars Fons Behets en wijlen Roland Panneels, konden we een tentoonstelling organiseren die veel bijval kende.
Zaal NOVA was snel te klein om het talrijk opgekomen publiek op te vangen.
De bezoekers konden genieten van de mooie fototentoonstelling, nadien werd er druk bijgepraat tussen pot en pint. Onze heemkring zorgde voor bijzondere streekbieren, die dit jaar werden gehaald bij de brouwerij De Graal in Brakel en Brouwerij Den Anker in Mechelen. En niet te vergeten, de zoete kriek Lindemans, allemaal geschonken in bijpassende glazen.
Speciale gast dit jaar was Jan Vekemans, Machelaar wonende in de Vilvoordelaan, die zijn prachtige miniatuurkarren tentoon stelde.
Onze voorzitter Luc De Wilder zorgde voor een nieuwe publicatie, waar de mooiste foto’s van Fons Behets en Roland Panneels werden verzameld in een 40 blz. tellend boek.
Deze 3de Machala was wederom een schot in de roos. Onze bijzondere dank gaat in eerste instantie uit naar de talrijke bezoekers, die ons het goede gevoel geven dat al de gedane inspanningen van het Machala bestuur gewaardeerd worden.


Bezoek Intercommunale van de Woluwe


Zaterdag 30 augustus 2008 bezochten de bestuursleden van Machala de wachtbekkens die beheerd worden door de Intercommunale van de Woluwe.
Eerst werd een bezoek gebracht aan het ondergrondse wachtbekken Charles Courdent, dat gelegen is op de hoek van de Tenaertslaan te Diegem. Nadien was er afspraak aan de bovengrondse wachtbekkens ter hoogte van de Luchthavenlaan in Machelen. Het werd een interessante voormiddag, voornamelijk dank zij de deskundige uitleg van Eddy Van Beversluys en Bavo Eynatten.


Boekuitgave


Ludo Jappens, lid van onze heemkring, heeft een nieuw boek geschreven, getiteld " Spraakmakende stomme films uit Machelen”, Kroniek van de Belga Films ( 1922 – 1926 ).
Begin jaren 1920’ werden de Belga Films Studio’s gebouwd naast het kasteel van Belval, dat gelegen was in de Machelse Ganzeweide ( thans te situeren langs de Woluwelaan ter hoogte van het Viaduct ).
Het epicentrum van de Belgische filmindustrie lag toen in Machelen. Hiervan blijft niets over.
De filmstudio’s brandden af, het kasteel van Belval werd afgebroken eind jaren ’60 voor de aanleg van een afrit van de RING 0, afrit die er nooit is gekomen.
Ludo heeft vele uren besteed aan het onderzoek van deze boeiende episode uit de Belgische filmgeschiedenis.
Met een fotoreportage onderhield de schrijver op zaterdagmorgen 13 september 2008 het ruim opgekomen publiek in de oude cinemazaal van de NOVA te Machelen. Een betere locatie voor de voorstelling van zijn boek kon haast niet gevonden worden. De zaal ademt nog de sfeer uit van het vroegere Machelse filmgebeuren.
Het bestuur van Machala dankt Ludo voor deze bijdrage tot de Machelse heemkunde.

Belga Films

€ 7,00

Belga Films

€ 7,00

De Belga film studio's

Uitgave 2013

2de druk van "Spraakmakende stomme films uit Machelen (1922 - 1926) door Ludo Jappens"

 

Dit is een identieke uitgave dan het boek ""Spraakmakende stomme films uit Machelen (1922 - 1926) door Ludo Jappens" enkel met aangepast kaft en een betere druk.

5 jaar Machala


Machala bestaat 5 jaar ! En dat hebben we gevierd !
Onze heemkring bestaat 5 jaar. Gesticht in september 2003, hebben we dit in aanwezigheid van vele van onze leden gevierd op zaterdag 27 september 2008 in een mooi versierde zaal NOVA.
De feestavond begon met toespraken van voorzitter Luc De Wilder, cultuurraad voorzitster Dominique Vanrompaey en burgemeester Jean-Pierre De Groef. Nadien volgde een uitgebreide receptie, waarna de groep DE BOEKTONS de hele avond zorgde voor live muziek.
En nu met zijn allen op naar de volgende 5 jaar….


Raclette in 't Hof van Woinke


Zaterdag 29 november 2008 organiseerden we voor onze leden een " Raclette " in het Hof van Woinke.
Bij deze gelegenheid werden ook de nieuwe wenskaarten aangeboden.
In het aangename decor van de schuur van Woinke, verwarmd door de houtstoof, konden onze leden genieten van een heerlijke raclette à volonté en een glaasje wijn. Er werd wederom goed geleefd bij Machala. Onze bijzondere dank gaat uit naar de vele Machala leden die afzakten naar het Hof van Woinke.
We voorzien volgend jaar voor de leden een vervolg aan deze raclette.


Kerstmarkt 


De Machelse Zelfstandigen hebben het initiatief genomen om voor de eerste keer een echte kerstmarkt in Machelen te organiseren. Eerdere pogingen hiertoe kenden geen succes, zodanig dat het bestuur van Machala de afgelopen 2 jaar zelf een kerstmarkt heeft georganiseerd.
Onze vereniging heeft evenwel niet getwijfeld om mee te doen met dit nieuwe initiatief, omdat vooraf werd medegedeeld dat de organisatie zou zorgen voor echte chalets, die het warm kerstmarkt-gevoel meebrengen, en voldoende logistieke ondersteuning.
Zaterdag 20 december 2008 was het dan zover, Machala was aanwezig met een stand waar enorm veel volk is op afgekomen. Er was ambiance op het Dorpsplein, we zagen vele families die aan onze stand genoten van een glaasje " bubbels ", inmiddels een klassieker in ons Machala-aanbod. Ook de jenever en Limoncello vloeide rijkelijk.
Deze eerste echte kerstmarkt op het Dorpsplein was uitermate geslaagd, iedereen was tevreden ondanks het iewat mindere weer.
Het bestuur van onze vereniging dankt de Machelse Zelfstandigen voor de uitstekende organisatie, en de vele bezoekers aan onze stand.