Restauratie kunstwerken


Voordracht restauratie kunstwerken op 27 maart 2014
Vrijdagavond 27 maart 2014 ontvingen we in het MARGA kasteeltje te Diegem Mw. Brigitte Meeuwis, gediplomeerd restaurateur van kunstwerken. Zij kwam een uiteenzetting geven over de restauratie van oude schilderijen. Het werd een leerrijke avond voor al wie interesse heeft in kunst en schilderijen. In ons Machala tijdschrift nr. 21 van juni 2014 werd een artikel gewijd aan deze activiteit, geschreven door Luc De Wilder.


Retrospectieve Emile Salu


Tijdens het weekend van zaterdag 7 en zondag 8 juni 2014 werd in zaal ’t ZAND te Diegem een overzichtstentoonstelling georganiseerd van de schilderijen van Emiel SALU ( 1896-1978). De organisatie was in handen van Simon Everaerts, die er in geslaagd is om een heel aantal werken van deze Diegemse schilder te localiseren. Emiel Salu was voornamelijk beslagen in het schilderen van stillevens ( bloemen ) en Diegemse plekjes van weleer. De respectievelijke eigenaars van de schilderijen toonden zich bereid om hun dierbare kunstwerken voor deze gelegenheid een plaatsje te geven in zaal ’t ZAND. Simon werd in de organisatie bijgestaan door Arthur Peeters, kunstenaar en Diegemenaar in hart en ziel, tevens een goede vriend van wijlen Emiel Salu. De inleiding van de tentoonstelling werd gegeven door kunstcriticus Gilbert Putteman, die als geen ander een retrospectieve weet te omkaderen en toelichten. Gilbert gaat in onze contreien door als de kunstkenner bij uitstek, hij had lovende woorden voor het Diegemse werk van Emiel Salu en Arthur Peeters. Ook onze heemkring was vertegenwoordigd, o.a. door de aanwezigheid bij de opening van de bestuursleden Luc De Wilder en Philippe Meeus. Onze vereniging kijkt graag over de Machelse grenzen, zeker naar de vrienden van onze deelgemeente Diegem. Een proficiat aan Simon Everaerts is hier op zijn plaats, het was een mooie overzichtstentoonstelling.


Machaladag


Zaterdag 21 juni 2014 was het opnieuw Machaladag in zaal NOVA. Alweer de 9e editie van een evenement dat intussen een begrip is in het Machelse culturele leven.
Het thema van de Machaladag 2014 lag eigenlijk voor de hand, namelijk Machelen tijdens WO I (1914-1918), met een tentoonstelling die in elkaar werd gestoken door ons bestuurslid Fee Cornand. Het gros van het materiaal voor de tentoonstelling werd geleverd door Ludo Jappens en Dirk Deroover, die intussen werken aan een boek over Machelen en Diegem tijdens WO I. De voorstelling van het boek met voordrachten zowel in Machelen als in Diegem is voorzien voor eind oktober – begin november e.k.
Dit jaar hebben we drie nieuwe bieren laten brouwen en dit bij de artisanale brouwerij Den Triest in Kapelle-op-den-Bos. Elk bier kreeg een benaming met Machelse inslag, als zijnde TRIPEL WOINKE, BEAULIEU(donker ) en TRAWOEILEKE ( lichter bier ). De bieren konden in primeur en exclusief geproefd worden op de Machaladag. Onnodig te vertellen dat het bier weer rijkelijk vloeide.
Het was wederom een schitterende editie van de Machaladag. We ontvingen veel volk, er was een goeie ambiance, alles is vlot verlopen.
Het bestuur van Machala dankt al haar leden en sympathisanten die ons een bezoek brachten, we hopen dat u er van genoten hebt, en hopen evenzeer u terug te zien op een volgende Machala-activiteit. Volgend jaar vieren we onze 10e Machaladag, terug op de zaterdag van Machelen kermis.


Boekvoorstelling 


Nieuw boek en voordrachten van Dirk Deroover en Ludo Jappens : Machelen en Diegem tijdens de Groote Oorlog 1914 - 1918

Zondag 26 oktober 2014 organiseerde onze heemkring samen met de cultuurdienst van de gemeente Machelen een voordracht op het Machelse gemeentehuis rond het thema Machelen tijdens WO I. Dirk Deroover en Ludo Jappens zijn de afgelopen jaren op zoek gegaan naar de sporen van de eerste wereldoorlog in Machelen en Diegem. Het resultaat van hun talrijke bibliotheek – en archiefbezoeken werd bekroond met een voordracht getiteld “ Machelen en Diegem tijdens de Groote Oorlog ( 1914 – 1918 ) – Over leven en overleven in oorlogstijd “. Hun bevindingen werden tevens neergepend in een boek dat dezelfde titel draagt.
De voordrachten van 10 u. en 14 u. lokten heel wat geïnteresseerden naar het gemeentehuis, waar de raadzaal ditmaal niet bezet was door een vergadering van de lokale verkozenen, maar wel door Ludo en Dirk die er in slaagden om na een boeiend betoog van ongeveer twee uur, hun toehoorders met een tevreden gevoel huiswaarts te sturen. Na de voorstelling werd er in het foyer nog druk bijgepraat tussen pot en pint, wie wou kon zich het boek aanschaffen dat wordt uitgegeven door onze heemkring. Zondag 26 oktober 2014 organiseerde onze heemkring samen met de cultuurdienst van de gemeente Machelen een voordracht op het Machelse gemeentehuis rond het thema Machelen tijdens WO I. Dirk Deroover en Ludo Jappens zijn de afgelopen jaren op zoek gegaan naar de sporen van de eerste wereldoorlog in Machelen en Diegem. Het resultaat van hun talrijke bibliotheek – en archiefbezoeken werd bekroond met een voordracht getiteld “ Machelen en Diegem tijdens de Groote Oorlog ( 1914 – 1918 ) – Over leven en overleven in oorlogstijd “. Hun bevindingen werden tevens neergepend in een boek dat dezelfde titel draagt.
Voor wie de voordracht gemist had op 26 oktober of wie er toen niet was, kwam er een herkansing in Diegem op dinsdag 11 november. Voor een volle Campinezaal slaagden Ludo en Dirk andermaal met brio in hun mondeling examen ‘ Machelen en Diegem tijdens WO I ‘. De tijdsdruk in Diegem was wat groter dan in Machelen, omdat de eenmalige voordracht om 14.30 u. werd opgenomen in het programma rond wapenstilstand en 11.11.11 dat de gemeentelijke cultuurdienst in zaal ’t ZAND organiseerde. Bijzonder was toch ook dat er heel wat toehoorders uit Diegem afzakten naar de Campinezaal, om te vernemen hoe de Diegemenaars van 100 geleden de oorlogsjaren doormaakten.
Het bestuur van Machala dankt in eerste instantie Dirk Deroover en Ludo Jappens voor al het geleverde werk, dat als een mijlpaal in de geschiedschrijving van onze gemeente kan beschouwd worden. Ludo en Dirk zijn geen professionele lectoren, hetgeen hen soms wat deed twijfelen in de zin van “ zal ik het wel goed overbrengen ? “.
Deze twijfel was evenwel voor niets nodig. De manier waarop Ludo en Dirk dit alles hebben aangepakt, voorbereid en toegelicht aan hun toehoorders, getuigt van talent en gedrevenheid, inzet en passie. Het toont andermaal aan dat wie gepassioneerd is door een hobby, dit ook dank zij deze passie op een verstaanbare en duidelijke wijze kan overbrengen aan zijn publiek. Proficiat heren, het was een bijzonder fijne samenwerking. Ook een dankwoord aan Hans en Peter van de Machelse cultuurdienst, voor hun enthousiaste inzet en logistieke ondersteuning die heeft bijgedragen tot het welslagen van dit evenement. En tenslotte ook een dankwoord aan al onze toehoorders en bezoekers, we hopen dat u iets hebt geleerd over het wel en wee in Machelen en Diegem tijdens de eerste wereldoorlog. Het boek van Ludo en Dirk kan nog steeds bekomen worden via de webshop op onze website www.machala.be, dan wel bij de Machala bestuursleden.

Ludo Jappens en Dirk Deroover

· 171 pagina’s

· Mooie kleurencover

· Voorwoord door burgemeester Jean Pierre De Groef

Nieuwe wenskaart


Voor de eindejaarsperiode werd de uitgave van een nieuwe wenskaart gepland, voor deze editie voorzien van een mooie foto van het kasteel van Pellenberg in een sneeuwlandschap. De wenskaart kon aangekocht worden op zaterdag 29.11.2014 in ons lokaal ’t Hof van Woinke. Dit was meteen ook een unieke gelegenheid om in het gezelschap van vrienden en andere Machala sympathisanten te genieten van een lekker streekbier, of een stuk taart met koffie, en dit in het prachtige decor van het Hof van Woinke. Het werd een gezellige dag, de aanwezigen doken bij het verlaten van ons lokaal met een tevreden gevoel de koude Machelse winternacht in…


Kerstmarkt


Onze vereniging was opnieuw aanwezig op de kerstmarkt, lees kersthappening, die dit jaar doorging op zaterdag 20.12.2014 vanaf 16.00u. op het Machelse Dorpsplein. Aan onze sfeervolle chalet die we opnieuw mooi versierd hadden, konden de bezoekers genieten van een glaasje champagne, jenever of limoncello. We zorgden ook voor een aangepast hapje, dit jaar 4 Coquilles St. Jacques met champagnesaus en frans brood.
We danken al de bezoekers van onze chalet !


Samenwerking Machelse scholen


In samenwerking met de heemkring Machala, leren we over het leven van Woinke Turck