DE KERKLAAN


KERKLAAN 2 - 4

De bakkerij "Bij Blokkes"

Jefke Blokkes (Deblock) runde er de bakkerij met zijn echtgenote Jeanne van Blokkes (Vanden Eynde)

Zij woonden er met kinderen Jan, Elise, Frans, Henri, Agnes en Luc.

KERKLAAN 6

Herberg "Onder den Toren"

Fonske (Alfons Moons) en Mie Colette (Maria Spruyt) woonden er met hun kinderen Roza, Victor, Jean, August, Rik, Karel, Jeannine, Dorl en Ria

Door de grote ruimte voor de kerk was het de ideale plaats om pelote te spelen. Toen lokte dat heel wat kijklustige en supporters. Deze sport kende een hoogtepunt in Machelen tijdens de jaren '50 met "Pelote Onder den Toren", Pelote "Windsor", zelfs de huizenrij "De Carré" had een eigen kaatsbalploeg net als de bijgelegen firma Chamebel "Pelote Chamebel".

 

KERKLAAN 8

Fam. Vandeneede

Het Herenhuis van de familie Vandeneede, met hun kinderen Frans en Constance.

Frans huwde met Leontine Deroover, dochter van Joanna Turcksin of "Woinke Turck"op zijn Machels. 

Constance bleef lange tijd "jonge dochter", later huwde ze met een weduwnaar.

Frans en Constance werkten beide bij Maurice Marcelis in de Nieuwstraat (fabrikant van bedspreien, kinderslabbetjes, enz..), Constance deed er bureelwerk.

KERKLAAN 10

Onbebouw perceel

Eind jaren '50 zou de familie Muls (firma Robusta) er een appartementsgebouw optrekken.

Het was achteraan dit perceel dat de Sint-Gertrudisbron stond. Toen de tuin van het appartementsgebouw door een hek werd afgesloten, viel de bronput binnen de omheining en werd het "bronneke" afgebroken.

KERKLAAN 12

De onderpastorie

In die jaren telde de Sint-Gertrudisparochie steevast, naast de "bovenpastoor", twee "onderpastoors", zijnde één proost voor de vrouwelijke verenigingen en één proost voor de mannelijke verenigingen.

In de periode na WOII waren dat de eerwaarde heren Proost en Rombouts. Deze laatste werd later pastoor in Houtem.

KERKLAAN 14 - 16 - 18

Voorbij de onderpastorie was er en nog steeds een onbebouw terrein, thans parking met frituur.

Zo springen de pare huisnummers dan ineens van 12 naar 20 aan de overkant van de Van Obberghenstraat.

KERKLAAN 20

Het huis van Dokter Bouwen

Dokter Victor Bouwen woonde er met zijn vrouw (de zuster van de Deken van Zaventem, zijnde Van Gramberen) en hun dochter Maria.

Toen de dokter overleed, nam dokter Voets de praktijk over. Samen met zijn zuster en zijn moeder verstigde zij zich in het huis van Bouwen.

Vader Voets bleef rustig op zijn boerderij in het Limburgse Kuttekoven.

Dokter Voets en zijn zuster bleven ongehuwd, maart zij ontfermden zich over de dochter van hun broer (Magda Voets).

 

KERKLAAN 22

Fam. Leon Marcelis,

Daar woonde de fam. Leon Marcelis met vrouw en kinderen.

Leon was de zoon van Mauriceke Marcelis en Maria "Lijon" (Panneels) van de bedspreien in de Nieuwstraat.

Nadien vestigde er zich de fam. Van Asch (kwamen van de Kerklaan 3)

KERKLAAN 24

Fam. Lauwaert

Simon Lauwaert woonde er met zijn vrouw Hortence Meyskens en hun kinderen Roland en Annie. Ook zijn schoonmoeder, Anna Peeters - weduwe Meyskens, woonde er bij in, met haar zonen Clement en Michel.

Simon was een tijd voorzitter van de "Burgerbescherming", was tijdens de oorlog politieagent (Patake) en nog later werkte hij in de steenfabriek "Agma" bij Jozef Symons.

KERKLAAN 26

De fam. Spolspoel-Robberechts

Zij woonden er met hun kinderen Armand, Leopold, Roza en Jan.

Jan studeerde aan het seminarie (priesterroeping), ging op bedevaart naar Lourdes en overleed daar plotseling. Hij werd overgebracht naar Machelen, waar hij een mooie uitvaart kreeg.

Bij de kinderen van Armand was er zoon Leopold die goed kon zingen. Polleke Polspoel was in die tijd een vedette als kind-zanger. Hij trad op met de orkesten Polle Loos en Bob Artoos als de Belgische "Bobby Breen", naar analogie met een Amerikaanse kind-zanger Bobby Breen.

In die tijd was er zelfs nog een andere Machelaartje van wie plaatopnamen werden uitgezonden op de radio, zijnde Janneman met o.a. "Ik hou zoveel van mijn bompapa"

 

KERKLAAN 28

De fam. Knops

André huwde met Jeanne Goossens uit Peutie, dochter van een limonade-uitvoerder.

Hij en zijn vrouw hadden een kroostrijk gezin. De oudste van de meisjes was Hilde, de oudste zonen Rik en Albert. Het jongste kind, Lutgarde, werd geboren toen ze al in de Pitzemburgstraat (huidige Stadionstraat) woonden

 

KERKLAAN 30

De gemeentelijke stortbaden

Naast nr 28 lag er weer een onbebouwd perceel

In de jaren '50 vatte het gemeentebestuur het plan op over tegaan tot het bouwen van gemeentelijke stortbaden om tegemoet te komen aan de verzuchtingen van de arbeiders- en bediendenbevolking van Machelen, die een sterke aangroei had gekend.

Het ontwerp was van architect ED Latin. Begonnen in 1953, was het gebouw voltooid in 1954. Het complex bevatte 20 stortbaden en 3 ligbaden, waar voor een schappelijke prijs een bad kon genomen worden. Aan de ingang was er een grote wachtruimte en dan langs weerszijden een afdeling voor de vrouwen en een afdeling voor de mannen.

Voor een rondleiding, ga na onze afdeling "filmen" - het oude badhuis

 

KERKLAAN 36 - 38 - 40 - 42

Deze huizen die evenwijdig liepen met de Kerklaan waren wat lager gelegen. Men bereikte ze via de 2 gemetselde pilasters waaraan ooit een ijzeren poort hing, zowat ter hoogte van waar de kinderopvang, nu Mc Donalds, was/is.

De inwoners wisselden wel eens, maar de meeste gekenden waren:

 • Margriet van de Waal met echtgenoot
 • Lomme en Marie "Smeer" en zoon Michel (huwde met Jeanne Sterckx)
 • Maria "den baaiser" met echtgenoot en zoon Francois

In de jaren '50 woonden er ook Hongaarse vluchtelingen: Bella, Ilona, Janos, .....

 • In het 4de huis woonde de fam. van Roy - De Wandeleer. Jefke en Marie hadden eerst aan de overkant gewoond in de Ganzeweide. Daar stonden ook nog enkele andere huizen, o.a. dat van de "de sterke" of Verheyden, waar nu het gemeentehuis/politiekantoor is. Jefke en Marie woonde er met hun kinderen Antoine, Anna, Francois, Pierre, Jean en Gilbert.Antoine werkte in de Biolux, Jean was tekenaar bij Chamebel, Francois & Pierre waren landbouwers, Gilbert was leraar (later werd hij directeur van het Gemeentelijk instituut voor Beroepsonderwijs GISO). Hun enige dochter Anna huwde met Jean Cornand, die kleermaker was.

KERKLAAN 46 - 48 - 54

De doodlopende weg liep naar de boerderij Van Lancker.

Er stonden ook nog de huizen van zoon Van Lancker, van André "den Hollander" en vooraan tegen de Kerklaan de kleine villa "Sam Suffi". Deze was bewoond door de fam. De Valeriola, directeur van het loodfabriek.

Nadien woonde er nog de fam. Debroey, Laine "Katter" Van Damme met haar zoon Frans en de 2 dochters Jeanne en Myriam. Jeanne zou later huwen met Lode Vandeneede, die burgemeester van Machelen werd, terwijl Myriam zou trouwen met Pol Paredis, zijnde familielid van apotheker Proesmans bij wie hij ook assistent was.

Later woonden er ook nog René Deheyn en echtgenote. Zij hadden geen kinderen.

Uiteindelijk werd het gekocht door de fam. Frodure en verhuurd o.a. Raymond Braeckman.

KERKLAAN 58

Fam. Fons Janssens

Fons woonde er met zijn vrouw (Mw. Parementiers) en hun kinderen Dirk, Ben en Marleen. Hij handelde in zaden en meststoffen en hij was de zoon van Felix die wat verder woonde. Voor dat Fons het huis kocht was er een café: "Bij Juliette en Léon", een café van bierhandelaar Jean Verhaege.

 

KERKLAAN 60 - 68

Naast Fons was er een onbebouwde zone met een hoge berm waar met behulp van netten aan vogelvangst werd gedaan.

Er was ook een wipstand voor het boogschieten en het geheel liep uit op een wissenbosje met moeras.

Eind jaren '50 werd op dat perceel het "Nationaal Centrum voor Virusproductie" opgericht, met inhuldiging in 1961.

KERKLAAN 70

De fam. Louis Janssens

Louis Janssens en zijn vrouw Martha Verhoeven woonden er met hun dochters Augusta en Ida. Louis was ook een zoon van Felix en was hovenier. Hij kweekte bloemen die hij verkocht op de vroegmarkt. Zijn dochter Ida zou huwen met Jan Van Zeghbroeck, zoon van Fons en Matille de schoenmaker uit de Cornelius Peetersstraat.

KERKLAAN 72

De fam. Felix Janssens

Felix was gepensioneerd en rentenier. Naast de hogervemelde zonen Louis & Fons, telde het gezin nog 2 zonen, Emiel & Pierre.

Pierre werd architect en vestigde zich met zijn gezin in de K. Astridlaan.

Emiel was schoolmeester en woonde in Tervuren.

KERKLAAN 74

Moeder Schollaert

Mw. Schollaert haar zoon had een fabriek van non-ferrometalen aan de overkant van de Kerklaan op de hoek van de Rittwegerlaan.

KERKLAAN 76 - 78 -80

De huizen van Weyns

Vader Weyns was een man van bijna 2 meter groot.

De voornaamste inwoners in die jaren:

 • fam. Vleminckx met dochter Jaqueline - huwde met Willy De Win
 • fam. Petit met dochter Yvette - later uitbaatster "Kijk Uit" te Vilvoorde
 • Café Scherpenheuvel - voor WOII bij meester Slaets "In volgdeden Ijzeren Arm"
 • fam. Casteur, moeder, dochter en zoon Armand die Marineschool 

KERKLAAN 82

Daar woonde de fam. Weyns dan zelf en hadden er een firma van verfproducten.

Zij hadden 3 zonen en 3 dochters

Eén van de zonen was pastoor, de andere pater Norbertijn te Grimbergen, de 3de zoon Hneri was ingenieur en onder meer betrokken bij de bouw van het rusthuis. Voor eigen rekening bouwde hij de appartementen op de hoek van de Woluw- en Ferréstraat.

Van de dochters Pelagie, Julienne en Maria, was deze laatste onderwijzeres bij de "zusterkes" 

zuster les

 

 

KERKLAAN 84

Café "De Laiterie"

Daar woonde Pol Corbeels en zijn echtgenote Maria Demonceau

Nadien zou Van Lancker er zijn intrek nemen. Hij was transporteur voor Sogaz en vervoerde met paard en kar kalkproducten. Hij had alleen de grote koer nodig voor zijn gespan. Zo stond het café gedurende 12 jaar leeg, alleen de kamers verhuurde hij aa&n zijn gasten.

Op het perceel naast het café (nr 86) hield men "hondendressage"; stoere mannen met speciale kledij, vooral dik opgevulde mouwen, kwamer er hun honden trainenen gaven er demonstraties.

Bij het overlijden van de eigenaar Jozef Van Campenhout in 1958 kon de fam Frodure het geheel kopen.

KERKLAAN 86 - 88 - 90 - 92

de "blokken van blaton"

De bouw dateert van 1945, de huidige eigenaar is Eric Vermaelen uit Eeklo.

De voornaamste bewoners begin jaren '50:

 • Architect Albert Begin met zijn vrouw Tinnen en hun kinderen Roger en Maggy. Zoon Roger zou huwen met Rita Van Eeckhout, de dochter van Etienne Van Eeckhout en Liliane Avau. Maggy huwde met Joseph Roelants
 • De fam. Pierre Huylebroeck (nr 90). Cyriel en Adeline woonden er met hun kinderen Pierre & Marie-José
 • Naast de blokken, op de hoek van de Kerklaan en de Nijverheidslaan, was er een grote witte muur van de bouwfirma Blatton.
 • Aan de overkant van de Nijverheidslaan is er dan achter het kapelletje van Sint-Elooi de firma Majerus. Tevoren zou er achtereenvolgens een marbrerie geweest zijn, vrachtvervoer voor de engelsen en een ketelmakerij.
 • Voorbij Majerus tot aan de spoorweg is er dan de firma Renault. 

KERKLAAN 1

Deze tekst is slechts ter illustratie. Wat je hier leest is een voorbeeldtekst. Het grappige is, dat mensen deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet dat het om een faketekst gaat, lezen ze toch door.

Deze tekst is slechts ter illustratie. Wat je hier leest is een voorbeeldtekst. Het grappige is, dat mensen deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet dat het om een faketekst gaat, lezen ze toch door.